Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 21 april 2022

19:30 - 22:25
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 1 april hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 13 april kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:25 - 00:00:38 - griffier A. Dam
  00:05:52 - 00:06:08 - H. ten Hoeve INFORMATEUR
  00:06:13 - 00:06:14 - H. ten Hoeve INFORMATEUR
  00:09:34 - 00:09:38 - A.J. de Vries INFORMATEUR
  00:09:41 - 00:09:42 - A.J. de Vries INFORMATEUR
  00:25:43 - 00:31:25 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Later ter vergadering is er nog een motie vreemd aan de agenda toegevoegd:
  • MF-15-1 - Moasje frjemd FNP - Foarstel Informateurs fierder as Formateurs

  00:28:04 - 00:31:25 - voorz. L.J. Gebben
 3. 2.a

  Tijdens de raadsvergadering van 30 maart 2022 wees de gemeenteraad de heren H. ten Hoeve en A.J. de Vries aan als informateurs voor de volgende opdracht (zie ook bijlage 1):


  De politieke partijen hebben duidelijk de wens om in de raad met elkaar samen te werken middels een raadsprogramma- of akkoord/speerpuntenakkoord, het is alleen nog de vraag op welke wijze ze dit willen vormen geven. Wij vragen u:

  • de gewenste vorm en inhoud van de samenwerking binnen de raad te verkennen (zie ook https://www.raadsakkoord.nl/varianten);
  • de mogelijkheden te verkennen voor een stabiele coalitie met breed draagvlak;
  • te verkennen op welke wijze het vervolgproces moet worden vorm gegeven;
  • de uitkomsten van de verkenning op te nemen in een rapport met conclusies en een advies.

  Op 14 april hebben de informateurs alle fracties geïnformeerd over de resultaten van de informatie. De 'ferantwurding en advys ynformateurs' is opgenomen in bijlage 2.


  Behandelwijze:

  • De informateurs lichten hun advies toe;
  • De raadsleden kunnen vragen stellen aan de informateurs;
  • Opiniërende behandeling: de raad discussieert onderling.

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:28:16 - 00:31:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:31:32 - 00:35:45 - H. ten Hoeve INFORMATEUR
  00:35:45 - 00:42:46 - A.J. de Vries INFORMATEUR
  00:42:46 - 00:51:40 - H. ten Hoeve INFORMATEUR
  00:51:42 - 00:53:47 - A.J. de Vries INFORMATEUR
  00:53:47 - 00:54:11 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:12 - 00:55:27 - D.T. Hooijenga
  00:55:27 - 00:55:37 - voorz. L.J. Gebben
  00:55:52 - 00:55:55 - D.T. Hooijenga
  00:55:56 - 00:55:58 - voorz. L.J. Gebben
  00:55:58 - 00:58:08 - A. Kramer
  00:58:13 - 00:59:24 - N. Koopmans
  00:59:25 - 00:59:36 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:45 - 01:02:14 - D. Wagenaar
  01:02:14 - 01:02:20 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:32 - 01:05:22 - E.F.H. Duursma
  01:05:22 - 01:05:33 - voorz. L.J. Gebben
  01:05:33 - 01:07:19 - P.J.A. vd Hoef
  01:07:19 - 01:07:52 - D. Wagenaar
  01:07:53 - 01:08:02 - voorz. L.J. Gebben
  01:08:03 - 01:08:28 - E.F.H. Duursma
  01:08:41 - 01:08:54 - voorz. L.J. Gebben
  01:08:55 - 01:09:15 - D.T. Hooijenga
  01:09:19 - 01:09:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:09:24 - 01:12:45 - A.J. de Vries INFORMATEUR
  01:12:47 - 01:22:38 - H. ten Hoeve INFORMATEUR
  01:22:38 - 01:22:44 - voorz. L.J. Gebben
  01:22:48 - 01:23:47 - D. Wagenaar
  01:23:47 - 01:24:21 - voorz. L.J. Gebben
  01:24:21 - 01:27:33 - H. ten Hoeve INFORMATEUR
  01:27:34 - 01:30:05 - voorz. L.J. Gebben
  01:30:10 - 01:31:15 - F. de Haan
  01:31:15 - 01:31:30 - D.T. Hooijenga
  01:31:30 - 01:31:55 - F. de Haan
  01:31:55 - 01:31:57 - voorz. L.J. Gebben
  01:31:59 - 01:32:14 - N. Koopmans
  01:32:15 - 01:32:29 - voorz. L.J. Gebben
  01:32:29 - 01:32:47 - N. Koopmans
  01:32:47 - 01:32:50 - voorz. L.J. Gebben
  01:33:00 - 01:33:05 - voorz. L.J. Gebben
  01:33:05 - 01:33:45 - J.W. Sietsma
  01:33:45 - 01:33:47 - J.W. Sietsma
  01:33:47 - 01:34:09 - F. de Haan
  01:34:09 - 01:36:32 - J.W. Sietsma
  01:36:36 - 01:42:37 - P.J.A. vd Hoef
  01:42:46 - 01:42:48 - N. Koopmans
  01:42:49 - 01:43:59 - N. Koopmans
  01:44:21 - 01:47:02 - J. Looijenga
  01:47:03 - 01:52:56 - D.T. Hooijenga
  01:52:56 - 01:53:21 - P.J.A. vd Hoef
  01:53:21 - 01:53:25 - D.T. Hooijenga
  01:53:25 - 01:53:38 - P.J.A. vd Hoef
  01:53:38 - 01:53:56 - D.T. Hooijenga
  01:53:56 - 01:55:58 - D. Wagenaar
  01:56:01 - 01:56:53 - F. de Haan
  01:56:54 - 01:57:26 - D. Wagenaar
  01:57:26 - 01:57:27 - F. de Haan
  01:57:27 - 01:57:28 - D. Wagenaar
  01:57:28 - 01:57:34 - F. de Haan
  01:57:34 - 01:57:48 - D. Wagenaar
  01:57:48 - 01:57:50 - D. Wagenaar
  01:57:50 - 01:58:31 - F. de Haan
  01:58:31 - 01:59:47 - D. Wagenaar
  01:59:53 - 02:02:43 - E.F.H. Duursma
  02:02:43 - 02:02:50 - voorz. L.J. Gebben
  02:02:56 - 02:04:33 - J.W. Sietsma
  02:04:33 - 02:04:44 - D. Wagenaar
  02:04:44 - 02:04:53 - J.W. Sietsma
  02:04:53 - 02:05:34 - N. Koopmans
  02:05:34 - 02:08:16 - J.W. Sietsma
  02:08:16 - 02:08:52 - N. Koopmans
  02:08:52 - 02:08:56 - J.W. Sietsma
  02:08:58 - 02:09:53 - E.F.H. Duursma
  02:09:54 - 02:10:12 - J.W. Sietsma
  02:10:12 - 02:10:15 - voorz. L.J. Gebben
  02:27:35 - 02:27:46 - voorz. L.J. Gebben
  02:27:46 - 02:29:13 - P.J.A. vd Hoef
  02:29:13 - 02:29:16 - voorz. L.J. Gebben
  02:29:16 - 02:29:17 - F. de Haan
  02:29:21 - 02:30:06 - F. de Haan
  02:30:06 - 02:30:23 - P.J.A. vd Hoef
  02:30:29 - 02:30:39 - E.F.H. Duursma
  02:30:39 - 02:30:49 - P.J.A. vd Hoef
  02:30:49 - 02:30:53 - E.F.H. Duursma
  02:30:53 - 02:30:54 - E.F.H. Duursma
  02:30:54 - 02:33:15 - F. de Haan
  02:33:20 - 02:34:16 - J.W. Sietsma
  02:34:16 - 02:34:24 - voorz. L.J. Gebben
  02:34:25 - 02:34:49 - E.F.H. Duursma
  02:34:50 - 02:35:00 - voorz. L.J. Gebben
  02:35:00 - 02:36:55 - D.T. Hooijenga
  02:36:56 - 02:36:57 - voorz. L.J. Gebben
  02:36:57 - 02:37:13 - J.W. Sietsma
  02:37:14 - 02:37:15 - D.T. Hooijenga
  02:37:17 - 02:37:51 - P.J.A. vd Hoef
  02:37:51 - 02:37:53 - voorz. L.J. Gebben
  02:37:53 - 02:37:57 - E.F.H. Duursma
  02:37:57 - 02:39:04 - voorz. L.J. Gebben
  02:44:55 - 02:44:56 - voorz. L.J. Gebben
  02:45:05 - 02:45:18 - voorz. L.J. Gebben
  02:45:18 - 02:45:47 - E.F.H. Duursma
  02:45:48 - 02:46:01 - voorz. L.J. Gebben
  02:59:15 - 02:59:19 - voorz. L.J. Gebben
  02:59:20 - 02:59:40 - voorz. L.J. Gebben
  02:59:40 - 03:00:36 - P.J.A. vd Hoef
  03:00:37 - 03:01:24 - voorz. L.J. Gebben
  03:01:31 - 03:02:40 - E.F.H. Duursma
  03:02:42 - 03:03:53 - voorz. L.J. Gebben
  03:03:53 - 03:04:07 - N. Koopmans
  03:04:08 - 03:04:14 - voorz. L.J. Gebben
  03:04:14 - 03:04:15 - N. Koopmans
  03:04:16 - 03:04:25 - E.F.H. Duursma
  03:04:26 - 03:04:47 - voorz. L.J. Gebben
  03:05:20 - 03:05:38 - voorz. L.J. Gebben
  03:06:34 - 03:07:00 - voorz. L.J. Gebben
  03:07:00 - 03:07:12 - J.W. Sietsma
  03:07:12 - 03:07:13 - voorz. L.J. Gebben
  03:07:13 - 03:07:30 - F. de Haan
  03:07:32 - 03:07:34 - voorz. L.J. Gebben
  03:07:34 - 03:08:26 - D. Wagenaar
  03:08:26 - 03:08:30 - voorz. L.J. Gebben
  03:08:32 - 03:08:55 - N. Koopmans
  03:08:55 - 03:08:58 - voorz. L.J. Gebben
  03:08:58 - 03:09:21 - D.T. Hooijenga
  03:09:21 - 03:09:42 - voorz. L.J. Gebben
  03:10:00 - 03:11:25 - voorz. L.J. Gebben
  03:11:39 - 03:14:48 - voorz. L.J. Gebben
 4. 2.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Mevr. N. Koopmans (BVNL): we vinden de motie overbodig, maar we zullen niet tegen stemmen.
  • Dhr. E.F.H. Duursma (D66): dan neem ik maar even aan dat we geen coalitieakkoord gaan maken, maar dat we een raadsbreed gedragen akkoord gaan maken met z'n allen. Die verantwoordelijkheid ligt dan bij jullie.

  Moties

  Titel
  M-2a-1 - Motie PvdA-GrL - Vervolgproces raadsprogramma
 5. 2.a.2

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  CU-fractie (2), D66-fractie (1), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. J.W. Sietsma (CDA): onze fractie zal tegen deze motie stemmen, ondanks het feit dat we in deze vergadering absoluut kleur hebben bekend over de inhoud van deze motie.
  • Dhr. F. de Haan (FNP): onze fractie zal de motie niet steunen, omdat het niet in deze fase van het proces thuishoort. We willen de toezegging doen dat we straks in het formatieproces willen verkennen of er een vierde wethouder nodig is voor de borging van de inhoud en de kwaliteit.
  • Mevr. D. Wagenaar (VVD): we zullen tegen de motie stemmen, hoewel we de gedachte van dhr. Duursma zeker wel steunen, dat er wat breder moet worden gekeken en het niet per se voor de hand ligt dat de nieuwe collegeleden vanuit de coalitiepartijen moeten komen
  • Mevr. N. Koopmans (BVNL): we zullen voor deze motie stemmen, omdat we het eens zijn met het idee van dhr. Duursma dat de kwaliteit wordt behouden, maar dan wel met maximaal drie wethouders.
  • Dhr. Hooijenga (CU): we zullen voor deze motie stemmen, maar willen wel aangeven dat we alles wat vanavond over het proces is gezegd mee zullen nemen. We hopen dat de lijn die is ingezet, doorgezet kan worden in de vervolggesprekken.

  Moties

  Titel
  M-2a-2 - Motie D66 - Stabiele coalitie met breed draagvlak
 6. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen PvdA - Kwijtscheldingsregeling It Wetterskip
  2. Fraach FNP - Kompinsaasje enerzjyrekken

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen:

  1. Vragen PvdA - Kwijtscheldingsregeling It Wetterskip
  2. Fraach FNP - Kompinsaasje enerzjyrekken
  03:33:26 - 03:34:00 - S. Kleinhuis
  03:34:00 - 03:34:09 - H. ten Hoeve INFORMATEUR
  03:34:09 - 03:34:11 - S. Kleinhuis
  03:34:11 - 03:36:20 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:36:20 - 03:36:21 - S. Kleinhuis
  03:36:21 - 03:36:30 - voorz. L.J. Gebben
  03:36:31 - 03:37:35 - F. de Haan
  03:37:35 - 03:38:12 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:38:12 - 03:41:08 - voorz. L.J. Gebben
 7. 3.a

  Dit agendapunt staat iedere maand standaard op de agenda om zo ruimte te bieden aan de actualiteiten.

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp informerend.

  03:38:24 - 03:41:08 - voorz. L.J. Gebben
  03:41:13 - 03:41:35 - M. Wieringa
  03:41:35 - 03:43:23 - voorz. L.J. Gebben
 8. 4

  Het Reglement van Orde van de gemeenteraad biedt de mogelijkheid om burgerleden aan te wijzen.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet en gebeurt schriftelijk. In de raadvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  140422: het raadsvoorstel is toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert dhr. J. Looijenga, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 23 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 23 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van de voorgestelde burgerleden zoals vermeld in het raadsbesluit, met uitzondering van dhr. B. de Vries. Hij kreeg 22 stemmen ‘voor’.


  De raad besluit:

  1. De volgende personen als burgerleden te benoemen voor de raadsperiode 2022- 2026: mevr. C.Y. van der Linden (GroenLinks), mevr. J. Giesing (BVNL), dhr. B. de Vries (BVNL), mevr. H.H.B. Bruinsma (CU), dhr. P.F.W. van der Werf (VVD), mevr. N.H. Rintjema (FNP) en dhr. H.P. Heida (PvdA).
  2. Het burgerlidmaatschap van dhr. B.H. Dijkstra (GroenLinks) en mevr. A. Hekkema (D66) die in de vorige raadsperiode zijn benoemd, voort te zetten voor de raadsperiode 2022-2026.
  03:11:56 - 03:14:48 - voorz. L.J. Gebben
  03:21:22 - 03:21:47 - voorz. L.J. Gebben
  03:21:47 - 03:22:09 - J. Looijenga
  03:22:09 - 03:23:10 - voorz. L.J. Gebben
  03:23:11 - 03:24:18 - voorz. L.J. Gebben
  03:24:18 - 03:26:00 - voorz. L.J. Gebben
  03:26:00 - 03:27:08 - voorz. L.J. Gebben
  03:27:08 - 03:27:49 - voorz. L.J. Gebben
  03:31:46 - 03:32:42 - voorz. L.J. Gebben
 9. 5

  Na de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 en de installatie van de nieuwe raad op 30 maart 2022 dient de raad de leden van raadscommissies en klankbordgroepen te (her)benoemen. Ook dienen er voorzitters voor het Iepen Poadium te worden benoemd.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet en gebeurt schriftelijk. In de raadvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  140422: het raadsvoorstel met bijlage is toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert dhr. J. Looijenga, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 22 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 22 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van de voorzitters van het Iepen Poadium en de leden van de diverse raadscommissies, zoals vermeld in het raadsbesluit, met uitzondering van enkele leden in de volgende commissies:


  Agendacommissie:

  • Mevr. A.B. Agema (PvdA) kreeg 21 stemmen ‘voor’
  • Dhr. M.R. Klont (GroenLinks) kreeg 20 stemmen ‘voor’

  Presidium:

  • Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA) kreeg 21 stemmen ‘voor’
  • Mevr. B. van Zandbergen (GroenLinks) kreeg 20 stemmen ‘voor’

  Werkgeverscommissie:

  • Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA) kreeg 21 stemmen ‘voor’
  • Mevr. B. van Zandbergen (GroenLinks) kreeg 20 stemmen ‘voor’

  De raad besluit:

  • Te benoemen als voorzitters van het Iepen Poadium:
   o   Dhr. D.T. Hooijenga (CU)
   o   Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA)
   o   Mevr. D. Wagenaar (VVD) als plaatsvervangend voorzitter
  • De volgende leden gedurende de zittingsperiode van de raad 2022-2026 conform de Verordening commissies en klankbordgroepen raad Tytsjerksteradiel (bijlage 1) te benoemen in:

  Accountantscommissie:

  • Dhr. A. Nijboer (FNP)
  • Dhr. S. Hoekstra (VVD)
  • Dhr. D.T. Hooijenga (CU)
  • Dhr. B.H. Dijkstra (burgerlid GroenLinks)
  • Dhr. G.E. van der Meijden (CDA)
  • Dhr. J. Looijenga (BVNL)

  Agendacommissie:

  • Mevr. T.R. Krijgsman-Sikkema (FNP)
  • Mevr. A.B. Agema (PvdA)
  • Mevr. M.C. van der Meer (CU)
  • Mevr. D. Wagenaar (VVD)
  • Dhr. M.R. Klont (GroenLinks)
  • Mevr. R.R. Snijder-Wassenaar (CDA)
  • Mevr. W. J. Koopmans-van der Veen (BVNL)
  • Dhr. E. Duursma (D66)

  Presidium (de fractievoorzitters):

  • Dhr. F. de Haan (FNP), voorzitter
  • Dhr. A. Kramer (CDA)
  • Mevr. W.J. Koopmans-van der Veen (BVNL)
  • Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA)
  • Dhr. D.T. Hooijenga (CU)
  • Mevr. D. Wagenaar (VVD)
  • Mevr. B. van Zandbergen (GroenLinks)
  • Dhr. E.F.H. Duursma (D66)

  Werkgeverscommissie:

  • Dhr. A. Nijboer (FNP)
  • Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA)
  • Mevr. M.C. van der Meer (CU)
  • Dhr. S. Hoekstra (VVD)
  • Mevr. B. van Zandbergen (GroenLinks)
  • Dhr. G.E. van der Meijden (CDA)
  • Dhr. C. Zuidema (BVNL)

  Commissie communicatie:

  • Mevr. N.H. Rintjema (burgerlid FNP)
  • Mevr. M.C. van der Meer (CU)
  • Dhr. P.F.W. van der Werf (burgerlid VVD)
  • Mevr. C.Y. van der Linden (burgerlid GroenLinks)
  • Mevr. M. Wieringa (CDA)
  • Mevr. J. Giesing (burgerlid BVNL)
  • Dhr. E. Duursma (D66)

  Klankbordgroep Omgevingswet:

  • Dhr. J.P. van der Velde (FNP)
  • Mevr. A.B. Agema (PvdA)
  • Mevr. H.H.B. Bruinsma (burgerlid CU)
  • Mevr. D. Wagenaar (VVD)
  • Dhr. G.E. van der Meijden (CDA)
  • Dhr. B. de Vries (burgerlid BVNL)
  • Mevr. A. Hekkema (burgerlid D66)
  03:32:11 - 03:32:42 - voorz. L.J. Gebben
  03:32:42 - 03:33:03 - F. de Haan
  03:33:03 - 03:33:19 - voorz. L.J. Gebben
  03:33:19 - 03:34:00 - S. Kleinhuis
  03:34:00 - 03:34:09 - H. ten Hoeve INFORMATEUR
  03:34:09 - 03:34:11 - S. Kleinhuis
  03:34:11 - 03:36:20 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:36:20 - 03:36:21 - S. Kleinhuis
  03:36:21 - 03:36:30 - voorz. L.J. Gebben
  03:36:31 - 03:37:35 - F. de Haan
  03:37:35 - 03:38:12 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:38:12 - 03:41:08 - voorz. L.J. Gebben
  03:41:13 - 03:41:35 - M. Wieringa
  03:41:35 - 03:43:23 - voorz. L.J. Gebben
  03:57:55 - 03:58:10 - voorz. L.J. Gebben
  03:58:11 - 03:59:24 - J. Looijenga
  03:59:24 - 04:02:51 - voorz. L.J. Gebben
 10. 6

  Van ALDI is een verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid ontvangen van een gedeelte van de Markt te Burgum (delen 1-7), in verband met de uitbreidingsplannen van de ALDI aan de Markt te Burgum.
  Aangezien het een bevoegdheid van de raad betreft wordt de raad voorgesteld het betreffende gedeelte van de openbare ruimte aan de Markt te Burgum (delen 1-7) aan de openbaarheid te onttrekken en daartoe de wettelijk vereiste procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Gezien het verzoek van de ALDI op grond van artikel 11 van de Wegenwet, het gedeelte van de Markt te Burgum, dat in de plattegrondtekening in de bijlage is aangegeven (delen 1-7), te onttrekken aan de openbaarheid, daartoe het bijgevoegde ontwerpbesluit vast te stellen en daarvoor de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen.
  2. Het onder 1 genoemde ontwerpbesluit aan te merken als definitief besluit indien geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit.
  04:00:00 - 04:02:51 - voorz. L.J. Gebben
 11. 7

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en het bouwen van een dienstwoning met een bedrijfsloods (aannemersbedrijf). Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor hieraan mee te werken.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van een
   aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en het bouwen van een dienstwoning met een bedrijfsloods (aannemersbedrijf).
  2. De onder 1 genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken
   als definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen worden
   ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
  04:00:24 - 04:02:51 - voorz. L.J. Gebben
 12. 8

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van een tijdelijk toegestane dienstwoning als permanente dienstwoning. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor hieraan mee te werken.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van een tijdelijk toegestane dienstwoning als permanente dienstwoning.
  2. De onder 1 genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
  04:00:53 - 04:02:51 - voorz. L.J. Gebben
 13. 9

  Overeenkomstig de “Nota grondbeleid 2020-2024” (hoofdstuk 8) moet voor in exploitatie te nemen gronden een grondexploitatie door de raad worden vastgesteld. Vanaf dat moment wordt de exploitatie geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans. Voor de supermarktlocatie Noardburgum moet nu een grondexploitatiecomplex worden aangemaakt.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem akkoord te gaan met het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting, van Supermarktlocatie Noardburgum.

  04:01:24 - 04:02:51 - voorz. L.J. Gebben
 14. 10

  De subsidieverordening oud papier en karton (OPK) is geactualiseerd naar aanleiding van het raadsbesluit in juni 2021, waarbij is besloten dat de verenigingen de komende jaren (tot en met 2024) de inzameling van oud papier en karton blijven verzorgen. Met de actualisatie is aandacht voor het rechtmatigheidsvraagstuk en wat dit betekent voor de OPK-inzameling op de korte en langere termijn. Het college stelt de raad voor de Subsidieverordening oud papier en karton (OPK) 2009 in te trekken en de Subsidieverordening oud papier en karton (OPK) 2022 vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De Subsidieverordening oud papier en karton, vastgesteld in 2009, in te trekken.
  2. De Subsidieverordening oud papier en karton (OPK) 2022 vast te stellen.
  3. Kennis te nemen van het collegebesluit om de uitbetaling OPK-opbrengsten via Omrin te laten verlopen, conform overeenkomst voor de levering van huishoudelijk oud papier (kenmerk S2020-22458), artikel 6 lid 1 en tegen een vergoeding van 1,03 euro per ton ingezameld Oud Papier en Karton, zoals opgenomen in artikel 7 lid 7.
  04:01:35 - 04:02:51 - voorz. L.J. Gebben
 15. 11

  Op basis van de ontwerpbegroting 2023 van de FUMO bedraagt de deelnemersbijdrage voor Tytsjerksteradiel € 381.000 (0.9% hoger dan de bijdrage 2022 van € 377.500). Dit past binnen de meerjarige gemeentebegroting. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2023, bij FUMO het belang van het verder stroomlijnen van de werkprocessen te benadrukken, FUMO te vragen periodiek te rapporteren over de resultaten (en kengetallen) van de onlangs ingevoerde sturings- en financierings-systematiek en om kritisch te (blijven) kijken naar de eigen taken en budgetuitzettingen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 FUMO en hierover volgende zienswijze in te dienen:

  • Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2023;
  • FUMO te vragen de werkprocessen verder te stroomlijnen (lean and mean), en daarmee de ureninzet te verminderen en de kwaliteit te verbeteren;
  • FUMO te vragen in de periodieke rapportages inzicht te geven in de effecten van de in 2022 gestarte nieuwe sturings- en financieringssystematiek en een analyse te geven hoe de productie zich verhoudt tot de productienormen (kengetallen) en hoe de processen en de productie verder kunnen worden verbeterd;
  • FUMO te vragen om loon- en prijsstijgingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting en kritisch te kijken naar de taken en uitzettingen. Zo nodig ook door voor te stellen bepaalde activiteiten niet meer of anders uit te voeren;
  • FUMO te vragen de bedrijfsvoering aan te laten sluiten bij recent aangenomen nieuwe wetten (de Wet Open Overheid, de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)). Deze wetten kunnen namelijk ook van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de FUMO en de onderliggende relatie met onze gemeente.
  04:02:42 - 04:02:51 - voorz. L.J. Gebben
  04:02:51 - 04:03:11 - G.E. vd Meijden
  04:03:12 - 04:05:16 - voorz. L.J. Gebben
 16. 12

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen april 2022' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals vermeld in paragraaf 1.3.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD.
  04:04:42 - 04:05:16 - voorz. L.J. Gebben
  04:05:23 - 04:08:24 - D. Wagenaar
  04:08:24 - 04:08:41 - voorz. L.J. Gebben
  04:08:44 - 04:08:53 - J. Looijenga
  04:08:53 - 04:08:55 - voorz. L.J. Gebben
  04:08:56 - 04:09:03 - S. Kleinhuis
  04:09:03 - 04:09:25 - voorz. L.J. Gebben
  04:09:25 - 04:11:26 - weth. T. Willemsma
  04:11:26 - 04:11:28 - voorz. L.J. Gebben
  04:11:28 - 04:11:32 - weth. T. Willemsma
  04:11:32 - 04:11:34 - voorz. L.J. Gebben
  04:11:34 - 04:12:38 - D. Wagenaar
  04:12:38 - 04:12:44 - voorz. L.J. Gebben
  04:12:44 - 04:13:25 - weth. T. Willemsma
  04:13:25 - 04:13:26 - weth. T. Willemsma
  04:13:26 - 04:13:28 - weth. T. Willemsma
  04:13:28 - 04:14:04 - D. Wagenaar
  04:14:04 - 04:14:57 - weth. T. Willemsma
  04:14:57 - 04:15:17 - voorz. L.J. Gebben
  04:15:17 - 04:15:32 - weth. T. Willemsma
  04:15:32 - 04:15:42 - voorz. L.J. Gebben
  04:18:51 - 04:19:01 - voorz. L.J. Gebben
  04:19:01 - 04:19:58 - D. Wagenaar
  04:19:58 - 04:20:52 - voorz. L.J. Gebben
  04:21:08 - 04:23:33 - voorz. L.J. Gebben
 17. 12.1

  Besluit

  Mevr. S. Kleinhuis (PvdA) doet niet mee aan de beraadslaging over dit amendement in verband met persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp.


  Het amendement is ter vergadering ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-12-1 - Amendement VVD - Recreatieve havens Earnewâld
 18. 12.2

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Amendementen

  Titel
  A-12-2 - Amendement VVD - Website allefriezen.nl
  04:20:21 - 04:20:52 - voorz. L.J. Gebben
  04:21:08 - 04:23:33 - voorz. L.J. Gebben
 19. 13

  Het door het college vastgestelde woningbouwprogramma 2021 geeft naast reeds openbare woningbouwplannen ook een overzicht van plannen die vanwege verschillende (financiële) belangen en/of bedrijfsgevoeligheden van derden niet openbaar zijn gemaakt. Deze plannen zijn conform het raadsbesluit ‘geheimhouding woningbouwprogramma’ d.d. 18 februari 2021 en gerepareerd op 16 september j.l. geheim verklaard.


  Dit voorstel is bedoeld om de geheimhoudingsplicht ongedaan te maken voor een tweetal samenhangende locaties in Sumar die vanwege een bedrijfsverplaatsing op de korte termijn een planologische wijziging ondergaan of waarvan geheimhouding niet langer nodig is omdat de initiatiefnemer zelf zijn plannen al kenbaar heeft gemaakt of heeft ingestemd met opheffing. Ook kan de geheimhoudingsplicht ongedaan gemaakt worden voor de locatie bardancing Quatrebras te Noardburgum.


  Het raadsvoorstel kan door de raad in de openbaarheid worden besproken. Als de raad de lijst met locaties wil bespreken waar het college van voorstelt om de geheimhouding van op te heffen, dan zal dat in beslotenheid moeten plaatsvinden. Als de raad besluit de geheimhouding op te heffen, dan worden deze locaties nadien openbaar gemaakt.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem op grond van artikel 25 lid 4 Gemeentewet de opgelegde geheimhouding conform het raadsbesluit ‘geheimhouding woningbouwprogramma’ d.d. 18 februari 2021 en gerepareerd op 16 september 2021 op te heffen voor Sumar, parkeerterrein t.o. Bouma, Sumar, locatie Bouma BV en Lokatie bardancing Quatrebras te Noardburgum.

  04:22:43 - 04:23:33 - voorz. L.J. Gebben
 20. 14

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 29 en 30 maart 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 29 en 30 maart 2022 vast.

  04:23:03 - 04:23:33 - voorz. L.J. Gebben
  04:23:33 - 04:23:34 - D. Wagenaar
  04:23:36 - 04:24:30 - F. de Haan
  04:24:30 - 04:24:31 - voorz. L.J. Gebben
  04:24:31 - 04:24:52 - D. Wagenaar
  04:24:53 - 04:25:20 - voorz. L.J. Gebben
  04:25:21 - 04:25:28 - J. Looijenga
  04:25:31 - 04:25:53 - F. de Haan
  04:25:53 - 04:25:56 - voorz. L.J. Gebben
  04:25:56 - 04:26:12 - D.T. Hooijenga
  04:26:14 - 04:26:23 - voorz. L.J. Gebben
  04:26:29 - 04:27:02 - E.F.H. Duursma
  04:27:02 - 04:27:06 - voorz. L.J. Gebben
  04:27:11 - 04:27:42 - F. de Haan
  04:27:42 - 04:29:26 - voorz. L.J. Gebben
 21. 15.1

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), BVNL-fractie (3), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  VVD-fractie (2)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. D. Hooijenga (CU): wet ons betreft kan er contact worden gelegd met deze beide heren en verder worden gekeken naar de vormgeving van het vervolgproces. We hebben wel met elkaar afgesproken dat we over die fase nog wat willen zeggen.
  • Dhr. E.F.H. Duursma (D66): komen de aspirant coalitiepartijen met een formatieopdracht richting raad en wanneer komt die?
  • Dhr. F. de Haan (FNP): die vraag nemen we mee als één van de eerste gesprekspunten. Er komt een formatieopdracht en we wachten niet drie weken voordat we verder gaan.

  Er wordt gestemd via een stemformulier.

  Moties

  Titel
  MF-15-1 - Moasje frjemd FNP - Foarstel Informateurs fierder as Formateurs
 22. 16

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur.

  04:29:17 - 04:29:26 - voorz. L.J. Gebben