Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Behandeling Kadernota

donderdag 14 juli 2022

11:00 - 16:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

Wat is een Kadernota? Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de financiële begroting van het komende jaar, wordt een Kadernota opgesteld. In de nota worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen gemeld en worden de plannen voor 2023 gepresenteerd. Tijdens de behandeling van de Kadernota wordt door de raad een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de raad om kaders te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.


De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 17 juni hieronder te vinden en te raadplegen.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Afwezig zijn dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA), dhr. D.T. Hooijenga (CU), dhr. A. Kramer (CDA), dhr. E.F.H. Duursma (D66), mw. W.J. Koopmans (BVNL), dhr. J. Looijenga (BVNL), dhr. C. Zuidema (BVNL) en mevr. A. Dam (raadsgriffier).


  Mevr. D. Wagenaar komt 11.05 uur ter vergadering en geeft aan ook iets eerder weg te gaan.

  00:28:50 - 00:36:17 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:33:37 - 00:36:17 - voorz. L.J. Gebben
 3. 3

  Normaal gesproken vindt het spreekrecht plaats in het Iepen Poadium. Voor de vergadering over de Kadernota is geen afzonderlijk Iepen Poadium dus daarom wordt de mogelijkheid hier geboden.

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:33:49 - 00:36:17 - voorz. L.J. Gebben
 4. 4

  Als onderdeel van de begrotingscyclus biedt het college de Kadernota 2023-2026 aan.
  De Kadernota 2023-2026 wordt beschouwd als richtinggevend voor de voorbereiding en opstelling van de Programmabegroting 2023-2026 zoals die later dit jaar ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden. De Kadernota wordt opiniërend besproken.


  Behandelwijze:

  • Indienen moties met toelichting
  • Eerste termijn: opiniërende behandeling aan de hand van de ingediende moties
  • Reactie college op de ingediende moties
  • Pauze (politiek overleg + gelegenheid om te eten)
  • Tweede termijn: vervolg opiniërende behandeling, eventueel aanpassen/samenvoegen moties
  • Korte reactie college op eventueel gewijzigde moties
  • Schorsing voorafgaand aan de stemming
  • Besluitvorming moties

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:34:05 - 00:36:17 - voorz. L.J. Gebben
 5. 4.1

  Bij dit punt kunnen moties worden ingediend en een korte toelichting hierop worden gegeven. Er is geen interruptie toegestaan. Iedere fractie krijgt maximaal 5 minuten de tijd om de moties in te dienen.

  Besluit

  De fracties delen hun gedachten over de kadernota en dienen moties in.

  00:35:35 - 00:36:17 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:17 - 00:41:20 - F. de Haan
  00:41:20 - 00:41:42 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:48 - 00:44:08 - G.E. vd Meijden
  00:44:09 - 00:44:22 - voorz. L.J. Gebben
  00:44:31 - 00:47:19 - A.B. Agema
  00:47:19 - 00:47:36 - voorz. L.J. Gebben
  00:47:38 - 00:53:09 - D. Wagenaar
  00:53:09 - 00:53:21 - voorz. L.J. Gebben
  00:53:23 - 00:58:27 - M.C. VAN DER MEER
  00:58:27 - 00:58:44 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:47 - 01:00:23 - G.E. vd Meijden
  01:20:23 - 01:20:42 - voorz. L.J. Gebben
  01:20:56 - 01:22:12 - voorz. L.J. Gebben
  01:22:16 - 01:23:22 - D. Wagenaar
 6. 4.2

  Opiniërende behandeling aan de hand van de ingediende moties.

  Besluit

  De raad bespreekt de ingediende moties opiniërend in de eerste termijn, waarbij moties worden aangepast en mede-indieners worden toegevoegd.

  01:23:03 - 01:23:22 - D. Wagenaar
  01:23:25 - 01:23:27 - G.E. vd Meijden
  01:23:30 - 01:24:32 - A. Nijboer
  01:24:32 - 01:25:53 - D. Wagenaar
  01:25:53 - 01:26:17 - A. Nijboer
  01:26:17 - 01:26:47 - D. Wagenaar
  01:26:47 - 01:26:53 - A. Nijboer
  01:26:53 - 01:28:08 - J.W. Sietsma
  01:28:09 - 01:28:44 - voorz. L.J. Gebben
  01:28:51 - 01:29:16 - R.R. SNIJDER
  01:29:16 - 01:31:09 - A. Nijboer
  01:31:09 - 01:31:13 - R.R. SNIJDER
  01:31:15 - 01:31:23 - D. Wagenaar
  01:31:24 - 01:32:24 - A. Nijboer
  01:32:24 - 01:32:26 - D. Wagenaar
  01:32:26 - 01:32:29 - A. Nijboer
  01:32:29 - 01:32:32 - voorz. L.J. Gebben
  01:32:32 - 01:33:02 - D. Wagenaar
  01:33:02 - 01:33:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:33:25 - 01:34:09 - M. Wieringa
  01:34:11 - 01:34:39 - F. de Haan
  01:34:39 - 01:34:40 - M.C. VAN DER MEER
  01:34:40 - 01:34:47 - F. de Haan
  01:34:47 - 01:35:06 - M.C. VAN DER MEER
  01:35:06 - 01:35:08 - M.C. VAN DER MEER
  01:35:08 - 01:35:09 - F. de Haan
  01:35:09 - 01:35:33 - F. de Haan
  01:35:34 - 01:35:39 - M.C. VAN DER MEER
  01:35:39 - 01:35:40 - M.C. VAN DER MEER
  01:35:40 - 01:35:58 - F. de Haan
  01:35:59 - 01:36:14 - M.C. VAN DER MEER
  01:36:14 - 01:36:15 - M.C. VAN DER MEER
  01:36:15 - 01:36:25 - F. de Haan
  01:36:25 - 01:36:31 - M.C. VAN DER MEER
  01:36:31 - 01:36:35 - voorz. L.J. Gebben
  01:36:35 - 01:37:02 - D. Wagenaar
  01:37:04 - 01:37:26 - voorz. L.J. Gebben
  01:37:27 - 01:38:22 - C.Y. vd LINDEN
  01:38:29 - 01:39:27 - D. Wagenaar
  01:39:27 - 01:40:04 - C.Y. vd LINDEN
  01:40:05 - 01:40:32 - M.C. VAN DER MEER
  01:40:32 - 01:41:47 - D. Wagenaar
  01:41:47 - 01:42:12 - M.C. VAN DER MEER
  01:42:12 - 01:42:36 - voorz. L.J. Gebben
  01:42:36 - 01:42:56 - A.B. Agema
  01:42:56 - 01:43:01 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:03 - 01:43:30 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:35 - 01:44:14 - M.R. Klont
  01:44:15 - 01:45:17 - J.W. Sietsma
  01:45:18 - 01:45:33 - D. Wagenaar
  01:45:33 - 01:46:13 - J.W. Sietsma
  01:46:13 - 01:46:16 - D. Wagenaar
  01:46:16 - 01:47:12 - J.W. Sietsma
  01:47:13 - 01:48:06 - D. Wagenaar
  01:48:07 - 01:48:10 - voorz. L.J. Gebben
  01:48:12 - 01:48:36 - J.W. Sietsma
  01:48:36 - 01:49:18 - voorz. L.J. Gebben
  01:49:18 - 01:49:32 - C.Y. vd LINDEN
  01:49:34 - 01:50:00 - F. de Haan
  01:50:04 - 01:53:14 - D. Wagenaar
  01:53:14 - 01:53:45 - voorz. L.J. Gebben
  01:53:45 - 01:55:06 - G.E. vd Meijden
  01:55:12 - 01:55:58 - W.E. SOEPBOER
  01:56:05 - 01:56:46 - D. Wagenaar
  01:56:48 - 01:57:31 - voorz. L.J. Gebben
  01:57:34 - 01:59:25 - M.R. Klont
  01:59:25 - 02:00:10 - F. de Haan
  02:00:12 - 02:00:32 - M.R. Klont
  02:00:32 - 02:00:33 - F. de Haan
  02:00:33 - 02:00:55 - F. de Haan
  02:01:00 - 02:01:32 - D. Wagenaar
  02:01:33 - 02:02:02 - voorz. L.J. Gebben
  02:02:02 - 02:02:23 - S. Kleinhuis
  02:02:23 - 02:02:30 - voorz. L.J. Gebben
  02:02:33 - 02:02:37 - S. Kleinhuis
  02:02:38 - 02:02:39 - voorz. L.J. Gebben
  02:02:39 - 02:03:15 - M.C. VAN DER MEER
  02:03:15 - 02:03:33 - S. Kleinhuis
  02:03:33 - 02:04:04 - M.C. VAN DER MEER
  02:04:04 - 02:04:05 - S. Kleinhuis
  02:04:05 - 02:04:06 - M.C. VAN DER MEER
  02:04:06 - 02:04:07 - S. Kleinhuis
  02:04:07 - 02:04:09 - M.C. VAN DER MEER
  02:04:09 - 02:04:22 - M. Wieringa
  02:04:24 - 02:04:55 - D. Wagenaar
  02:04:58 - 02:05:05 - S. Kleinhuis
  02:05:07 - 02:05:53 - voorz. L.J. Gebben
  02:05:54 - 02:06:09 - G.E. vd Meijden
  02:06:11 - 02:06:16 - voorz. L.J. Gebben
  02:06:18 - 02:07:19 - voorz. L.J. Gebben
 7. 4.3

  Het college geeft een reactie op de ingediende moties, waarbij wordt aangegeven deze te ontraden of te ondersteunen.

  Besluit

  Het college geeft een reactie op de ingediende moties.

  02:06:28 - 02:07:19 - voorz. L.J. Gebben
  02:07:20 - 02:12:16 - weth. T. Willemsma
  02:12:16 - 02:12:47 - Weth. B. van Zandbergen
  02:12:47 - 02:12:50 - voorz. L.J. Gebben
  02:12:50 - 02:12:54 - Weth. B. van Zandbergen
  02:12:54 - 02:12:59 - voorz. L.J. Gebben
  02:13:01 - 02:17:05 - weth. T. Willemsma
  02:17:05 - 02:19:17 - voorz. L.J. Gebben
  02:19:17 - 02:21:16 - weth. T. Willemsma
  02:21:16 - 02:22:55 - voorz. L.J. Gebben
  02:22:55 - 02:23:49 - Weth. B. van Zandbergen
  02:23:50 - 02:23:52 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:52 - 02:23:55 - Weth. B. van Zandbergen
  02:23:55 - 02:26:06 - voorz. L.J. Gebben
  02:26:09 - 02:27:15 - voorz. L.J. Gebben
  02:27:16 - 02:27:26 - voorz. L.J. Gebben
  02:27:26 - 02:28:03 - weth. T. Willemsma
  02:28:05 - 02:28:43 - voorz. L.J. Gebben
 8. 4.4.A

  Tijdens de pauze is er gelegenheid om politiek overleg te voeren over de ingediende moties.

  03:28:53 - 03:29:48 - voorz. L.J. Gebben
 9. 4.5

  Hier vindt het vervolg van de opiniërende behandeling aan de hand van de ingediende moties plaats. Eventueel kunnen moties worden aangepast of samengevoegd als gevolg van het politiek overleg danwel de reactie van het college op de moties.

  Besluit

  De raad bespreekt de ingediende moties opiniërend in de tweede termijn, waarbij aangegeven wordt welke moties worden ingetrokken na de reactie van het college.
  Hierbij wordt opgemerkt dat moties die door het college zijn overgenomen, wel in stemming moeten worden gebracht, omdat de raad anders kan besluiten.

  03:28:55 - 03:29:48 - voorz. L.J. Gebben
  03:29:48 - 03:30:41 - G.E. vd Meijden
  03:30:41 - 03:30:48 - voorz. L.J. Gebben
  03:30:48 - 03:32:36 - S. Hoekstra
  03:32:36 - 03:32:39 - voorz. L.J. Gebben
  03:32:42 - 03:33:13 - A.B. Agema
  03:33:13 - 03:33:17 - voorz. L.J. Gebben
  03:33:24 - 03:33:55 - J.W. Sietsma
  03:33:55 - 03:33:58 - S. Hoekstra
  03:33:58 - 03:36:41 - voorz. L.J. Gebben
  03:36:41 - 03:37:09 - A.B. Agema
  03:37:09 - 03:37:11 - voorz. L.J. Gebben
  03:37:11 - 03:37:13 - A.B. Agema
  03:37:13 - 03:37:23 - voorz. L.J. Gebben
  03:37:24 - 03:38:48 - voorz. L.J. Gebben
  03:38:51 - 03:39:20 - A.B. Agema
  03:39:20 - 03:39:28 - voorz. L.J. Gebben
  03:39:28 - 03:39:51 - G.E. vd Meijden
  03:39:51 - 03:40:20 - voorz. L.J. Gebben
  03:40:25 - 03:40:37 - S. Hoekstra
  03:40:38 - 03:41:22 - voorz. L.J. Gebben
  03:41:25 - 03:41:56 - M.R. Klont
  03:41:56 - 03:42:37 - voorz. L.J. Gebben
 10. 4.6

  Het college krijgt de gelegenheid te reageren op eventueel gewijzigde moties.

  Besluit

  Het college geeft een reactie op de gewijzigde moties en beantwoordt enkele vragen.

  03:42:30 - 03:42:37 - voorz. L.J. Gebben
  03:42:37 - 03:43:17 - weth. T. Willemsma
  03:43:17 - 03:45:10 - voorz. L.J. Gebben
 11. 4.7.A

  Voorafgaand aan de stemming over de moties vindt er (indien nodig) een schorsing plaats zodat de fracties zich daar op kunnen beraden.

  Besluit

  Er is geen behoefte aan schorsing.

  03:43:44 - 03:45:10 - voorz. L.J. Gebben
 12. 4.8

  Per motie vindt de besluitvorming plaats.


  (De moties worden bij punt 4.1 ingediend).


  Per motie wordt de gelegenheid geboden een stemverklaring af te geven voordat de motie in stemming wordt gebracht.

  Besluit

  De moties worden in stemming gebracht.

  03:44:28 - 03:45:10 - voorz. L.J. Gebben
  03:45:21 - 03:45:29 - voorz. L.J. Gebben
  03:45:52 - 03:46:17 - voorz. L.J. Gebben
  03:46:21 - 03:47:01 - voorz. L.J. Gebben
  03:47:14 - 03:47:54 - voorz. L.J. Gebben
  03:47:56 - 03:48:02 - voorz. L.J. Gebben
  03:48:10 - 03:48:54 - voorz. L.J. Gebben
  03:49:13 - 03:50:13 - voorz. L.J. Gebben
  03:50:35 - 03:51:07 - voorz. L.J. Gebben
  03:51:25 - 03:51:51 - voorz. L.J. Gebben
  03:52:10 - 03:52:31 - voorz. L.J. Gebben
  03:52:33 - 03:52:53 - F. de Haan
  03:52:53 - 03:52:59 - voorz. L.J. Gebben
  03:53:16 - 03:53:51 - voorz. L.J. Gebben
  03:54:05 - 03:54:40 - voorz. L.J. Gebben
 13. 4.8.01

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)
  tegen
  VVD-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-4-8-1 - Moasje FNP en CDA - Frachtskippen troch De Alde Feanen
 14. 4.8.02

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), VVD-fractie (1), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)

  Moties

  Titel
  M-4-8-2 - Moasje FNP - Pont Burgum-Sumar
 15. 4.8.03

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), VVD-fractie (1), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)

  Moties

  Titel
  M-4-8-3 - Motie CU, PvdA GL en CDA - Ondersteuning pleegouders ter voorkoming van breakdown
 16. 4.8.04

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (3), VVD-fractie (1), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)
  tegen
  FNP-fractie (2)

  Besluit

  Bij de stemming wordt aangetekend dat dhr. F. de Haan en de dhr. A. Nijboer per abuis tegen hebben gestemd. Dit verandert de stemuitslag echter niet.

  Moties

  Titel
  M-4-8-4 - Motie VVD - Monitoren opbrengsten energiecoach en energieloket
 17. 4.8.05

  Stemuitslag

  voor 7%
  tegen 93%
  voor
  VVD-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)

  Moties

  Titel
  M-4-8-5 - Motie VVD - Facilitair senior beleidsadviseur
 18. 4.8.06

  Stemuitslag

  voor 7%
  tegen 93%
  voor
  VVD-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)

  Moties

  Titel
  M-4-8-6 - Motie VVD - Geen extra subsidie ‘cultuurlab’ het Achterland
 19. 4.8.07

  Stemuitslag

  voor 7%
  tegen 93%
  voor
  VVD-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)

  Moties

  Titel
  M-4-8-7 - Motie VVD - Eenmalige verlaging woonlasten inwoners
 20. 4.8.08

  Stemuitslag

  voor 7%
  tegen 93%
  voor
  VVD-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming legt de heer F. de Haan (FNP) de volgende stemverklaring af: wij stemmen nu tegen omdat over een jaar een beleidsplan wordt verwacht waarbij we dit aspect dan zeker willen bespreken.

  Moties

  Titel
  M-4-8-8 - Motie VVD - Stoppen inschakelen minderjarige ‘verklikkers’
  03:54:56 - 03:55:49 - voorz. L.J. Gebben
 21. 4.8.09

  Besluit

  De motie is ter vergadering ingetrokken.

  Moties

  Titel
  03:54:57 - 03:55:49 - voorz. L.J. Gebben
 22. 4.8.10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), VVD-fractie (1), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)

  Moties

  Titel
  M-4-8-10 - Motie VVD - Telefonische bereikbaarheid thuiswerken
 23. 4.8.11

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (1), VVD-fractie (1), CU-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (2)
  tegen
  FNP-fractie (4)

  Moties

  Titel
  M-4-8-11 - Motie PvdA GL en CDA - VoorleesExpress
  03:54:59 - 03:55:49 - voorz. L.J. Gebben
 24. 4.8.12

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), VVD-fractie (1), CU-fractie (1), GrL-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  GrL-fractie (1)

  Besluit

  Bij de stemming wordt aangetekend dat mevr. C.Y. van der Linden per abuis tegen heeft gestemd. Dit verandert de stemuitslag echter niet.

  Moties

  Titel
  M-4-8-12 - Motie PvdA GL - Ophoging éénmalige energietoeslag
  03:55:35 - 03:55:49 - voorz. L.J. Gebben
  03:56:02 - 03:57:59 - voorz. L.J. Gebben
 25. 4.8.13

  Besluit

  De motie is ter vergadering ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-4-8-13 - Motie PvdA GL - Kostenraming Regenbooggemeente

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kostenraming Regenbooggemeente
 26. 4.8.14

  Besluit

  De motie is ter vergadering ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M-4-8-14 - Motie CDA - Geen inhuur projectleider doorontwikkelen huisstijl
 27. 5

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijsten en lijst toezeggingen van de raadsvergaderingen van 30 juni en 12 juli 2022 vast.

 28. 6

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur.