Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 13 oktober 2022

19:30 - 22:10
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 23 september hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 6 oktober kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende mededelingen worden gedaan:
  Mevr. Wieringa geeft namens de Klankbordgroep Raadsprogramma de stand van zaken weer.

  00:00:36 - 00:00:47 - griffier A. Dam
  00:24:47 - 00:24:55 - voorz. L.J. Gebben
  00:25:04 - 00:26:20 - voorz. L.J. Gebben
  00:26:40 - 00:26:45 - voorz. L.J. Gebben
  00:26:45 - 00:29:49 - M. Wieringa
  00:29:49 - 00:30:41 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  • Dhr. De Haan (FNP) doet een ordevoorstel om agendapunt 4 (Lelylijn – Deltaplan) niet te behandelen. Hij geeft aan dat hij vindt dat behandeling van het onderwerp geen recht doet aan een aangenomen amendement van 25 november 2021. Het ordevoorstel wordt verworpen met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen (zie bijgevoegde stimsheet).
  • Dhr. Van der Velde doet een ordevoorstel om agendapunt 6 (Memo huisvestings- en doelgroepenverordening) nu niet te behandelen, maar pas na besluitvorming in de Eerste Kamer over de Omgevingswet. Het ordevoorstel wordt unaniem aangenomen (zie bijgevoegde stimsheet).

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • Agendapunt 4 blijft na stemming over het ordevoorstel staan op de agenda.
  • Agendapunt 6 wordt na stemming over het ordevoorstel van de agenda afgehaald.
  • De aangekondigde moties vreemd worden als agendapunt 14.1 en 14.2 toegevoegd aan de agenda.
  00:30:33 - 00:30:41 - voorz. L.J. Gebben
  00:30:47 - 00:31:52 - F. de Haan
  00:31:52 - 00:32:07 - voorz. L.J. Gebben
  00:35:13 - 00:35:20 - voorz. L.J. Gebben
  00:35:20 - 00:35:22 - G.E. vd Meijden
  00:35:24 - 00:36:35 - G.E. vd Meijden
  00:36:36 - 00:36:47 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:54 - 00:37:00 - voorz. L.J. Gebben
  00:37:00 - 00:37:15 - M.R. Klont
  00:37:15 - 00:37:23 - voorz. L.J. Gebben
  00:37:29 - 00:38:18 - weth. C. de Pee
  00:38:19 - 00:39:55 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:56 - 00:40:24 - J.P. vd Velde
  00:40:24 - 00:42:42 - voorz. L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen mevr. D. Wagenaar (VVD) - Toestand en levensvatbaarheid grote boom nabij de Ikker / Drie van Sminia.
  2. Vragen mevr. D. Wagenaar (VVD) - Bewoning gemeentelijke woning Menno van Coehoornweg.
  3. Vragen dhr. G.E. van der Meijden (CDA) - Energielasten verenigingen

  280922: BVNL heeft vragen aangekondigd over raadsbrief Gazprom Energy.
  261022: 3.5 - Beantwoording vragen dhr. Hoekstra - Proces gebiedsvisie Burgum-West is toegevoegd.

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:

  1. Vragen mevr. D. Wagenaar (VVD) - Toestand en levensvatbaarheid grote boom nabij de Ikker / Drie van Sminia.
  2. Vragen mevr. D. Wagenaar (VVD) - Bewoning gemeentelijke woning Menno van Coehoornweg.
  3. Vragen dhr. G.E. van der Meijden (CDA) - Energielasten verenigingen
  4. Vragen dhr. J. Looijenga (BVNL) - Stikstofrapport Remkes
  5. Vragen dhr. Hoekstra (VVD) - Gebiedsvisie Burgum-West

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Proces gebiedsvisie Burgum-West
  00:42:31 - 00:42:42 - voorz. L.J. Gebben
  00:42:50 - 00:43:46 - D. Wagenaar
  00:43:46 - 00:43:49 - voorz. L.J. Gebben
  00:43:51 - 00:45:48 - weth. T. Willemsma
  00:45:48 - 00:45:51 - voorz. L.J. Gebben
  00:45:51 - 00:48:49 - D. Wagenaar
  00:48:49 - 00:48:52 - voorz. L.J. Gebben
  00:48:54 - 00:50:26 - Weth. B. van Zandbergen
  00:50:26 - 00:50:31 - voorz. L.J. Gebben
  00:50:31 - 00:51:06 - D. Wagenaar
  00:51:07 - 00:51:49 - Weth. B. van Zandbergen
  00:51:49 - 00:51:51 - voorz. L.J. Gebben
  00:51:51 - 00:52:15 - D. Wagenaar
  00:52:15 - 00:52:22 - Weth. B. van Zandbergen
  00:52:22 - 00:52:23 - D. Wagenaar
  00:52:23 - 00:52:28 - voorz. L.J. Gebben
  00:52:32 - 00:52:34 - M.R. Klont
  00:52:35 - 00:54:25 - G.E. vd Meijden
  00:54:26 - 00:54:29 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:37 - 00:57:15 - weth. C. de Pee
  00:57:15 - 00:57:16 - voorz. L.J. Gebben
  00:57:16 - 00:57:33 - G.E. vd Meijden
  00:57:33 - 00:57:39 - voorz. L.J. Gebben
  00:57:48 - 00:58:41 - J. Looijenga
  00:58:41 - 00:58:45 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:52 - 00:59:15 - Weth. B. van Zandbergen
  00:59:15 - 00:59:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:29 - 01:00:19 - S. Hoekstra
  01:00:19 - 01:00:26 - voorz. L.J. Gebben
  01:00:29 - 01:00:39 - Weth. B. van Zandbergen
  01:00:39 - 01:00:48 - S. Hoekstra
  01:00:48 - 01:01:04 - Weth. B. van Zandbergen
  01:01:04 - 01:01:08 - S. Hoekstra
  01:01:08 - 01:01:10 - voorz. L.J. Gebben
  01:01:11 - 01:01:39 - G.E. vd Meijden
  01:01:39 - 01:01:40 - voorz. L.J. Gebben
  01:01:40 - 01:01:45 - Weth. B. van Zandbergen
  01:01:45 - 01:02:02 - G.E. vd Meijden
  01:02:02 - 01:02:54 - voorz. L.J. Gebben
 4. 4

  Het college informeert de raad over de stand van zaken Lelylijn - Deltaplan en geeft de raad bouwstenen mee voor een opiniërende discussie over dit onderwerp zoals toegezegd in de raadsbrief van 28 april 2022 (bijlage 1).


  Behandelwijze:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  01:02:18 - 01:02:54 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:54 - 01:04:33 - F. de Haan
  01:04:33 - 01:04:40 - G.E. vd Meijden
  01:04:40 - 01:04:41 - F. de Haan
  01:04:41 - 01:04:42 - G.E. vd Meijden
  01:04:42 - 01:04:44 - F. de Haan
  01:04:44 - 01:06:03 - G.E. vd Meijden
  01:06:03 - 01:06:05 - F. de Haan
  01:06:05 - 01:07:00 - G.E. vd Meijden
  01:07:00 - 01:07:44 - F. de Haan
  01:07:44 - 01:08:49 - G.E. vd Meijden
  01:08:50 - 01:10:25 - S. Hoekstra
  01:10:30 - 01:12:35 - M.R. Klont
  01:12:40 - 01:13:06 - F. de Haan
  01:13:06 - 01:13:19 - M.R. Klont
  01:13:19 - 01:13:21 - M.R. Klont
  01:13:21 - 01:13:28 - F. de Haan
  01:13:28 - 01:13:46 - M.R. Klont
  01:13:46 - 01:13:47 - F. de Haan
  01:13:47 - 01:13:52 - M.R. Klont
  01:13:58 - 01:14:54 - M.C. VAN DER MEER
  01:14:54 - 01:14:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:15:00 - 01:16:20 - G.E. vd Meijden
  01:16:22 - 01:16:56 - G.E. vd Meijden
  01:17:01 - 01:17:49 - J. Looijenga
  01:17:49 - 01:18:01 - M.C. VAN DER MEER
  01:18:01 - 01:18:25 - J. Looijenga
  01:18:28 - 01:19:50 - F. de Haan
  01:19:51 - 01:19:52 - voorz. L.J. Gebben
  01:19:52 - 01:20:26 - G.E. vd Meijden
  01:20:29 - 01:21:43 - D. Wagenaar
  01:21:43 - 01:23:36 - voorz. L.J. Gebben
 5. 5

  De rekenkamercommissies van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben het onderzoeksrapport Inwonersinitiatieven ‘Het mooiste werk is samenwerk’ aan de beide gemeenteraden aangeboden. Het is nu aan de raad om dit rapport opiniërend te bespreken. Op deze manier kan de raad eerst zijn eigen positie over dit onderwerp bepalen en het college richting geven voor de verdere behandeling.
  De reactie van het college zal binnen 3 maanden aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


  Behandelwijze:

  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  01:22:48 - 01:23:36 - voorz. L.J. Gebben
  01:23:47 - 01:25:49 - D. Wagenaar
  01:26:07 - 01:28:42 - A. Kramer
  01:28:50 - 01:30:03 - A.B. Agema
  01:30:05 - 01:32:17 - voorz. L.J. Gebben
 6. 6

  In de raadsvergadering van 27 januari 2022 is door de gemeenteraad ingestemd met een motie om een huisvestings- en/of doelgroepenverordening op te stellen en opiniërend voor te leggen aan de raad. Het opstellen van een huisvestings- en/of doelgroepenverordening vraagt om een zorgvuldig proces. In april 2022 is met de raad het plan van aanpak gedeeld om uitvoering te geven aan deze motie.
  In de motie ligt de nadruk op de percentages sociale huur bij nieuwbouw, het toewijzen van 25-30% van de nieuwbouwwoningen aan lokale inwoners en het verminderen van de administratieve lasten. Het college onderschrijft de gedachte en boodschap achter de motie, maar heeft besloten om deze motie niet op de gevraagde wijze uit te voeren.
  Het invoeren van een doelgroepenverordening kan mogelijk wel een directe meerwaarde bieden. Wanneer de Omgevingswet in werking gaat treden is het echter niet meer nodig om een aparte doelgroepenverordening te maken. De bepalingen kunnen dan rechtstreeks in het Omgevingsplan opgenomen worden. Omdat deze wet per 1 januari 2023 ingaat heeft deze aanpak de voorkeur.


  Behandelwijze:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad heeft besloten het onderwerp niet te behandelen en een nieuwe behandeling te bespreken in de agendacommissie.

 7. 7

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfswoning en het bouwen van een dienstwoning met een paardenpension. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor om hieraan mee te werken.
  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd omgevingsvergunningen af te geven. Dit geldt ook voor omgevingsvergunningen die strijdig zijn met het bestemmingsplan maar ruimtelijk wel goed kunnen worden onderbouwd en niet strijdig zijn met een goede ruimtelijke ordening. Om te voorkomen dat de raad vanwege verschuiving van bevoegdheden buitenspel zou komen te staan mag het college dit type omgevingsvergunning alleen afgeven wanneer de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de voormalige bedrijfswoning en het bouwen van een dienstwoning met een paardenpensionstalling.
  2. De onder 1 genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
  01:30:55 - 01:32:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:32:17 - 01:32:44 - J.P. vd Velde
  01:32:44 - 01:33:53 - voorz. L.J. Gebben
 8. 8

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen oktober 2022' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de belangrijkste ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.2.
  2. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals vermeld in paragraaf 1.3.
  3. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen
   zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD.
  01:33:10 - 01:33:53 - voorz. L.J. Gebben
  01:33:58 - 01:34:35 - D. Wagenaar
  01:34:35 - 01:34:43 - voorz. L.J. Gebben
  01:34:45 - 01:38:02 - G.E. vd Meijden
  01:38:03 - 01:38:08 - voorz. L.J. Gebben
  01:38:09 - 01:38:11 - D. Wagenaar
  01:38:14 - 01:39:00 - A. Nijboer
  01:39:00 - 01:39:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:39:19 - 01:39:36 - J. Looijenga
  01:39:36 - 01:39:46 - voorz. L.J. Gebben
  01:39:52 - 01:41:01 - G.E. vd Meijden
  01:41:01 - 01:41:05 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:08 - 01:43:21 - D. Wagenaar
  01:43:21 - 01:43:25 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:27 - 01:43:58 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:43:58 - 01:44:00 - voorz. L.J. Gebben
  01:44:00 - 01:45:24 - G.E. vd Meijden
  01:45:24 - 01:45:33 - voorz. L.J. Gebben
  01:45:34 - 01:50:48 - weth. T. Willemsma
  01:50:48 - 01:50:51 - voorz. L.J. Gebben
  01:50:51 - 01:51:21 - weth. T. Willemsma
  01:51:21 - 01:51:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:08:40 - 02:09:00 - voorz. L.J. Gebben
  02:09:02 - 02:09:53 - G.E. vd Meijden
  02:09:53 - 02:10:14 - voorz. L.J. Gebben
  02:10:14 - 02:10:39 - weth. T. Willemsma
  02:10:39 - 02:11:24 - G.E. vd Meijden
  02:11:24 - 02:12:37 - weth. T. Willemsma
  02:12:37 - 02:12:45 - G.E. vd Meijden
  02:12:45 - 02:15:43 - voorz. L.J. Gebben
 9. 8.1

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na een toezegging van wethouder Willemsma.

  Moties

  Titel
  M-8-1 - Motie CDA, CU, FNP en PvdA-GL - Reservering energietoeslag dorpshuizen en verenigingen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Reservering energietoeslag dorpshuizen en verenigingen
 10. 9

  Het bestuur van de veiligheidsregio moet tenminste eenmaal per vier jaar een beleidsplan vaststellen. Het vorige meerjarenbeleidsplan is voor de periode 2019-2022. Belangrijke input voor specifiek het Beleidsplan Veiligheid is het Regionaal Risicoprofiel. Een dergelijk risicoprofiel is ook een wettelijke verplichting. Veiligheidsregio Fryslân legt de beleidsplannen en het Regionaal Risicoprofiel voor, zodat een zienswijze kan worden gegeven op de plannen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem geen zienswijze in te dienen op de meerjarenkoers 2023-2026 van Veiligheidsregio Fryslân en het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025.

  02:13:32 - 02:15:43 - voorz. L.J. Gebben
 11. 10

  Sinds 1 januari 2019 zijn OPO Furore en PCBO Smallingerland gefuseerd in een Holding: Adenium. Aan het hoofd van de Holding staat de Raad van Toezicht. In verband met het vertrek van een lid draagt Adenium aan de gemeenteraad een nieuw lid van de Raad van Toezicht voor. Hij voldoet aan het door de gemeenteraad vastgestelde profiel.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties

  Besluit

  Er vindt geheime stemming plaats. Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. Soepboer als voorzitter van de stemcommissie, dat er 19 stemmen uitgebracht. Hiervan zijn er 19 stemmen geldig uitgebracht.
  Er zijn 19 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van dhr. R. Haverkort.
  Daarmee is dhr. R. Hamerkort benoemd als lid van de Raad van Toezicht Holding Adenium.

  02:14:44 - 02:15:43 - voorz. L.J. Gebben
  02:20:12 - 02:20:23 - voorz. L.J. Gebben
  02:20:23 - 02:20:56 - W.E. SOEPBOER
  02:20:56 - 02:22:20 - voorz. L.J. Gebben
 12. 11

  De Wet openbaarheid van bestuur is vervangen door de Wet open overheid waardoor de mandaatregeling voor het nemen van beschikkingen en de vertegenwoordiging in bezwarenprocedures en (hoger)beroepsprocedures opnieuw door de gemeenteraad moet worden verleend voor de uitvoering van de Wet open overheid.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem mandaat te verlenen aan de juridisch adviseur(s) van team Advies / Juridische Zaken in de Werkmaatschappij 8KTD voor:
  a. Het nemen van Wet open overheid (Woo) besluiten namens de gemeenteraad;
  b. Het vertegenwoordigen van de gemeenteraad in bezwarenprocedures en (hoger)beroepsprocedures, bijgestaan door een vakinhoudelijke medewerker.

  02:21:18 - 02:22:20 - voorz. L.J. Gebben
 13. 12

  Het college heeft besloten dat de taken die horen bij de Woo-contactpersoon, zoals omschreven in de Wet open overheid (Woo), te beleggen bij het KCC en stelt voor dit ook op die manier voor de raad te regelen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de taken die horen bij de Woo-contactpersoon, zoals omschreven in de Wet open overheid (Woo), voor de raad te beleggen bij het KCC van de Werkmaatschappij 8KTD.

  02:21:37 - 02:22:20 - voorz. L.J. Gebben
 14. 13

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst en lijst toezeggingen van de raadsvergadering van 15 september 2022 vast.

  02:22:01 - 02:22:20 - voorz. L.J. Gebben
 15. 14.1

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken na een toezegging van wethouder Willemsma.

  Moties

  Titel
  MF-14-1 - Moasje frjemd FNP, CDA en PvdA-GL - Enerzjyproblematyk mienskipsfoarsjennings

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Enerzjyproblematyk mienskipsfoarsjenings
  02:22:12 - 02:22:20 - voorz. L.J. Gebben
  02:22:20 - 02:22:21 - W.E. SOEPBOER
  02:22:21 - 02:22:22 - voorz. L.J. Gebben
  02:22:22 - 02:24:39 - F. de Haan
  02:24:39 - 02:24:42 - voorz. L.J. Gebben
  02:24:43 - 02:29:24 - weth. T. Willemsma
  02:29:26 - 02:29:33 - voorz. L.J. Gebben
  02:29:33 - 02:29:50 - F. de Haan
  02:33:18 - 02:34:38 - F. de Haan
  02:35:38 - 02:35:56 - F. de Haan
  02:35:56 - 02:36:00 - voorz. L.J. Gebben
  02:36:02 - 02:36:54 - weth. T. Willemsma
  02:36:54 - 02:37:00 - F. de Haan
  02:37:00 - 02:37:37 - voorz. L.J. Gebben
 16. 14.2

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken door de indieners.

  Moties

  Titel
  MV-14-2 - Motie PvdA-GL - Energiearmoede
  02:37:16 - 02:37:37 - voorz. L.J. Gebben
  02:37:37 - 02:38:42 - S. Kleinhuis
  02:38:42 - 02:38:50 - D. Wagenaar
  02:38:50 - 02:38:55 - S. Kleinhuis
  02:38:55 - 02:38:56 - voorz. L.J. Gebben
  02:38:56 - 02:39:25 - M. Wieringa
  02:39:25 - 02:39:32 - voorz. L.J. Gebben
  02:39:33 - 02:39:48 - M.C. VAN DER MEER
  02:39:48 - 02:39:51 - voorz. L.J. Gebben
  02:39:52 - 02:40:17 - F. de Haan
  02:40:17 - 02:40:27 - voorz. L.J. Gebben
  02:40:28 - 02:41:06 - S. Kleinhuis
  02:41:07 - 02:41:09 - voorz. L.J. Gebben
  02:41:09 - 02:41:55 - D. Wagenaar
  02:41:55 - 02:42:03 - voorz. L.J. Gebben
  02:42:05 - 02:45:17 - weth. C. de Pee
  02:45:17 - 02:45:30 - voorz. L.J. Gebben
  02:47:09 - 02:47:19 - voorz. L.J. Gebben
  02:47:19 - 02:47:54 - S. Kleinhuis
  02:47:54 - 02:47:58 - voorz. L.J. Gebben
  02:47:58 - 02:48:03 - S. Kleinhuis
  02:48:03 - 02:48:54 - weth. C. de Pee
  02:48:54 - 02:49:43 - voorz. L.J. Gebben
 17. 15

  02:49:15 - 02:49:43 - voorz. L.J. Gebben