Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier kunt u nieuwsberichten en last minute mededelingen over en van de gemeenteraad lezen.

Heeft u vragen? Neem contact op met de griffie!

Hier vindt u het overzicht van de ingediende amendementen vanaf mei 2019

In deze lijst leest u wekelijks alle ingekomen stukken voor de gemeenteraad. De informatie van het college van b&w kunt u direct raadplegen. Wilt u een overig ingekomen stuk inzien? Neem dan contact op met de raadsgriffie!

In dit overzicht treft u de ingediende moties aan vanaf april 2019.

Via de bovenstaande knop kunt u de meest actuele versie van de termijnagenda downloaden. Hierop staat de meest actuele planning van de onderwerpen per raadsvergadering.

Hier vindt u de regelgeving van de rekenkamercommmissie en het overzicht van de onderzoeksonderwerpen van de afgelopen jaren. De rekenkamercommissie stelt eventuele suggesties over te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs. De contactgegevens vindt u onder het tabblad 'Wie is wie?'.

Hier vindt u het overzicht van de schriftelijke vragen die zijn ingediend vanaf april 2019.

Hier vindt u het overzicht van toezeggingen door de portefeuillehouders vanaf de raadsvergadering van 17 april 2019.

Hier vindt u alle verordeningen en overige regels over de gemeenteraad.