Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 27 januari 2022

19:00 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 24 december 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 20 januari kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal zal er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende mededelingen worden gedaan:

  • Dhr. Hooijenga geeft een verklaring over het nieuws dat een raadslid van de ChristenUnie wordt vervolgd voor een zedenmisdrijf.
  • Portefeuillehouder Gebben informeert de raad over de actuele stand van zaken omtrent corona.
  00:00:20 - 00:00:40 - griffier O.E. de Vries
  00:01:14 - 00:01:16 - voorz. L.J. Gebben
  00:01:26 - 00:01:44 - griffier O.E. de Vries
  00:09:22 - 00:09:25 - P. VOS
  00:09:33 - 00:09:35 - P. VOS
  00:09:50 - 00:09:51 - P. VOS
  00:10:09 - 00:10:10 - P. VOS
  00:24:12 - 00:26:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:26:27 - 00:28:10 - D.T. Hooijenga
  00:28:10 - 00:30:53 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd vastgesteld:

  • De voorstellen 6a en 6b worden gecombineerd behandeld. Wel zullen beide voorstellen apart in stemming worden gebracht.
  • MF-22-2 Moasje frjemd FNP, GrL, PvdA – Doelgroepenferoardening & Husfestingsferoardening wordt toegevoegd.

  Mevr. Wagenaar dient een ordevoorstel in om agendapunt 12 vanavond niet te behandelen. Het ordevoorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 7 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

  00:30:43 - 00:30:53 - voorz. L.J. Gebben
  00:30:53 - 00:31:08 - S. Hoekstra
  00:31:08 - 00:31:09 - voorz. L.J. Gebben
  00:31:09 - 00:31:22 - S. Hoekstra
  00:31:22 - 00:31:44 - voorz. L.J. Gebben
  00:31:45 - 00:32:15 - D. Wagenaar
  00:32:16 - 00:32:27 - voorz. L.J. Gebben
  00:32:29 - 00:33:07 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:33:07 - 00:33:08 - voorz. L.J. Gebben
  00:33:08 - 00:33:20 - D. Wagenaar
  00:33:20 - 00:33:35 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:33:35 - 00:34:35 - voorz. L.J. Gebben
  00:34:46 - 00:34:52 - voorz. L.J. Gebben
  00:34:52 - 00:35:51 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  00:35:51 - 00:36:41 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:36:41 - 00:36:49 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:49 - 00:37:00 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:37:00 - 00:39:19 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:19 - 00:39:25 - J.P. vd Velde
  00:39:25 - 00:39:44 - voorz. L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:


  3.1 - Fragen hr. F. de Haan (FNP) - Donaasje ûntfange mei in bystâns útkearing
  3.2 - Vragen dhr. M.H.G.I. Steenland (PvdA) - Gratis verstrekking zelftesten aan mensen met een minimuminkomen
  3.3 - Vragen dhr. G. van der Meijden (CDA) - Besluit kabinet opsporingsvergunningen gaswinning
  3.4 - Fragen hr. A. Nijboer (FNP) - Plysjewurk en -sterkte
  3.5 - Vragen mevr. N. Koopmans (BVNL) - Corona toegangsbewijs

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen:

  1. Fragen hr. F. de Haan (FNP) - Donaasje ûntfange mei in bystâns útkearing
  2. Vragen dhr. M.H.G.I. Steenland (PvdA) - Gratis verstrekking zelftesten aan mensen met een minimuminkomen
  3. Fragen hr. A. Nijboer (FNP) - Plysjewurk en -sterkte
  4. Vragen mevr. N. Koopmans (BVNL) - Corona toegangsbewijs
  5. Vragen dhr. G. van der Meijden (CDA) - Besluit kabinet opsporingsvergunningen gaswinning.

  Dhr. Van der Meijden dient naar aanleiding van de vragen een motie vreemd in: MV-22-1 – CDA, FNP, GrL - Tegengaan extra gaswinning. De motie wordt bij dit agendapunt behandeld en vervolgens in stemming gebracht.


  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Mevr. Wagenaar (VVD): VVD is niet tegen gasboringen, maar de gemeente Tytsjerksteradiel heeft te maken met bodemdaling. We zullen deze motie daarom steunen.
  • Dhr. Hooijenga (CU): gezien de actualiteit is het goed dat we als raad nogmaals dit signaal geven. Dat is de reden dat we deze motie mee hebben ingediend.
  • Mevr. Koopmans (BVNL): ik zal voor de motie stemmen, maar het voelt wel een beetje dubbel omdat we op dit moment niet zonder gas kunnen.

  Stemuitslag motie MV-22-1:
  19 stemmen voor.


  Dhr. Van de Hoef (PvdA) had persoonlijk een brief ontvangen van een mevrouw die akelig was gevallen over een putje dat verzakt was. Hij geeft een compliment aan de gemeente die het probleem de volgende dag meteen heeft opgelost.


  Dhr. Hoekstra (VVD) stelt nog een vraag over aardgas en warmtevisie die door het college wordt beantwoord.

  00:39:41 - 00:39:44 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:50 - 00:40:56 - F. de Haan
  00:40:56 - 00:41:09 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:41:09 - 00:41:10 - F. de Haan
  00:41:10 - 00:41:11 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:41:11 - 00:43:40 - F. de Haan
  00:43:40 - 00:43:58 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:43:58 - 00:44:00 - F. de Haan
  00:44:00 - 00:44:07 - voorz. L.J. Gebben
  00:44:19 - 00:45:26 - M.H.G.I. Steenland
  00:45:26 - 00:46:35 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:46:35 - 00:46:42 - voorz. L.J. Gebben
  00:46:46 - 00:47:14 - M.H.G.I. Steenland
  00:47:14 - 00:47:31 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:47:32 - 00:47:38 - voorz. L.J. Gebben
  00:47:41 - 00:48:30 - M.H.G.I. Steenland
  00:48:30 - 00:50:56 - voorz. L.J. Gebben
  00:51:18 - 00:51:22 - voorz. L.J. Gebben
  00:51:22 - 00:53:22 - N. Koopmans
  00:53:22 - 00:54:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:51 - 00:55:33 - N. Koopmans
  00:55:36 - 00:55:47 - voorz. L.J. Gebben
  00:55:47 - 00:56:49 - G.E. vd Meijden
  00:56:49 - 00:56:51 - voorz. L.J. Gebben
  00:56:53 - 01:00:03 - weth. T. Willemsma
  01:00:03 - 01:02:09 - G.E. vd Meijden
  01:02:10 - 01:02:20 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:23 - 01:02:46 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:02:47 - 01:02:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:58 - 01:03:05 - weth. T. Willemsma
  01:03:05 - 01:03:25 - voorz. L.J. Gebben
  01:03:28 - 01:04:02 - D. Wagenaar
  01:04:02 - 01:04:07 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:07 - 01:04:19 - D.T. Hooijenga
  01:04:19 - 01:04:31 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:32 - 01:05:23 - N. Koopmans
  01:05:23 - 01:06:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:06:24 - 01:06:28 - voorz. L.J. Gebben
  01:06:30 - 01:07:12 - P.J.A. vd Hoef
  01:07:12 - 01:07:21 - voorz. L.J. Gebben
  01:07:23 - 01:08:27 - S. Hoekstra
  01:08:27 - 01:08:28 - voorz. L.J. Gebben
  01:08:28 - 01:09:47 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:09:47 - 01:09:48 - voorz. L.J. Gebben
  01:09:48 - 01:09:56 - S. Hoekstra
  01:09:56 - 01:09:58 - voorz. L.J. Gebben
  01:09:58 - 01:10:34 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:10:34 - 01:14:53 - voorz. L.J. Gebben
 4. 3.a

  Raadslid mevrouw Scheepsma van GroenLinks heeft aangegeven per 18 januari 2022 te stoppen als raadslid. De vrijgevallen plaats zal worden opgevuld door de heer P. Vos.


  Behandelwijze:
  De voorzitter formuleert het raadsvoorstel en brengt het in stemming.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (1), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem dat de geloofsbrieven van de heer P. Vos reeds na onderzoek door de op 2 juli 2020 benoemde commissie geloofsbrieven akkoord zijn bevonden en dat hij aan de in de Gemeentewet genoemde eisen voldoet.


  Dhr. Vos wordt geïnstalleerd als raadslid.

  01:10:43 - 01:14:53 - voorz. L.J. Gebben
  01:14:53 - 01:15:02 - P. VOS
  01:15:02 - 01:17:24 - voorz. L.J. Gebben
 5. 4

  Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Met de overdracht van deze verantwoordelijkheden ontstaat ook de uitdaging om het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving naast de Participatiewet ook binnen de Jeugdwet en de WMO 2015 te borgen. Hiervoor dient een nalevingsvisie (beleidskader) te worden vastgesteld.


  130122: de volgende bijlagen zijn toegevoegd:

  • Advies cliëntenraad op nota Naleving met zorg en vertrouwen
  • Mail adviesstuk Cliëntenraad
  • Reactie college op advies Cliëntenraad

  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.
  Vervolgproces: de Nalevingsvisie wordt op 3 maart 2022 besluitvormend aan de raad voorgelegd.

  01:16:04 - 01:17:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:17:24 - 01:19:51 - M. Wieringa
  01:19:53 - 01:19:57 - voorz. L.J. Gebben
  01:20:01 - 01:21:04 - D. Wagenaar
  01:21:14 - 01:21:52 - F. de Haan
  01:22:01 - 01:24:00 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:24:01 - 01:24:48 - D.T. Hooijenga
  01:24:56 - 01:25:44 - E.F.H. Duursma
  01:25:47 - 01:25:51 - voorz. L.J. Gebben
  01:25:51 - 01:26:16 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:26:16 - 01:26:25 - voorz. L.J. Gebben
  01:26:26 - 01:26:41 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:26:41 - 01:26:42 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:26:42 - 01:28:33 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:28:34 - 01:28:35 - voorz. L.J. Gebben
  01:28:35 - 01:29:57 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:29:57 - 01:30:56 - voorz. L.J. Gebben
 6. 5

  Gemeenten zijn verplicht periodiek gezondheidsbeleid vast te stellen. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen dat ‘je gezond voelen’ bereikbaar is voor iedereen. In de gezamenlijke beleidsnota ‘Tegearre sûn fiele’, gezondheidsbeleid Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2022-2026, staat beschreven hoe de gemeenten hier samen met inwoners en organisaties de komende vijf jaar aan gaan werken. Het college vraagt de gemeenteraad de nota vast te stellen.


  130122: de samenvatting Gezondheidsbeleid 8KTD versie 16122021 is toegevoegd.


  Behandeling:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.
  Vervolgproces: de gemeentelijke nota volksgezondheidsbeleid 8KTD wordt op 3 maart 2022 besluitvormend aan de raad voorgelegd.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Gesprekken gezondheid
  01:30:11 - 01:30:56 - voorz. L.J. Gebben
  01:30:56 - 01:32:40 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:32:40 - 01:33:01 - voorz. L.J. Gebben
  01:33:07 - 01:37:45 - E.F.H. Duursma
  01:37:46 - 01:37:51 - voorz. L.J. Gebben
  01:37:51 - 01:39:21 - D.T. Hooijenga
  01:39:26 - 01:40:13 - F. de Haan
  01:40:17 - 01:41:13 - N. Koopmans
  01:41:17 - 01:41:21 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:23 - 01:41:26 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:26 - 01:43:53 - M. Wieringa
  01:44:04 - 01:46:08 - D. Wagenaar
  01:46:09 - 01:46:25 - voorz. L.J. Gebben
  01:46:28 - 01:49:25 - E.F.H. Duursma
  01:49:25 - 01:49:34 - voorz. L.J. Gebben
  01:49:34 - 01:50:15 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:50:20 - 01:51:04 - N. Koopmans
  01:51:05 - 01:51:07 - voorz. L.J. Gebben
  01:51:07 - 01:51:08 - N. Koopmans
  01:51:08 - 01:51:09 - voorz. L.J. Gebben
  01:51:09 - 01:51:25 - D. Wagenaar
  01:51:28 - 01:51:53 - M. Wieringa
  01:51:53 - 01:51:57 - voorz. L.J. Gebben
  01:51:58 - 01:52:32 - B. van Zandbergen
  01:52:32 - 01:52:37 - voorz. L.J. Gebben
  01:52:37 - 01:53:02 - E.F.H. Duursma
  01:53:03 - 01:53:06 - D.T. Hooijenga
  01:53:06 - 01:53:14 - M.H.G.I. Steenland
  01:53:14 - 01:53:27 - D.T. Hooijenga
  01:53:27 - 01:53:32 - voorz. L.J. Gebben
  01:53:32 - 01:58:42 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:58:42 - 01:59:05 - D. Wagenaar
  01:59:05 - 01:59:15 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:59:15 - 02:02:25 - voorz. L.J. Gebben
 7. 6.a

  Voor de locatiestudie zijn twee raadsvoorstellen aangeleverd (6a en 6b). Om de raad maximaal te faciliteren in de besluitvorming heeft het college besloten om de raad twee raadsvoorstellen met bijlagen voor te leggen. Op deze wijze kan de raad per locatie een goed besluit nemen.


  In mei 2020 zijn de regionale woningbouwafspraken tot stand gekomen. Tijdens een opiniërende raadsbehandeling op 19 november 2020 is een evenwichtige verdeling van de woningbouw over de gemeente gevraagd. Vervolgens is de woningbouwprogrammering voor de gemeente uitgewerkt en in maart door het college vastgesteld. Hierbij is er een motie aangenomen met een herverdeling van de Centrale As woningen verspreidt over de gemeente. Voor Burgum zijn er nu 68 CA woningen beschikbaar. Op basis daarvan kon een actualisering van de locatiestudie voor Burgum worden gestart met een enquête en gesprekken met grondeigenaren en makelaars.


  Op 25 november 2021 heeft het college de uitkomsten van de locatiestudie opiniërend aan de raad voorgelegd. In deze opiniërende behandeling heeft een meerderheid van de raad aangegeven een voorkeur te hebben voor het ontwikkelen van de eigen locatie Kloosterlaan Noord. Daarnaast zijn de locaties It Heechhiem en Elingsloane genoemd als mogelijke ontwikkellocaties. Het college heeft in haar overwegingen besloten om de eigen locatie Kloosterlaan-Noord aan te wijzen als locatie voor woningbouw. Het college heeft dit besluit genomen op basis van in het voorstel genoemde argumenten.
  Ten behoeve van deze ontwikkelingen worden een deel van de 68 centrale as woningen ingezet uit het compensatie pakket van de totale 150 centrale as woningen van de Provincie.


  270122: beantwoording technische vraag CU - Locatiestudie Burgum is toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  D66-fractie (1)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Hooijenga (CU): we zullen voor de geamendeerde startnotitie stemmen, omdat we voor deze locatie zijn, maar met de kanttekening dat we tegen het amendement hebben gestemd en dus niet voor het aantal woningen zijn dat nu in het plan is opgenomen.
  • Dhr. Van der Meijden (CDA): wij zullen voor het geamendeerde voorstel stemmen, omdat we vinden dat er zo snel mogelijk gebouw moet worden.

  Na stemming besluit de raad met inachtneming van het aangenomen amendement A-6a-1:

  • De startnotitie locatiekeuze Kloosterlaan-Noord vast te stellen, onder de wijziging dat de tekst ‘Het uitgangspunt is om circa 15 woningen per hectare te realiseren’ (op blz. 5) wordt verwijderd.
  • Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 20.000,-. Dit krediet wordt geactiveerd op de balans en bij het openen van het bouwgrondcomplex wordt dit voorbereidingskrediet opgenomen in de bouwgrondexploitatie.
  • 8-10 van het totaal van 68 centrale as woningen hiervoor te benutten.
  01:59:21 - 02:02:25 - voorz. L.J. Gebben
  02:02:29 - 02:02:54 - J.P. vd Velde
  02:02:56 - 02:03:01 - voorz. L.J. Gebben
  02:03:10 - 02:08:30 - S. Hoekstra
  02:08:31 - 02:08:34 - voorz. L.J. Gebben
  02:08:37 - 02:09:58 - P.J.A. vd Hoef
  02:09:59 - 02:10:02 - voorz. L.J. Gebben
  02:10:03 - 02:11:07 - N. Koopmans
  02:11:08 - 02:11:10 - voorz. L.J. Gebben
  02:11:12 - 02:12:39 - B. van Zandbergen
  02:12:39 - 02:12:45 - voorz. L.J. Gebben
  02:12:52 - 02:16:09 - G.E. vd Meijden
  02:16:09 - 02:16:11 - voorz. L.J. Gebben
  02:16:11 - 02:19:02 - D.T. Hooijenga
  02:19:02 - 02:19:13 - voorz. L.J. Gebben
  02:19:13 - 02:19:32 - N. Koopmans
  02:19:32 - 02:19:42 - voorz. L.J. Gebben
  02:19:49 - 02:20:56 - E.F.H. Duursma
  02:20:56 - 02:21:02 - voorz. L.J. Gebben
  02:21:02 - 02:21:04 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:21:04 - 02:21:06 - voorz. L.J. Gebben
  02:21:06 - 02:32:44 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:43:54 - 02:44:38 - voorz. L.J. Gebben
  02:44:40 - 02:47:01 - P.J.A. vd Hoef
  02:47:02 - 02:47:24 - voorz. L.J. Gebben
  02:47:24 - 02:47:26 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:47:27 - 02:48:03 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:48:03 - 02:48:29 - P.J.A. vd Hoef
  02:48:29 - 02:48:57 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:48:57 - 02:48:58 - voorz. L.J. Gebben
  02:48:59 - 02:49:53 - voorz. L.J. Gebben
  02:49:53 - 02:50:08 - N. Koopmans
  02:50:09 - 02:50:13 - voorz. L.J. Gebben
  02:50:21 - 02:50:41 - E.F.H. Duursma
  02:50:42 - 02:52:39 - voorz. L.J. Gebben
  02:52:39 - 02:53:16 - D.T. Hooijenga
  02:53:16 - 02:53:24 - voorz. L.J. Gebben
  02:54:39 - 02:54:55 - voorz. L.J. Gebben
  02:54:55 - 02:55:10 - D.T. Hooijenga
  02:55:10 - 02:55:22 - voorz. L.J. Gebben
  02:55:22 - 02:55:39 - G.E. vd Meijden
  02:55:39 - 02:58:22 - voorz. L.J. Gebben
  02:58:22 - 02:58:45 - G.E. vd Meijden
  02:58:45 - 02:58:55 - voorz. L.J. Gebben
  02:58:55 - 02:59:15 - A. Kramer
  02:59:15 - 03:00:04 - voorz. L.J. Gebben
  03:00:04 - 03:00:20 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  03:00:20 - 03:03:06 - voorz. L.J. Gebben
 8. 6.a.1

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Mevr. Koopmans: ik ben voor het amendement na het antwoord van de PvdA dat ze dit in goed overleg met alle bewoners gedaan hebben.
  • Dhr. Duursma (D66): ik zal tegen het amendement stemmen, want het gaat niet om de afstemming van de PvdA met bewoners wat we kunnen bouwen. We hebben een probleem op te lossen, de grond is van de gemeente, het is een bredere discussie en dat ga je niet van tevoren bepalen.

  Amendementen

  Titel
  A-6.a-1 - Amendemint FNP, GrL, PvdA en VVD - 8-10 heechweardige wenienheden foar de lokaasje Kleasterleane Noard
  03:01:01 - 03:03:06 - voorz. L.J. Gebben
 9. 6.b

  Voor de locatiestudie zijn twee raadsvoorstellen aangeleverd (6a en 6b). Om de raad maximaal te faciliteren in de besluitvorming heeft het college besloten om de raad twee raadsvoorstellen met bijlagen voor te leggen. Op deze wijze kan de raad per locatie een goed besluit nemen.


  In mei 2020 zijn de regionale woningbouwafspraken tot stand gekomen. Tijdens een opiniërende raadsbehandeling op 19 november 2020 is een evenwichtige verdeling van de woningbouw over de gemeente gevraagd. Vervolgens is de woningbouwprogrammering voor de gemeente uitgewerkt en in maart door het college vastgesteld. Hierbij is er een motie aangenomen met een herverdeling van de Centrale As woningen verspreidt over de gemeente. Voor Burgum zijn er nu 68 CA woningen beschikbaar. Op basis daarvan kon een actualisering van de locatiestudie voor Burgum worden gestart met een enquête en gesprekken met grondeigenaren en makelaars.


  Op 25 november 2021 heeft het college de uitkomsten van de locatiestudie opiniërend aan de raad voorgelegd. In deze opiniërende behandeling heeft een meerderheid van de raad aangegeven een voorkeur te hebben voor het ontwikkelen van de eigen locatie Kloosterlaan Noord. Daarnaast zijn de locaties It Heechhiem en Elingsloane genoemd als mogelijke ontwikkellocaties. Het college heeft in haar overwegingen besloten om de eigen locatie Kloosterlaan-Noord en It Heechhiem aan te wijzen als locaties voor woningbouw. Het college heeft dit besluit genomen op basis van in het voorstel genoemde argumenten.


  Ten behoeve van deze ontwikkelingen worden de 68 centrale as woningen ingezet uit het compensatie pakket van de totale 150 centrale as woningen van de Provincie.


  270122: beantwoording technische vraag CU - Locatiestudie Burgum is toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA-fractie (2), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (3), CU-fractie (1), D66-fractie (1), BVNL-fractie (1)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

  • Dhr. Van der Meijden (CDA): we zijn eigenlijk niet voor het geamendeerde voorstel, maar we vinden wel dat er gebouwd moet worden. In dat kader zullen we dan ook verdeeld stemmen. Ik stem tegen het voorstel omdat ik vind dat Heechhiem de minst slechte keuze is.
  • Dhr. Kramer (CDA): ik zal voor het geamendeerde voorstel stemmen, omdat ik denk dat de complexiteit en de impact op Heechhiem groter is dan op de Elingsloane. Om die reden stem ik voor woningbouw op de Elingsloane.

  Na stemming besluit de raad met inachtneming van het aangenomen amendement A-6b-1:

  • De startnotitie bestemmingsplan Elingsloane vast te stellen;
  • Een deel van het totaal van 68 centrale as woningen hiervoor te benutten.
  • In de startnotitie bestemmingsplan Elingsloane (06b – bijlage 2) op pagina 6 en 7 de volgende passage te schrappen:

  Het college heeft deze suggesties, in reactie op de motie MV-15-4 Motie Vreemd kaderstelling woningbouwlocaties, als volgt vertaald:

  • 55% koop, met een nadruk op toevoeging van vrijstaand en kavels, tweekappers en seniorenwoningen
  • 25% sociale huur en 10% particuliere huur met een nadruk op toevoeging van senioren en gelijkvloerse woningen,
  • het restant als overige en bijzondere woonvormen. Hier kan het gaan om concepten voor ouderen, zorg, maar ook om starters op de woningmarkt.

  Het college streeft er naar deze verhoudingen toe te passen op de aanstaande woningbouwlocaties, waarbij de; nog te doorlopen participatietrajecten, de stedenbouwkundige inpasbaarheid, de financiële haalbaarheid en de markt, immers de gemeente bouwt niet de woningen maar marktpartijen en woningbouwcorporaties zullen dit gaan doen, bepalend zullen zijn voor de definitieve verdeling.

  • Onderstaande kaders mee te geven aan het nader op te stellen bestemmingsplan Elingsloane:

  o 25 procent van de woningen wordt sociale koopwoningen. De sociale koopwoningen worden specifiek geclassificeerd in het nader op te stellen bestemmingsplan (zie toelichting).
  o 15 procent van de woningen wordt vrijstaande woningen
  o 60 procent van de woningen wordt gebouwd voor het middensegment en wordt gebruikt voor overige en bijzondere woonvormen.

  03:01:03 - 03:03:06 - voorz. L.J. Gebben
 10. 6.b.1

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), BVNL-fractie (1)

  Amendementen

  Titel
  A-6.b-1 - Amendement VVD, GrL, PvdA, FNP - Wijziging locatie naar Elingsloane
  03:01:04 - 03:03:06 - voorz. L.J. Gebben
 11. 7

  Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Met betrekking tot het bestemmingsplan:
   a. Het bestemmingsplan “Sanjesreed 8e te Oentsjerk’ met IMRO-code NL.IMRO.0737.00BPXIV vast te stellen;
  2. Met betrekking tot het exploitatieplan:
   a. Geen exploitatieplan vast te stellen;
   b. De bevoegdheid tot het nemen van een besluit over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in relatie tot de vaststelling vaan een wijzigings-(plan) te delegeren aan burgemeester en wethouders.
  03:01:06 - 03:03:06 - voorz. L.J. Gebben
 12. 8

  Op 19 november 2020 heeft de raad een motie aangenomen om een herziening van het bestemmingsplan voor de kavel tussen Kloosterlaan 12 en 14 in procedure te brengen. Bij brief van 15 januari 2021 heeft het college meegedeeld dat in samenspraak met initiatiefnemer de voorbereiding van het bestemmingsplan is gestart. Een ontwerp van het bestemmingsplan heeft met ingang van 21 oktober tot en met 2 december 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen en daarbij (ambtshalve) het onderdeel 4.7 van de plantoelichting voor het onderdeel vleermuizen nog tekstueel aan te vullen (zie bijlage 1).


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Met aanvulling van de toelichting overeenkomstig bijlage 1 het bestemmingsplan Kloosterlaan 12a (tussen de nummers 12 en 14) te Burgum (wijziging bestemming van agrarisch naar wonen) vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  03:01:41 - 03:03:06 - voorz. L.J. Gebben
 13. 9

  De gemeenteraad wordt, in het kader van de nieuwe Omgevingswet, voorgesteld een lijst met adviesrecht vast te stellen en te bepalen wanneer participatie verplicht is. Ook wordt de raad voorgesteld besluiten omtrent het al dan niet vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp is doorgeschoven van 16 december 2021 naar deze vergadering omdat de stemmen staakten bij amendement A-11-2. Tijdens deze vergadering zal het amendement (nu A-9-1 genummerd) opnieuw in stemming worden gebracht, evenals amendement A-11-3 (nu A-9-2) en het raadsvoorstel. Amendement A-11-1 wordt niet opnieuw in stemming gebracht. Dit amendement is tijdens de vorige vergadering met algemene stemmen aangenomen.


  Stemming (incl. stemverklaring) over:

  • Amendementen
  • Voorstel

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem met inachtneming van de aangenomen amendementen A-9-1 en A-9-2:

  1. De bijgevoegde lijst adviesrecht (bijlage 3) gewijzigd vast te stellen, in welke gevallen een bindend advies wordt gevraagd aan de gemeenteraad
  • door punt 3 als volgt te wijzigen: Een antenne-installatie hoger dan 15m
  • door punt 8 te wijzigen in: Een windturbine met een ashoogte hoger dan 15 meter;
  1. Besluiten omtrent het al dan niet vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders in die gevallen die niet adviesplichtig zijn volgens de omschrijving in de lijst adviesrecht als bedoeld onder 1;
  2. Participatie te verplichten voor de gevallen die volgens de omschrijving van de bijgaande lijst adviesrecht adviesplichtig zijn;
  3. Deze besluiten uiterlijk een jaar na inwerktreding van de Omgevingswet te evalueren;
  4. Bovengenoemde besluiten treden in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  03:02:03 - 03:03:06 - voorz. L.J. Gebben
  03:03:06 - 03:03:43 - J.P. vd Velde
  03:03:43 - 03:04:16 - voorz. L.J. Gebben
  03:04:30 - 03:05:02 - voorz. L.J. Gebben
  03:05:02 - 03:05:19 - J.P. vd Velde
  03:05:20 - 03:05:39 - voorz. L.J. Gebben
  03:05:52 - 03:07:46 - voorz. L.J. Gebben
 14. 9.1

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1)

  Amendementen

  Titel
  A-9-1 - Amendemint FNP - Oanpassen list advysrjocht - Ferdúdiken tekst oer hichte wynturbines
  03:07:03 - 03:07:46 - voorz. L.J. Gebben
 15. 9.2

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:

  • Dhr. Van der Velde (FNP): wij zullen voor dit amendement stemmen omdat de maximale bouwhoogte van 15 meter voor antennemasten al bestaat.

  Amendementen

  Titel
  A-9-2 - Amendemint FNP - Oanpassen list advysrjocht - hichte antenne-ynstallaazje begrinzje
  03:07:04 - 03:07:46 - voorz. L.J. Gebben
 16. 10

  Bij de controle van de jaarrekening 2019 heeft de accountant geconstateerd dat het beheerplan van het kapitaalgoed sportvelden niet actueel is vanuit de reflectie op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Middels dit voorstel wordt voorzien in een actuele versie van het beheerplan voor gemeentelijke sportvelden.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. In te stemmen met het geactualiseerde beheerplan Sportvelden Tytsjerksteradiel 2022-2027.
  2. In te stemmen met de, reeds in de begroting 2022 beschikbaar gestelde middelen, om invulling te geven aan de realisatie van dit beheerplan.
  3. In te stemmen met het opheffen van de voorziening inrichting rondom sportvelden en het saldo ten gunste te laten komen van de voorziening onderhoud sportvelden.
  03:07:07 - 03:07:46 - voorz. L.J. Gebben
 17. 11

  Het integraal huisvestingsplan (IHP) is het gemeentelijk beleidskader voor de huisvesting van onderwijsvoorzieningen en tevens een planningsdocument. In dit plan worden de ontwikkelingen voor de onderwijshuisvesting benoemd. Daarnaast geeft het plan inzicht in de beschikbare voorzieningen en noodzakelijke omvang voor de korte en lange termijn.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Het integraal huisvestingsplan onderwijs Tytsjerksteradiel vast te stellen.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van kredieten voor de haalbaarheidsonderzoeken in het jaar 2022 door middel van een begrotingswijziging en te dekken door een onttrekking aan de algemene reserves te doen hiervoor.
  3. De kapitaallasten van de investeringen met ingang van het jaar 2023 op te nemen in het financieel perspectief middels de kadernota.
  03:07:09 - 03:07:46 - voorz. L.J. Gebben
  03:07:50 - 03:08:43 - J.P. vd Velde
  03:08:43 - 03:09:01 - voorz. L.J. Gebben
  03:09:02 - 03:09:54 - weth. A.G.A. Bouwman
  03:09:54 - 03:09:59 - voorz. L.J. Gebben
  03:09:59 - 03:10:51 - B. van Zandbergen
  03:10:51 - 03:10:59 - voorz. L.J. Gebben
  03:11:00 - 03:12:38 - weth. A.G.A. Bouwman
  03:12:38 - 03:13:37 - voorz. L.J. Gebben
 18. 12

  De Kinderopvangtoeslagaffaire heeft ook een aantal inwoners van onze gemeente geraakt. Gemeenten zijn bij de hersteloperatie ingeschakeld om deze inwoners hulp en ondersteuning te bieden bij problemen op het gebied van financiën, wonen, werk/dagbesteding, gezondheid en gezinssituatie. Van dit aanbod is door slechts 6 ouders gebruik gemaakt. Er is op basis van gewijzigde inzichten een andere aanpak nodig.


  Vanwege de AVG is bijlage 1 alleen voor de raadsleden zichtbaar. Er komt nog een versie van bijlage 1 die AVG-proof is en openbaar kan worden gedeeld.
  301221: de openbare versie van bijlage 1 is geplaatst.
  100122: in het raadsbesluit bij besluitpunt 2 stonden de verkeerde bedragen. De bedragen genoemd in het raadsvoorstel op blz. 1 bij 'Wy stelle jo foar te besluten om' zijn de juiste bedragen. Er is een gewijzigde versie van het raadsvoorstel geplaatst.
  270122: er is opnieuw een gewijzigd raadsvoorstel geplaatst + een brief van het college. In de brief wordt uitgelegd om welke wijzigingen het gaat. De wijzigingen in het raadsvoorstel zijn geel gearceerd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 15%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:

  • Mevr. Wagenaar (VVD): we zullen tegen het voorstel stemmen. Hoewel we niet onwelwillend tegenover deze pilot staan, gaat het ons te ver om meteen voor 3 jaar te kiezen zoals in het voorstel staat.

  Na stemming besluit de raad:

  1. In te stemmen met de gewijzigde aanpak Kinderopvangtoeslagaffaire met ingang van februari 2022 tot en met 31 december 2024.
  2. De daartoe benodigde middelen hiervoor ter hoogte van € 69.000 in 2022 via begrotingswijziging te dekken vanuit de via de decembercirculaire ontvangen en gereserveerde middelen. De middelen voor 2023 en 2024 ter hoogte van € 69.000 in 2023 en € 69.000 in 2024 via de Kadernota en begroting 2023-2026 mee te nemen en te dekken uit de voor deze jaren te ontvangen POK-middelen.
  03:12:59 - 03:13:37 - voorz. L.J. Gebben
  03:13:37 - 03:13:47 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  03:13:47 - 03:13:59 - voorz. L.J. Gebben
  03:14:08 - 03:15:55 - M. Wieringa
  03:15:55 - 03:16:09 - voorz. L.J. Gebben
  03:16:20 - 03:18:20 - D. Wagenaar
  03:18:20 - 03:18:32 - voorz. L.J. Gebben
  03:18:32 - 03:21:06 - P. VOS
  03:21:06 - 03:21:07 - voorz. L.J. Gebben
  03:21:07 - 03:21:42 - N. Koopmans
  03:21:44 - 03:21:45 - voorz. L.J. Gebben
  03:21:54 - 03:24:44 - E.F.H. Duursma
  03:24:44 - 03:24:49 - voorz. L.J. Gebben
  03:24:49 - 03:24:59 - D.T. Hooijenga
  03:24:59 - 03:25:03 - voorz. L.J. Gebben
  03:25:05 - 03:25:41 - E.F.H. Duursma
  03:25:41 - 03:25:44 - voorz. L.J. Gebben
  03:25:44 - 03:26:36 - D.T. Hooijenga
  03:26:37 - 03:26:38 - voorz. L.J. Gebben
  03:26:38 - 03:26:39 - voorz. L.J. Gebben
  03:26:42 - 03:28:08 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  03:28:09 - 03:28:14 - voorz. L.J. Gebben
  03:28:14 - 03:29:21 - D. Wagenaar
  03:29:21 - 03:29:30 - voorz. L.J. Gebben
  03:29:36 - 03:35:50 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:35:50 - 03:36:14 - D. Wagenaar
  03:36:14 - 03:36:18 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:36:18 - 03:36:49 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  03:36:49 - 03:37:02 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:37:02 - 03:37:24 - M. Wieringa
  03:37:24 - 03:37:31 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:37:31 - 03:38:07 - F. de Haan
  03:38:07 - 03:38:14 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:38:14 - 03:40:12 - E.F.H. Duursma
  03:40:12 - 03:40:19 - voorz. L.J. Gebben
  03:40:20 - 03:40:46 - D. Wagenaar
  03:40:46 - 03:40:48 - voorz. L.J. Gebben
  03:40:48 - 03:41:28 - D. Wagenaar
  03:41:28 - 03:41:33 - voorz. L.J. Gebben
  03:41:33 - 03:42:45 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:42:45 - 03:42:46 - voorz. L.J. Gebben
  03:42:46 - 03:43:09 - D.T. Hooijenga
  03:43:09 - 03:43:36 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:43:36 - 03:44:05 - voorz. L.J. Gebben
  03:44:05 - 03:44:33 - M. Wieringa
  03:44:33 - 03:46:11 - voorz. L.J. Gebben
 19. 12.1

  Stemuitslag

  voor 45%
  tegen 50%
  voor
  D66-fractie (1), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), FNP-fractie (4)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:

  • Mevr. Wieringa (CDA): in het raadsvoorstel staat al duidelijk dat het in eerste instantie een arbeidsovereenkomst van een jaar is en dat er dan geëvalueerd wordt. We stemmen daarom tegen het amendement.

  Amendementen

  Titel
  A-12-1 - Amendement VVD - Kinderopvangtoeslag - pilot voor 1 jaar
  03:45:06 - 03:46:11 - voorz. L.J. Gebben
  03:46:11 - 03:46:23 - D. Wagenaar
  03:46:23 - 03:46:44 - voorz. L.J. Gebben
  03:47:12 - 03:48:07 - voorz. L.J. Gebben
 20. 13

  Onze gemeente kent een regeling om kosten voor maatschappelijke participatie te vergoeden voor inwoners met een laag inkomen. Uit de evaluatie van ons minimabeleid is gebleken dat er beperkt gebruik van wordt gemaakt. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Het college verwacht hiermee de drempel te verlagen en meer inwoners met een laag inkomen maatschappelijk te laten participeren. Hiervoor is het nodig dat de raad een nieuwe verordening vaststelt en de voorgaande verordening intrekt.


  170121: de volgende bijlagen zijn toegevoegd:

  • Advies cliëntenraad op Verordening Maatschappelijke Participatie
  • Reactie college op advies cliëntenraad

  180121: er is een nieuwe versie van de verordening (bijlage 1) toegevoegd. Er stond nog een deel van een zin in de toelichting op artikel 4 en artikel 5 dat verwees naar bedragen, die in de verordening zelf niet terugkomen. Dit is in bijgaand exemplaar aangepast.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De Verordening Maatschappelijke Participatie, waarbij rekening is gehouden met het advies dat door de Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Tytsjerksteradiel is uitgebracht, vast te stellen.
  2. De Verordening Maatschappelijke Participatie gemeente Tytsjerksteradiel 2020, van kracht sinds 1 januari 2020, in te trekken.
  03:47:43 - 03:48:07 - voorz. L.J. Gebben
  03:48:07 - 03:52:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 21. 14

  In de Kaderbrief 2023-2026 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren.


  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.


  Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft 2 december 2021 de Kaderbrief 2023-2026 gestuurd naar de gemeenteraden in Fryslân, met het verzoek hier uiterlijk 3 februari 2022 op te reageren. De Kaderbrief geeft de ontwikkelingen aan die invloed kunnen hebben op de realisatie of de financiering van de beleidsplannen die zijn vastgesteld. Deze kaderbrief voor 2023 en verder geeft met name de financiële impact op de autonome ontwikkelingen weer. De financiële impact van de beleidsmatige ontwikkelingen zijn op het moment van schrijven nog niet voorzien.
  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2023-2026 van Veiligheidsregio Fryslân.

  03:48:12 - 03:52:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 22. 15

  Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, het principebesluit genomen tot het oprichten van ‘stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen’. Deze stichting adviseert veiligheidsregio’s op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en koopt voor de veiligheidsregio’s verzekeringen in.


  Met de oprichting van de landelijke stichting hebben de veiligheidsregio’s straks een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en deze schades kunnen afwikkelen. Op termijn kunnen ook andersoortige risico’s door dit expertisebureau worden opgepakt en vindt ook de schadebehandeling centraal plaats. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio’s.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem geen wensen en bedenkingen in te dienen voor het oprichten van en deelname aan een landelijk expertisebureau risicobeheer en verzekeringen.

  03:49:20 - 03:52:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 23. 16

  In oktober 2017 heeft het bestuur van Brandweer Fryslân het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat vastgesteld.


  Op grond van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s is het bestuur van de Veiligheidsregio verplicht om tenminste één keer per vier jaar een dekkingsplan vast te stellen. In een dekkingsplan wordt vastgelegd welke opkomsttijden in de regio van de brandweer verwacht kunnen worden. Daarnaast biedt een dekkingsplan inzicht in de positionering van kazernes, de meest efficiënte spreiding van materieel en de gewenste beschikbaarheid van vrijwilligers in relatie tot de risico’s.


  Om te beoordelen of het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat van 2017 in de praktijk goed werkbaar was heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Hieruit is geconcludeerd dat Dekkingsplan 2.0 uit 2017 met een minimale aanpassing nog steeds voldoet. Voorgesteld wordt daarom dit Dekkingsplan opnieuw vast te stellen met hierin de aanpassing verwerkt.
  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem geen zienswijze in te dienen voor de herziene versie van Dekkingsplan 2.0 Samen Paraat.

  03:50:25 - 03:52:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 24. 17

  Voorgesteld wordt om van de publiekshal een multifunctionele ruimte te maken waar men met grote groepen in de namiddag en avond kan vergaderen en die voorzien is van presentatie- en streamingsmogelijkheden. Daarnaast kan overdag deze ruimte gebruikt worden door medewerkers als informeel vergader- en ontmoetingsplaats.


  110122: het raadsvoorstel is toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), FNP-fractie (5), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  D66-fractie (1), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. De publiekshal in het gemeentehuis in Burgum in te richten als een multifunctionele ruimte.
  2. In de hal representatief, multifunctioneel meubilair te plaatsen.
  3. In de hal een op maat gemaakte kastenwand te plaatsen waarin kastruimte, opslagruimte en een pantry zijn geïntegreerd.
  4. Te investeren in een uitgebreide ICT-optie, waardoor filmen, streamen, hybride vergaderen en presenteren mogelijk wordt in de publiekshal.
  5. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de voorgestelde verbouwing te kunnen realiseren en de daaruit voortvloeiende lasten te kunnen bekostigen, dit inclusief een formatieve uitbreiding voor Interne Diensten van 0,22 fte per 1 september 2022 (allround medewerker Servicedesk). Deze extra last bedraagt in 2022 € 21.667, in 2023 € 43.873 en loopt na 2023 geleidelijk af vanwege een lagere jaarlijkse rentelast tot het moment van vervanging daar is.
  6. De lasten voor 2022 ten bedrage van € 21.667 ten laste van het begrotingssaldo van het jaar 2022 te brengen. De lasten voor 2023 en verder ten bedrage van € 43.873 als ontwikkeling mee te nemen in de begroting 2023-2026 rekening houdend met de berekende lagere rentelast voor de jaren vanaf 2024 in verband met de jaarlijkse afschrijving.
  03:51:45 - 03:52:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:52:43 - 03:55:20 - D. Wagenaar
  03:55:20 - 03:55:29 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:55:29 - 03:56:56 - M.H.G.I. Steenland
  03:57:06 - 03:57:56 - A. Nijboer
  03:57:58 - 03:58:01 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:58:05 - 03:59:06 - A. Nijboer
  03:59:24 - 04:00:19 - D. Wagenaar
  04:00:20 - 04:00:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:00:30 - 04:02:10 - E.F.H. Duursma
  04:02:11 - 04:02:14 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:02:21 - 04:02:39 - B. van Zandbergen
  04:02:41 - 04:02:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:02:46 - 04:08:16 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  04:08:16 - 04:08:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:08:24 - 04:08:36 - N. Koopmans
  04:08:36 - 04:08:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:08:43 - 04:10:47 - D. Wagenaar
  04:10:48 - 04:10:51 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:10:51 - 04:11:53 - M.H.G.I. Steenland
  04:11:53 - 04:11:57 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:12:06 - 04:12:57 - E.F.H. Duursma
  04:12:57 - 04:13:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:13:02 - 04:13:04 - E.F.H. Duursma
  04:13:04 - 04:13:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:13:11 - 04:14:04 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  04:14:05 - 04:14:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:14:25 - 04:14:58 - E.F.H. Duursma
  04:14:58 - 04:15:00 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:15:00 - 04:15:02 - E.F.H. Duursma
  04:15:03 - 04:15:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:15:45 - 04:16:01 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:16:01 - 04:16:53 - voorz. L.J. Gebben
 25. 18

  Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de aanloop daarnaartoe moeten er veel zaken worden geregeld en afgestemd. De aanloop naar de verkiezing, de verkiezingsdag zelf, het afscheid van de oude raad en installatie van de nieuwe raad en het inwerkprogramma van de nieuwe raad worden omschreven in deze notitie. Per fase worden de verschillende onderdelen beschreven met als doel de verkiezingen, de overgang van oude naar nieuwe raad en de benoeming van de wethouders zo goed mogelijk te laten verlopen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de bijgevoegde notitie bouwstenen voor, tijdens en na de gemeenteraadsverkiezingen Tytsjerksteradiel vast te stellen en als advies aan de nieuwe gemeenteraad aan te bieden.

  04:16:07 - 04:16:53 - voorz. L.J. Gebben
  04:16:53 - 04:17:18 - D. Wagenaar
  04:17:22 - 04:17:24 - D. Wagenaar
  04:17:24 - 04:17:26 - voorz. L.J. Gebben
  04:17:26 - 04:17:56 - M.H.G.I. Steenland
  04:17:56 - 04:19:50 - voorz. L.J. Gebben
 26. 19

  De heer O.E. de Vries, raadsgriffier van de gemeente Tytsjerksteradiel, heeft laten weten een nieuwe functie te aanvaarden als raadsgriffier van de gemeente Westerkwartier. Met het oog daarop verzoekt hij de raad om hem ontslag te verlenen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de arbeidsovereenkomst met de heer O.E. de Vries per 1 maart 2022 te beëindigen waardoor zijn aanwijzing als griffier vanaf dat moment vervalt.

  04:18:27 - 04:19:50 - voorz. L.J. Gebben
  04:19:50 - 04:24:23 - M.H.G.I. Steenland
  04:24:23 - 04:24:25 - voorz. L.J. Gebben
  04:24:25 - 04:24:27 - M.H.G.I. Steenland
  04:24:27 - 04:24:29 - voorz. L.J. Gebben
  04:24:29 - 04:29:06 - G.E. vd Meijden
  04:29:18 - 04:29:24 - voorz. L.J. Gebben
  04:29:33 - 04:36:44 - griffier O.E. de Vries
  04:36:53 - 04:37:49 - voorz. L.J. Gebben
 27. 19.a

  De huidige raadsgriffier, de heer O.E. de Vries, heeft laten weten per 1 maart te worden aangewezen als raadsgriffier van de gemeente Westerkwartier. De werkgeverscommissie van de raad heeft na deze bekendmaking onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. In deze verkiezingstijd is duidelijkheid belangrijk. Na ontvangst van juridisch advies is besloten de adjunct-raadsgriffier mevrouw Anna Dam uit te nodigen te solliciteren naar de functie van raadsgriffier. Daar heeft zij gevolg aan gegeven.
  Na het sollicitatiegesprek heeft de commissie unaniem besloten mevrouw Anna Dam voor te dragen voor de aanwijzing als griffier van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem mevr. A. Dam per 1 maart 2022 aan te wijzen als griffier.

  04:37:09 - 04:37:49 - voorz. L.J. Gebben
  04:38:00 - 04:38:04 - griffier O.E. de Vries
  04:38:06 - 04:39:55 - G.E. vd Meijden
  04:39:56 - 04:42:05 - voorz. L.J. Gebben
  04:42:05 - 04:42:12 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:42:12 - 04:43:05 - voorz. L.J. Gebben
  04:43:05 - 04:43:32 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:43:40 - 04:43:58 - voorz. L.J. Gebben
 28. 20

  De PvdA-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de brief van de burgemeester die op 26 november op de LIST is geplaatst. De brief gaat over de oproep van een fractie over de portefeuille Ruimtelijke Ordening tijdens de raadsvergadering van 25 november.


  Dit onderwerp was geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december 2021, maar is op verzoek van de indieners doorgeschoven naar deze vergadering.


  Behandeling:

  • PvdA/Raad: verhelderende vragen aan het college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp informerend.

  04:43:48 - 04:43:58 - voorz. L.J. Gebben
  04:43:58 - 04:44:32 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:44:36 - 04:46:18 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  04:46:20 - 04:46:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:46:24 - 04:47:46 - voorz. L.J. Gebben
  04:47:46 - 04:47:53 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:47:54 - 04:48:30 - voorz. L.J. Gebben
 29. 21

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst en lijst toezeggingen van de raadsvergadering van 16 december 2021 vast.

  04:48:01 - 04:48:30 - voorz. L.J. Gebben
 30. 22.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (1), PvdA-fractie (3)

  Moties

  Titel
  MV-22-1 - Motie Vreemd CDA, FNP, CU en GrL - Tegengaan extra gaswinning
  04:48:20 - 04:48:30 - voorz. L.J. Gebben
 31. 22.2

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (1), FNP-fractie (5), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)
  tegen
  D66-fractie (1), VVD-fractie (2)

  Moties

  Titel
  MF-22-2 - Moasje frjemd FNP, GrL en PvdA - Doelgroepenferoardering en Hûsfêstingsferoardering
  04:48:28 - 04:48:30 - voorz. L.J. Gebben
  04:48:38 - 04:49:08 - J.P. vd Velde
  04:49:09 - 04:49:19 - voorz. L.J. Gebben
  04:49:23 - 04:50:07 - D. Wagenaar
  04:50:08 - 04:50:19 - voorz. L.J. Gebben
  04:50:19 - 04:50:59 - E.F.H. Duursma
  04:51:00 - 04:51:07 - voorz. L.J. Gebben
  04:51:09 - 04:51:49 - G.E. vd Meijden
  04:51:50 - 04:51:59 - voorz. L.J. Gebben
  04:51:59 - 04:53:19 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:53:19 - 04:53:21 - voorz. L.J. Gebben
  04:53:22 - 04:53:24 - voorz. L.J. Gebben
  04:53:24 - 04:53:39 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:53:39 - 04:54:04 - voorz. L.J. Gebben
  04:54:19 - 04:55:20 - voorz. L.J. Gebben
 32. 23

  04:55:00 - 04:55:20 - voorz. L.J. Gebben