Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 3 maart 2022

19:30 - 22:10
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 4 februari hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 17 februari kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende mededelingen worden gedaan:

  • Portefeuillehouder Gebben geeft een statement over de Oekraïne.
  • Op voorstel van de voorzitter wordt de aangekondigde motie vreemd
   MF-19-1- (Moasje frjemd FNP, CU, CDA, GrL en D66 – Help flechtlingen Oekraïne) direct bij dit punt behandeld.
  00:00:41 - 00:00:55 - griffier A. Dam
  00:24:42 - 00:31:46 - voorz. L.J. Gebben
  00:31:46 - 00:31:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:32:01 - 00:34:51 - voorz. L.J. Gebben
  00:34:59 - 00:35:48 - F. de Haan
  00:35:48 - 00:35:51 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:08 - 00:37:32 - N. Koopmans
  00:37:35 - 00:37:37 - voorz. L.J. Gebben
  00:37:39 - 00:37:53 - E.F.H. Duursma
  00:37:53 - 00:39:15 - J. vd Veen-Zeilstra
  00:39:15 - 00:39:17 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:17 - 00:39:18 - E.F.H. Duursma
  00:39:18 - 00:39:20 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:23 - 00:39:58 - F. de Haan
  00:39:59 - 00:40:03 - voorz. L.J. Gebben
  00:40:04 - 00:40:37 - E.F.H. Duursma
  00:40:38 - 00:40:43 - voorz. L.J. Gebben
  00:40:47 - 00:41:05 - A. Kramer
  00:41:08 - 00:41:15 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:15 - 00:42:08 - D. Wagenaar
  00:42:09 - 00:42:12 - voorz. L.J. Gebben
  00:42:18 - 00:42:45 - N. Koopmans
  00:42:45 - 00:42:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:42:51 - 00:43:04 - J. vd Veen-Zeilstra
  00:43:05 - 00:44:43 - voorz. L.J. Gebben
  00:44:48 - 00:45:34 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  00:45:34 - 00:45:55 - voorz. L.J. Gebben
  00:46:23 - 00:47:48 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd vastgesteld:

  • MF-19-1- Moasje frjemd FNP, CU, CDA, GrL en D66 – Help flechtlingen Oekraïne is behandeld bij de mededelingen.
  • MV-19-2 – Motie vreemd CDA, CU en D66- Energiecompensatie wordt toegevoegd.
  00:47:01 - 00:47:48 - voorz. L.J. Gebben
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen CU - Inburgeringstrajecten
  2. Fragen dhr. F. de Haan (FNP) -Ynboargeringskursus Frysk
  3. Fragen dhr. A. Nijboer (FNP) - Grins oerstiigjend gedrach
  4. Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD)- Bouwgrond It Sud Hurdegaryp
  5. Fragen dhr. J.P. van der Velde (FNP) - Brief buurtbestjoer Quatrebras oer wenningbou

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen:

  1. Vragen dhr. D. Hooijenga (CU) - Inburgeringstrajecten
  2. Fragen dhr. F. de Haan (FNP) - Ynboargeringskursus Frysk
  3. Fragen dhr. A. Nijboer (FNP) - Grins oerstiigjend gedrach
  4. Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) - Bouwgrond It Sud Hurdegaryp
  5. Fragen dhr. J.P. van der Velde (FNP) - Brief buurtbestjoer Quatrebras oer wenningbou
  6. Vraag mevr. N. Koopmans (BVNL) - Contact college met provincie over wanbeleid in het kader van stikstof
  7. Vraag dhr. G. Van der. Meijden (CDA) - Standpunt onze gemeente inzake Gazprom en bereidheid over te stappen naar lokale energie coöperatie ook als dat leidt tot kostenverhoging
  8. Vraag mevr. B. van Zandbergen (GroenLinks) - Artikel over Russisch gas waarop kan worden bespaard
  9. Vragen mevr. N. Koopmans (BVNL) - Pilot aardgasvrij Garyp in relatie tot vraagstuk omtrent intentie om Gazprom op te zeggen
  10. Vragen dhr. J.P. van der Velde (FNP) - Contract met Gazprom en mogelijkheid van opschorten van betalingen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bouwgrond It Sud Hurdegaryp
  Brief buurtbestjoer Quatrebras oer wenningbou
  00:47:02 - 00:47:48 - voorz. L.J. Gebben
  00:47:48 - 00:48:23 - D.T. Hooijenga
  00:48:23 - 00:48:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:48:25 - 00:48:26 - N. Koopmans
  00:48:28 - 00:48:58 - F. de Haan
  00:48:58 - 00:49:01 - voorz. L.J. Gebben
  00:49:03 - 00:51:27 - weth. A.G.A. Bouwman
  00:51:27 - 00:51:58 - D.T. Hooijenga
  00:51:58 - 00:52:32 - weth. A.G.A. Bouwman
  00:52:32 - 00:53:09 - voorz. L.J. Gebben
  00:53:54 - 00:54:24 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:24 - 00:54:25 - F. de Haan
  00:54:25 - 00:54:26 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:27 - 00:55:05 - F. de Haan
  00:55:05 - 00:57:35 - voorz. L.J. Gebben
  00:57:41 - 00:58:20 - F. de Haan
  00:58:20 - 00:58:24 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:24 - 00:59:21 - weth. A.G.A. Bouwman
  00:59:21 - 00:59:26 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:30 - 00:59:49 - J.P. vd Velde
  00:59:49 - 00:59:51 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:51 - 01:00:36 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:00:36 - 01:00:45 - voorz. L.J. Gebben
  01:00:56 - 01:02:03 - N. Koopmans
  01:02:07 - 01:02:42 - voorz. L.J. Gebben
  01:02:46 - 01:02:51 - N. Koopmans
  01:02:52 - 01:03:29 - voorz. L.J. Gebben
  01:03:32 - 01:03:33 - voorz. L.J. Gebben
  01:03:36 - 01:04:00 - G.E. vd Meijden
  01:04:00 - 01:06:11 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:06:11 - 01:06:59 - G.E. vd Meijden
  01:06:59 - 01:07:17 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:07:17 - 01:07:19 - voorz. L.J. Gebben
  01:07:19 - 01:08:28 - B. van Zandbergen
  01:08:29 - 01:09:33 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:09:33 - 01:09:53 - B. van Zandbergen
  01:09:54 - 01:10:37 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:10:37 - 01:10:39 - voorz. L.J. Gebben
  01:10:39 - 01:11:14 - N. Koopmans
  01:11:14 - 01:11:16 - voorz. L.J. Gebben
  01:11:16 - 01:11:32 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:11:32 - 01:11:34 - voorz. L.J. Gebben
  01:11:35 - 01:13:02 - J.P. vd Velde
  01:13:02 - 01:13:06 - voorz. L.J. Gebben
  01:13:06 - 01:13:13 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:13:13 - 01:13:40 - voorz. L.J. Gebben
 4. 4

  De rekenkamercommissies van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben het onderzoeksrapport ‘Management van risico’s’ aan de beide gemeenteraden aangeboden. Het is nu aan de raad om dit rapport opiniërend te bespreken. Op deze manier kan de raad eerst zijn eigen positie over dit onderwerp bepalen en het college richting geven voor de verdere behandeling.


  Behandeling:

  • Portefeuillehouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  Het voorzitterschap wordt bij dit punt overgenomen door dhr. P.J.A. van de Hoef.


  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  01:13:32 - 01:13:40 - voorz. L.J. Gebben
  01:13:41 - 01:14:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:14:23 - 01:17:26 - P. Reitsma
  01:17:28 - 01:17:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:17:42 - 01:19:48 - F.H.B. Haenen
  01:19:48 - 01:19:53 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:19:53 - 01:21:24 - D.T. Hooijenga
  01:21:24 - 01:21:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:21:30 - 01:24:22 - P. Reitsma
  01:24:23 - 01:24:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:24:31 - 01:24:35 - P. Reitsma
  01:24:36 - 01:26:17 - D. Wagenaar
  01:26:18 - 01:26:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:26:25 - 01:29:17 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:29:17 - 01:29:32 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:29:32 - 01:30:07 - voorz. L.J. Gebben
 5. 5

  De huidige adjunct-raadsgriffier is per raadsbesluit d.d. 27 januari 2022 vanaf 1 maart 2022 door de raad aangewezen als raadsgriffier. Hierdoor is de functie van adjunct-raadsgriffier vrijgevallen. Er is voor gekozen om deze plek de komende maanden op te vullen door een interimmer, waarna de vacature zal worden opengesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem om mevr. H. de Koe met terugwerkende kracht tot en met 1 februari 2022 aan te wijzen als interim adjunct-raadsgriffier tot 1 juli 2022.

  01:29:33 - 01:30:07 - voorz. L.J. Gebben
  01:30:09 - 01:31:21 - G.E. vd Meijden
  01:31:22 - 01:33:57 - voorz. L.J. Gebben
 6. 5.a

  De huidige voorzitter, de heer A. Visser, heeft het einde van de eerste zittingstermijn bereikt en heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. In zijn plaats dient de raad een opvolger te benoemen.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet en gebeurt schriftelijk. In de raadvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Na de schriftelijke geheime stemronde informeert mevr. S.E. van der Werf, als voorzitter van de stemcommissie, dat er 22 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn 22 stemmen ‘voor’ uitgebracht op de benoeming van de heer Janssen.
  De raad besluit unaniem de heer G.S.H. Janssen uit Heerenveen met terugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2022 te benoemen als voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel.

  01:32:03 - 01:33:57 - voorz. L.J. Gebben
  01:40:46 - 01:41:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:42:54 - 01:43:09 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:09 - 01:43:29 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:43:29 - 01:44:04 - voorz. L.J. Gebben
 7. 6

  De Stichting Aldtsjerk Foarút heeft samen met ontwikkelende partij JelleBijlsma BV en gemeente Tytsjerksteradiel afspraken gemaakt om het plan Aldtsjerk Foarút voor 23 woningen en 7 recreatiewoningen te realiseren. Onder regie van procesregisseur Overwater is een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en JelleBijlsma B.V. opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd.
  Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten is een bevoegdheid van het college.
  Gelet op de inhoud van de realisatieovereenkomst stelt het college de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen hierover naar voren te brengen.


  090222: er is een nieuwe versie van de realisatieovereenkomst geplaatst (bijlage 1). De wijziging betreft de medeondertekening door Jelle Bijlsma Beheer BV i.p.v. Jelle Coen Bijlsma Holding BV.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (4), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (2)

  Besluit

  Mevr. S.E. van der Werf (PvdA) en dhr. J.P. van der Velde (FNP) onthouden zich van stemmen bij dit punt.


  Zonder stemming besluit de raad:

  1. Kennis te nemen van de concept-realisatieovereenkomst;
  2. Het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de concept-realisatieovereenkomst geen aanvullende wensen of bedenkingen mee te geven.
  01:43:59 - 01:44:04 - voorz. L.J. Gebben
  01:44:04 - 01:44:09 - J.P. vd Velde
  01:44:10 - 01:44:19 - voorz. L.J. Gebben
  01:44:19 - 01:44:25 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:44:25 - 01:44:28 - voorz. L.J. Gebben
  01:47:02 - 01:47:07 - voorz. L.J. Gebben
  01:47:07 - 01:47:17 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  01:47:17 - 01:47:42 - voorz. L.J. Gebben
  01:47:42 - 01:48:02 - P.J.A. vd Hoef
  01:48:02 - 01:48:03 - voorz. L.J. Gebben
  01:48:04 - 01:50:05 - voorz. L.J. Gebben
 8. 7

  Het bestemmingsplan Gytsjerk - Mûnein met imro code NL.IMRO.0737.08BPIII heeft op basis van artikel 3.8 Wro en Afdeling 3.4 van de Awb met ingang van 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021 ter inzage gelegen.
  Er zijn 11 zienswijzen en een reactie van de provinsje Fryslân ontvangen. De zienswijzen zijn beoordeeld en van commentaar voorzien. De zienswijzen geven o.a. aanleiding om het bestemmingsplan voor wat betreft de bestemming van het ijsbaanterrein en de omvang van het bedrijfsperceel aan De Singel anders vast te stellen. Verder wordt er voor het ijsbaanterrein een evenementenregeling in de planregels opgenomen. Voor de overige wijzigingen wordt verwezen naar de bijlagen 1 t/m 3 en de zienswijzennota. De gemeente hoeft geen planrealisatiekosten te maken. De grond waarop het bouwplan van de zogenaamde “Skuorre” is gesitueerd is in eigendom van de gemeente en de kosten worden via de grondprijs verhaald. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig.


  110222: het raadsvoorstel en de bijlagen zijn toegevoegd als 'nazending'.
  150222: er is een toelichting toegevoegd waarom de stukken later zijn aangeleverd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (2), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Mevr. B. van Zandbergen (GroenLinks) onthoudt zich van stemmen bij dit punt omdat ze een perceel heeft in het bestemmingsplan.


  Zonder stemming besluit de raad:

  1. De tegen het bestemmingsplan Gytsjerk - Mûnein ingediende zienswijzen overeenkomstig de inhoud van de zienswijzennota (bijlage 4) ontvankelijk en deels gegrond te verklaren;
  2. De zienswijzennota Bestemmingsplan Gytsjerk – Mûnein voor het overige vast te stellen;
  3. Het bestemmingsplan Gytsjerk - Mûnein met imro-code NL.IMRO.0737.08BPIII gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende:
   - bijlage 1: wijzigingen in de toelichting;
   - bijlage 2: wijzigingen in de planregels;
   - bijlage 3: wijzigingen van de verbeelding (plankaart);
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  01:48:31 - 01:50:05 - voorz. L.J. Gebben
  01:50:05 - 01:50:22 - B. van Zandbergen
  01:50:22 - 01:50:46 - voorz. L.J. Gebben
  01:50:46 - 01:54:13 - B. van Zandbergen
  01:54:13 - 01:54:25 - voorz. L.J. Gebben
  01:54:32 - 01:58:17 - N. Koopmans
  01:58:17 - 01:58:22 - voorz. L.J. Gebben
  01:58:26 - 01:59:28 - S. Hoekstra
  01:59:28 - 01:59:33 - voorz. L.J. Gebben
  01:59:35 - 02:01:11 - G.E. vd Meijden
  02:01:11 - 02:01:14 - voorz. L.J. Gebben
  02:01:14 - 02:02:55 - D.T. Hooijenga
  02:02:55 - 02:03:02 - voorz. L.J. Gebben
  02:03:02 - 02:05:34 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:05:34 - 02:05:43 - D. Wagenaar
  02:05:43 - 02:06:50 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:06:50 - 02:06:58 - voorz. L.J. Gebben
  02:06:58 - 02:06:59 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:06:59 - 02:07:01 - D.T. Hooijenga
  02:07:01 - 02:07:04 - P.J.A. vd Hoef
  02:07:04 - 02:07:12 - D.T. Hooijenga
  02:07:13 - 02:07:16 - voorz. L.J. Gebben
  02:07:16 - 02:07:20 - P.J.A. vd Hoef
  02:07:21 - 02:07:22 - voorz. L.J. Gebben
  02:07:22 - 02:07:43 - P.J.A. vd Hoef
  02:21:57 - 02:22:40 - voorz. L.J. Gebben
  02:22:44 - 02:22:58 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:05 - 02:23:36 - P.J.A. vd Hoef
  02:23:36 - 02:23:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:44 - 02:23:50 - P.J.A. vd Hoef
  02:23:50 - 02:23:52 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:53 - 02:24:18 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:24:18 - 02:24:25 - voorz. L.J. Gebben
  02:24:28 - 02:24:31 - D. Wagenaar
  02:24:33 - 02:24:55 - M.R. Klont
  02:24:55 - 02:25:01 - voorz. L.J. Gebben
  02:25:01 - 02:25:06 - voorz. L.J. Gebben
  02:25:06 - 02:25:36 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:25:36 - 02:25:48 - voorz. L.J. Gebben
  02:25:48 - 02:25:59 - M.R. Klont
  02:25:59 - 02:28:16 - voorz. L.J. Gebben
 9. 7.1

  Besluit

  Het amendement wordt ter vergadering ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-7-1 - Amendement GrL en PvdA - Schrappen bestemming Bedrijf-1 (Singel Gytsjerk)
 10. 8

  Er is grote vraag naar bedrijfskavels in de regio van Burgum. Aan de westkant van Burgum is ruimte vrijgekomen op de sportvelden nadat de tijdelijke opvangunits voor het asielzoekerscentrum zijn verwijderd. De gronden hebben nog de bestemming sport maar zijn voor deze functie niet meer nodig. Het perceel sluit aan op de bestaande bedrijvigheid en een logische vervolgbestemming is de bestemming ‘bedrijventerrein’. Op basis van verricht onderzoek is het perceel hiervoor geschikt bevonden en er is een bestemmingsplanprocedure gestart. Er is een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld, waaruit blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige milieu-effecten heeft en er hoeft geen planmer uitgevoerd te worden.


  Overeenkomstig de “Nota grondbeleid 2020-2024” (hoofdstuk 8) moet voor in exploitatie te nemen gronden een grondexploitatie door de raad worden vastgesteld. Vanaf dat moment wordt de exploitatie geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans. Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Burgum West (veld 7) moet nu een grondexploitatiecomplex worden aangemaakt.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Voor de milieuaspecten op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling (bijlage 2 bij het ontwerpbestemmingsplan) besluiten dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is omdat er geen belangrijke nadelige milieu-effecten zullen optreden.
  2. Het bestemmingsplan “bestemmingsplan Burgum, ten zuiden van Hannelswei 15F t/m 19F (uitbreiding bedrijventerrein) met imro code NL.IMRO.0737.01BPXX-ow01 vast te stellen.
  3. De grondexploitatie overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen en het en complex uitbreiding bedrijventerrein Burgum West (veld 7) te openen.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  02:26:32 - 02:28:16 - voorz. L.J. Gebben
 11. 9

  Op 27 januari 2022 is de nalevingsvisie voor het Sociaal Domein “Naleving met zorg en vertrouwen” opiniërend in de raad besproken. Het stuk ligt nu besluitvormend voor. Met het visiedocument wil het college het nalevingsgedrag door inwoners bevorderen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik, danwel misbruik van regelingen. Tevens wil het college voorkomen dat inwoners en zorgaanbieders door (on)bewuste regelovertreding in de problemen komen en dat gemeenschapsgeld onrechtmatig wordt besteed. Het accent van de nalevingsvisie ligt daarom op preventie.
  De raad is bevoegd de nalevingsvisie vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. De nalevingsvisie “Naleving met zorg en vertrouwen”, waarbij rekening is gehouden met het advies dat door de Cliëntenraad Werk en Inkomen en de WMO-raad is uitgebracht, vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van de wijze van afhandeling van de motie Regelvrije bijstand (M-3-3-20), zoals beschreven in de memo.
  02:27:16 - 02:28:16 - voorz. L.J. Gebben
  02:28:18 - 02:28:42 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:28:43 - 02:28:49 - voorz. L.J. Gebben
  02:28:54 - 02:30:41 - J. vd Veen-Zeilstra
  02:30:42 - 02:30:46 - voorz. L.J. Gebben
  02:30:49 - 02:30:50 - voorz. L.J. Gebben
  02:30:52 - 02:32:20 - P. VOS
  02:32:20 - 02:32:26 - voorz. L.J. Gebben
  02:32:30 - 02:33:56 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:33:56 - 02:35:32 - voorz. L.J. Gebben
 12. 10

  De raad heeft met de vaststelling van het beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 aangegeven zich te willen heroriënteren op de huidige wijze van inkoop van de Wmo-maatwerkdienstverlening. In april 2021 heeft de raad ingestemd met de startnotitie waarin de procesaanpak om te komen tot een inkoopstrategie is vastgesteld. Op 18 november zijn uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het opstellen van deze nieuwe inkoopstrategie voor de Wmo en de Participatiewet opiniërend behandelt in de gemeenteraad. Nu ligt de inkoopstrategie Wmo en Participatie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Met deze inkoopstrategie beoogt het college de inwoners passende resultaatgerichte ondersteuning te bieden, zodat zij kunnen (blijven) meedoen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit wil het college realiseren door de verbinding tussen de dienstverlening Wmo en Participatie te versterken en de samenwerking binnen de gemeente op het gebied van ouderenzorg de komende jaren te versterken. Het college wil dit realiseren met de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn en met de capaciteit die in de gebiedsteams beschikbaar is.


  070222: de formele adviezen van de WMO-Adviesraad en de cliëntenraad Werk en Inkomen zijn toegevoegd (bijlagen 3 en 4).
  090222:  schematisch overzicht Inkoopstrategie Wmo en participatie is toegevoegd (bijlage 5).
  160222: de reactie van het college op de adviezen van de WMO-Adviesraad en de cliëntenraad Werk en Inkomen is toegevoegd (bijlagen 6 en 7).


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de inkoopstrategie vast te stellen voor de Wmo maatwerkdienstverlening en de Participatiewet voor de periode 2022- 2028.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Beheersing Nederlandse en Friese taal en vervoer dagbesteding
  02:34:23 - 02:35:32 - voorz. L.J. Gebben
  02:35:36 - 02:38:28 - L. Westerdijk-Dam
  02:38:28 - 02:38:32 - voorz. L.J. Gebben
  02:38:38 - 02:40:49 - F. de Haan
  02:40:50 - 02:40:57 - voorz. L.J. Gebben
  02:41:03 - 02:42:44 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:42:44 - 02:42:53 - voorz. L.J. Gebben
  02:42:53 - 02:46:58 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:46:58 - 02:48:46 - voorz. L.J. Gebben
 13. 11

  Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad het amendement Lokale Inclusieve Agenda aangenomen. Hiermee heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een “Lokale Sociale Inclusieve Agenda” op te stellen en voor de raadsvergadering van 3 maart 2022 inzichtelijk te maken hoeveel budget nodig is voor een uitvoeringsagenda.
  In deze startnotitie staat het proces beschreven om te komen tot een Lokale Inclusieve Agenda. Na vaststelling van deze startnotitie zal worden gestart met het formeren van een werkgroep Toegankelijkheid waarin naast ambtenaren ook inwoners zitting zullen nemen. De werkgroep Toegankelijkheid zal een belangrijke rol krijgen bij het opstellen van de Lokale Inclusieve Agenda. In het najaar van 2022 zal de Lokale Inclusieve Agenda opiniërend worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens zal de Lokale Inclusieve Agenda in januari 2023 besluitvormend worden voorgelegd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)
  tegen
  VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. De startnotitie ‘Lokale Inclusieve Agenda Tytsjerksteradiel’ vast te stellen.
  2. Voor het opstellen van een Lokale Inclusieve Agenda €75.000,- beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve.
  02:47:24 - 02:48:46 - voorz. L.J. Gebben
  02:48:51 - 02:49:27 - M. Wieringa
  02:49:27 - 02:49:32 - voorz. L.J. Gebben
  02:49:39 - 02:50:11 - D. Wagenaar
  02:50:12 - 02:50:17 - voorz. L.J. Gebben
  02:50:20 - 02:50:21 - N. Koopmans
  02:50:22 - 02:50:26 - voorz. L.J. Gebben
  02:50:30 - 02:52:22 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:52:22 - 02:52:25 - voorz. L.J. Gebben
  02:52:25 - 02:52:51 - F. de Haan
  02:52:52 - 02:52:59 - voorz. L.J. Gebben
  02:52:59 - 02:54:47 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:54:48 - 02:54:55 - voorz. L.J. Gebben
  02:54:59 - 02:55:17 - N. Koopmans
  02:55:17 - 02:55:24 - voorz. L.J. Gebben
  02:55:30 - 02:56:12 - D. Wagenaar
  02:56:13 - 02:56:19 - voorz. L.J. Gebben
  02:56:19 - 02:56:44 - weth. A.G.A. Bouwman
  02:56:44 - 02:57:21 - voorz. L.J. Gebben
  02:57:34 - 02:58:45 - voorz. L.J. Gebben
 14. 12

  Gemeenten zijn verplicht periodiek gezondheidsbeleid vast te stellen. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen dat ‘je gezond voelen’ bereikbaar is voor iedereen. In de gezamenlijke beleidsnota ‘Tegearre sûn fiele’, gezondheidsbeleid Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2022-2026, staat beschreven hoe de gemeenten hier samen met inwoners en organisaties de komende vijf jaar aan gaan werken. Het college vraagt de gemeenteraad de nota vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de nota ‘Tegearre sûn fiele’, gezondheidsbeleid Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2022-2026, vast te stellen.

  02:58:15 - 02:58:45 - voorz. L.J. Gebben
  02:58:45 - 02:59:35 - E.F.H. Duursma
  02:59:35 - 02:59:43 - voorz. L.J. Gebben
  02:59:45 - 03:00:07 - D. Wagenaar
  03:00:07 - 03:04:08 - voorz. L.J. Gebben
 15. 13

  Adenium heeft de meerjarenbegroting 2022-2025 van OPO Furore ingediend. Er is sprake van een financieel gezonde situatie, daarom stelt het college aan de raad voor om geen zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2025 OPO Furore;
  2. Geen zienswijze in te dienen.
  03:00:26 - 03:04:08 - voorz. L.J. Gebben
 16. 14

  In de accountantscommissie van Tytsjerksteradiel van 4 februari 2021 en de controlecommissie van Achtkarspelen van 11 februari 2021 is op basis van het memo ”Harmonisatie P&C-cyclus” gesproken over het harmoniseren van de processen rondom tussentijdse informatievoorziening aan de raad in een compactere vorm, maar zonder verlies aan informatie. Beide commissies konden zich vinden in het voorstel, dat er viermaal per jaar een informatiemoment met begrotingswijzigingen in april, juni/juli, oktober en december ter vaststelling aan de raden wordt aangeboden. Dit draagt bij aan het efficiënt werken binnen de organisaties en voorziet in de behoefte aan nadere harmonisatie in verband met de samenloop van de ontwikkelingen voor de drie organisaties. Naast de begrotingswijzigingen bevatten de vier tussentijdse rapportages een paragraaf ‘Overige (relevante) ontwikkelingen’. De invulling van deze paragraaf dient ontwikkelingen in brede zin te raken.


  Om hieraan te kunnen voldoen moet de financiële verordening 2020 worden aangepast. Dit betreft vooral de wijziging van artikel 6. In 2021 is vooruitlopend op de vaststelling van de financiële verordening al invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze voor de drie organisaties op basis van de vier tussentijdse rapportagemomenten. Vanaf het rapportagemoment in oktober 2021 maakt de tussentijdse rapportage van de WM8KTD integraal onderdeel uit van de tussentijdse rapportage per gemeente.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de financiële verordening gemeente Tytsjerksteradiel 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de financiële verordening gemeente Tytsjerksteradiel 2020.

  03:00:53 - 03:04:08 - voorz. L.J. Gebben
 17. 15

  In het treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD vastgelegd. Het bevat het bestuurlijke kader voor de inrichting van de treasuryfunctie en kan tevens beschouwd worden als een kader voor de uitvoeringspraktijk. De raad is bevoegd om het Treasurystatuut vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het Treasurystatuut 2022 conform de bijlage vast te stellen en het Treasurystatuut 2020 in te trekken.

  03:01:36 - 03:04:08 - voorz. L.J. Gebben
 18. 16

  De decembercirculaire 2021 met betrekking tot het gemeentefonds is op 14 december 2021 verschenen. In de decembercirculaire 2021 zijn onder meer middelen voor steunpakketten van de coronamaatregelen met betrekking tot lokaal cultuuraanbod, continuïteit van zorg voor meerkosten jeugd en Wmo voor het jaar 2021 opgenomen.
  Daarnaast bevat de decembercirculaire een aantal taakmutaties voor het jaar 2021 met betrekking jeugdhulp, robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken, systeemleren, digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en BSN) en kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht.
  Deze middelen hebben betrekking op de ontvangen algemene uitkering van het jaar 2021, maar kunnen niet zondermeer worden overgeheveld naar 2022. Hiervoor is een raadsbesluit nodig.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van de decembercirculaire gemeentefonds 2021.
  2. De middelen voor coronasteunpakketten ten bedrage van € 241.000 met betrekking tot het jaar 2021, die zijn meegenomen in de decembercirculaire via een storting in de reserve overlopende posten in 2021 beschikbaar te houden voor 2022, conform de eerdere besluiten over de coronasteunpakketten en deze middelen in 2022 weer beschikbaar te stellen.
  3. De middelen voor coronasteunpakketten ten bedrage van € 45.000 met betrekking tot het jaar 2022, die zijn meegenomen in de decembercirculaire conform de eerdere besluiten over de coronasteunpakketten hiervoor te reserveren en hiervoor een (saldo neutrale) begrotingswijziging door te voeren.
  4. De middelen voor een aantal taakmutaties in de decembercirculaire ten bedrage van € 212.000 met betrekking tot 2021 voorlopig te reserveren in afwachting van (mogelijke) bestedingsvoorstellen, deze middelen via de reserve overlopende posten over te hevelen naar 2022 en hiervoor een (saldo neutrale) begrotingswijziging door te voeren.
  5. De middelen voor een aantal taakmutaties in de decembercirculaire ten bedrage van € 272.000 met betrekking tot 2022 voorlopig te reserveren in afwachting van (mogelijke) bestedingsvoorstellen en hiervoor een (saldo neutrale) begrotingswijziging door te voeren.
  6. De ontwikkelingen voor de jaren 2023 en verder mee te nemen bij de Kadernota 2023-2026 in combinatie met de actualisering voor deze jaren op basis van de meicirculaire 2022.
  03:01:56 - 03:04:08 - voorz. L.J. Gebben
 19. 17

  Op 18 februari 2021 is aan de wethouders mevrouw T. Willemsma en de heer A.G.A. Bouwman ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar. Die ontheffing dient jaarlijks door de raad verlengd te worden.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem mevrouw T. Willemsma en de heer A.G.A. Bouwman op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap die eindigt op het tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn/haar opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd.

  03:02:23 - 03:04:08 - voorz. L.J. Gebben
 20. 18

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de raadsvergadering van 27 januari 2022 vast.

  03:03:27 - 03:04:08 - voorz. L.J. Gebben
 21. 19.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (1), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)

  Moties

  Titel
  MF-19-1 - Moasje frjemd FNP, CU, CDA, GrL, D66 en PvdA - Help flechtlingen Oekraïne
  03:03:44 - 03:04:08 - voorz. L.J. Gebben
 22. 19.2

  Besluit

  Na de toezegging van de wethouder dat de motie zonder onderzoek kan worden uitgevoerd, wordt de motie ter vergadering ingetrokken.

  Moties

  Titel
  MV-19-2 - Motie vreemd CU, CDA en D66 - Energiecompensatie
  03:03:46 - 03:04:08 - voorz. L.J. Gebben
  03:04:08 - 03:05:35 - J. vd Veen-Zeilstra
  03:05:35 - 03:05:47 - voorz. L.J. Gebben
  03:05:52 - 03:09:40 - D. Wagenaar
  03:09:40 - 03:09:42 - voorz. L.J. Gebben
  03:09:47 - 03:10:29 - F. de Haan
  03:10:29 - 03:10:38 - voorz. L.J. Gebben
  03:10:38 - 03:10:58 - D. Wagenaar
  03:11:00 - 03:11:06 - D. Wagenaar
  03:11:07 - 03:11:18 - voorz. L.J. Gebben
  03:11:18 - 03:11:57 - G.E. vd Meijden
  03:11:57 - 03:12:01 - voorz. L.J. Gebben
  03:12:04 - 03:12:32 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  03:12:33 - 03:12:43 - voorz. L.J. Gebben
  03:12:43 - 03:13:36 - J. vd Veen-Zeilstra
  03:13:36 - 03:13:40 - voorz. L.J. Gebben
  03:13:43 - 03:14:19 - F. de Haan
  03:14:19 - 03:14:29 - voorz. L.J. Gebben
  03:14:29 - 03:16:39 - weth. A.G.A. Bouwman
  03:16:39 - 03:17:13 - D. Wagenaar
  03:17:13 - 03:17:21 - voorz. L.J. Gebben
  03:17:22 - 03:18:04 - N. Koopmans
  03:18:04 - 03:18:06 - voorz. L.J. Gebben
  03:18:08 - 03:18:30 - F. de Haan
  03:18:30 - 03:18:33 - voorz. L.J. Gebben
  03:18:33 - 03:19:01 - J. vd Veen-Zeilstra
  03:19:02 - 03:19:07 - voorz. L.J. Gebben
  03:19:07 - 03:19:10 - J. vd Veen-Zeilstra
  03:19:10 - 03:19:12 - voorz. L.J. Gebben
  03:19:12 - 03:19:49 - weth. A.G.A. Bouwman
  03:19:49 - 03:19:50 - J. vd Veen-Zeilstra
  03:19:50 - 03:19:51 - weth. A.G.A. Bouwman
  03:19:51 - 03:20:08 - J. vd Veen-Zeilstra
  03:20:08 - 03:20:15 - weth. A.G.A. Bouwman
  03:20:15 - 03:20:20 - voorz. L.J. Gebben
  03:20:20 - 03:20:42 - N. Koopmans
  03:20:42 - 03:24:39 - voorz. L.J. Gebben
 23. 20

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

  03:21:35 - 03:24:39 - voorz. L.J. Gebben