Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 15 december 2022

19:30 - 21:20
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 25 november hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 8 december kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De volgende raadsleden zijn met kennisgeving afwezig:
  • Dhr. Hooijenga
  • Dhr. Zuidema


  Mevr. Dam, de raadsgriffier, is verhinderd vanwege verdrietige familieomstandigheden. Wij wensen haar en haar familie veel sterkte toe!


  Mevr. Wagenaar, dhr. Kramer en mevr. Koopmans komen later ter vergadering.


  Dhr. Van de Hoef deelt mee dat er een Burgumer Doarpskwis wordt georganiseerd en roept de raad op om samen een team te vormen en mee te doen.

  00:01:17 - 00:01:30 - GRIFFIER R. DE VRIES
  00:27:30 - 00:31:43 - voorz. L.J. Gebben
  00:31:45 - 00:32:14 - P.J.A. vd Hoef
  00:32:14 - 00:34:20 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:
  • Installatie plaatsvervangend griffier wordt toegevoegd als agendapunt 2a.

  00:32:31 - 00:34:20 - voorz. L.J. Gebben
 3. 2.a

  In verband met familieomstandigheden kan de griffier niet bij de raadsvergadering aanwezig zijn. De adjunct-griffier is geveld door Corona. Om die reden is de plaatsvervangend griffier mevr. R. de Vries-Mulder aanwezig.
  Op 24 november 2022 is mevr. R. de Vries-Mulder aangewezen als plaatsvervangend griffier. De installatie vindt vanavond plaats, op het moment waarop de plaatsvervanger daadwerkelijk wordt ingezet.

  Besluit

  Mevr. R. de Vries-Mulder is geïnstalleerd als plaatsvervangend griffier.

  00:32:55 - 00:34:20 - voorz. L.J. Gebben
  00:34:21 - 00:35:30 - voorz. L.J. Gebben
  00:35:30 - 00:35:37 - GRIFFIER R. DE VRIES
  00:35:37 - 00:35:41 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:29 - 00:36:52 - voorz. L.J. Gebben
 4. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.


  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  1. Vragen dhr. A. Kramer (CDA) - Gevaarlijke situatie op de Zomerweg.

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording van het college van de volgende vragen van de raad:

  1. Vragen dhr. G.E. van der Meijden (CDA) – Gevaarlijke situatie op de Zomerweg.
  2. Fragen dhr. A. Nijboer (FNP) – Sebrapaad Van Sminiaplein.
  3. Fragen dhr. A. Nijboer (FNP) - De Merke yn Burgum.
  4. Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) – Verwijdering toegangsconstructie rolstoelgebruikers/kinderwagens Passage Burgum.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Brief situatie rond De Merke
  Reactie op motie zebrapaden
  Toegangsconstructie rolstoelgebruikers/kinderwagens Passage Burgum
  00:36:44 - 00:36:52 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:58 - 00:38:03 - G.E. vd Meijden
  00:38:03 - 00:38:05 - voorz. L.J. Gebben
  00:38:09 - 00:38:48 - weth. T. Willemsma
  00:38:49 - 00:39:06 - G.E. vd Meijden
  00:39:06 - 00:39:17 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:23 - 00:39:26 - GRIFFIER R. DE VRIES
  00:39:30 - 00:40:36 - A. Nijboer
  00:40:36 - 00:41:04 - weth. T. Willemsma
  00:41:04 - 00:41:09 - A. Nijboer
  00:41:09 - 00:41:26 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:34 - 00:41:38 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:42 - 00:43:49 - A. Nijboer
  00:43:49 - 00:43:51 - voorz. L.J. Gebben
  00:43:56 - 00:44:28 - Weth. B. van Zandbergen
  00:44:28 - 00:44:41 - S. Hoekstra
  00:44:42 - 00:44:43 - voorz. L.J. Gebben
  00:44:43 - 00:44:57 - Weth. B. van Zandbergen
  00:44:57 - 00:44:58 - S. Hoekstra
  00:44:58 - 00:46:08 - voorz. L.J. Gebben
 5. 4

  Het college heeft besloten de gewijzigde aanpak van de Kinderopvangtoeslagaffaire voort te zetten in 2023 met één ervaringsdeskundige. De Agendacommissie heeft verzocht om dit besluit opiniërend aan u voor te leggen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Korte tussenevaluatie ervaringsdeskundige
  00:45:16 - 00:46:08 - voorz. L.J. Gebben
  00:46:11 - 00:47:18 - M. Wieringa
  00:47:27 - 00:48:14 - A.B. Agema
  00:48:16 - 00:48:17 - voorz. L.J. Gebben
  00:48:26 - 00:49:06 - M.C. VAN DER MEER
  00:49:19 - 00:51:51 - E.F.H. Duursma
  00:51:56 - 00:54:27 - F. de Haan
  00:54:28 - 00:54:36 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:39 - 00:55:01 - S. Hoekstra
  00:55:02 - 00:55:25 - voorz. L.J. Gebben
  00:55:25 - 00:57:30 - weth. C. de Pee
  00:57:30 - 00:58:50 - voorz. L.J. Gebben
 6. 5

  051222: Op voorstel van het college heeft de agendacommissie besloten de behandeling van dit onderwerp door te schuiven naar een later moment. Dit geeft ruimte voor nader onderzoek en contact. De betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

  Besluit

  Dit onderwerp is doorgeschoven naar een later moment.

 7. 5.a

  Als gevolg van een bezwaarschrift tegen een besluit op een aanvraag subsidie op grond van de Subsidieregeling Sociale Basis stelt het college de raad voor om meerjarige subsidie te verlenen aan de partners uit het voorliggend veld aan wie deze subsidie nog niet is verleend.


  281122: de bijlagen 1 t/m 3 zijn  toegevoegd.
  061222: op verzoek van de VVD is het eerdere advies van TRIP d.d. 28 september 2022 toegevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:

  * Amendementen
  * Voorstel
  * Moties

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  CDA-fractie (5), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), CU-fractie (1)
  tegen
  VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. In te stemmen met het verlenen van subsidie voor de jaren 2024, 2025 en 2026 aan partners in het voorliggend veld, die op grond van de Subsidieregeling sociale basis ook voor deze jaren een subsidie hebben aangevraagd en aan wie deze subsidie nog niet is verleend.
  2. De meerkosten (€ 392.000 (2024), € 433.000 (2025) en structureel vanaf 2026 € 451.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Gesprekken over dubbelingen
  00:57:54 - 00:58:50 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:57 - 01:00:14 - M. Wieringa
  01:00:14 - 01:00:18 - voorz. L.J. Gebben
  01:00:21 - 01:01:45 - F. de Haan
  01:01:45 - 01:01:48 - voorz. L.J. Gebben
  01:01:53 - 01:03:00 - S. Hoekstra
  01:03:03 - 01:03:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:03:13 - 01:03:56 - A.B. Agema
  01:03:56 - 01:04:06 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:07 - 01:05:44 - weth. C. de Pee
  01:05:44 - 01:05:52 - voorz. L.J. Gebben
  01:05:58 - 01:07:15 - E.F.H. Duursma
  01:07:16 - 01:07:20 - voorz. L.J. Gebben
  01:07:21 - 01:07:22 - E.F.H. Duursma
  01:07:23 - 01:07:56 - F. de Haan
  01:07:56 - 01:07:59 - voorz. L.J. Gebben
  01:08:02 - 01:08:56 - S. Hoekstra
  01:08:56 - 01:09:03 - voorz. L.J. Gebben
  01:09:03 - 01:09:11 - S. Hoekstra
  01:09:11 - 01:09:37 - voorz. L.J. Gebben
  01:15:21 - 01:15:35 - voorz. L.J. Gebben
  01:15:38 - 01:16:06 - A. Kramer
  01:16:07 - 01:16:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:16:15 - 01:16:32 - P.J.A. vd Hoef
  01:16:32 - 01:16:34 - voorz. L.J. Gebben
  01:16:36 - 01:16:44 - J. Looijenga
  01:16:44 - 01:16:52 - voorz. L.J. Gebben
  01:16:52 - 01:16:53 - J. Looijenga
  01:16:53 - 01:16:54 - voorz. L.J. Gebben
  01:16:55 - 01:17:06 - F. de Haan
  01:17:07 - 01:17:09 - voorz. L.J. Gebben
  01:17:17 - 01:17:42 - E.F.H. Duursma
  01:17:42 - 01:17:50 - voorz. L.J. Gebben
  01:17:52 - 01:18:12 - M.C. VAN DER MEER
  01:18:12 - 01:18:21 - voorz. L.J. Gebben
  01:18:25 - 01:19:19 - weth. C. de Pee
  01:19:20 - 01:20:16 - voorz. L.J. Gebben
  01:20:30 - 01:21:42 - voorz. L.J. Gebben
  01:21:53 - 01:23:02 - voorz. L.J. Gebben
 8. 5.a.1

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), CU-fractie (1)

  Moties

  Titel
  M-5a-1 - Motie van treurnis VVD en BVNL - Sociale basis subsidies
 9. 6

  Het college stelt voor de Verordening WMO 2023 vast te stellen waarin de de verkorte aanvraagprocedure is geborgd en ook de de financiële tegemoetkoming als een vorm van maatschappelijke ondersteuning is opgenomen.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:

  * Amendementen
  * Voorstel
  * Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tytsjerksteradiel 2023 vast te stellen.

  01:22:14 - 01:23:02 - voorz. L.J. Gebben
 10. 7

  De GR Marrekrite stelt op verschillende onderdelen voor om de regeling te wijzigingen. De GR is een collegeregling, Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor hier geen zienswijze op in te dienen.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:

  * Amendementen
  * Voorstel
  * Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad met inachtneming van het aangenomen amendement A-7-1 de volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen in de GR Marrekrite:
  Met klem te verzoeken om de naam ‘GR Marrekrite’ niet te wijzigen in ‘GR Recreatieschap Marrekrite’, maar in ‘GR Rekreaasjeskip Marrekrite’, zowel in de spreektaal als in officiële uitingen fan de Marrekrite, zoals het logo en de externe en interne communicatie.

  01:22:48 - 01:23:02 - voorz. L.J. Gebben
  01:23:04 - 01:24:11 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:24:11 - 01:24:25 - voorz. L.J. Gebben
  01:24:25 - 01:24:32 - M.C. VAN DER MEER
  01:24:32 - 01:24:39 - voorz. L.J. Gebben
  01:24:40 - 01:24:54 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:24:54 - 01:25:28 - voorz. L.J. Gebben
 11. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Amendementen

  Titel
  A-7-1 - Amendement FNP - Sjenswize nammeferoaring Marrekrite
  01:24:59 - 01:25:28 - voorz. L.J. Gebben
  01:25:53 - 01:25:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:25:57 - 01:27:44 - voorz. L.J. Gebben
 12. 8

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om akkoord te gaan met diverse begrotingswijzigingen.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd. 
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:

  * Amendementen
  * Voorstel
  * Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (1), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2022 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage.
  2. Akkoord te gaan met het in 2022 toevoegen aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
  3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten vanuit 2021 naar 2023 via de Reserve overlopende posten zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten.
  4. Akkoord te gaan met het in 2023 onttrekken aan de Reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
  5. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD.
  6. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.
  01:26:32 - 01:27:44 - voorz. L.J. Gebben
 13. 9

  De zittingstermijn van één van de leden van de RKC loopt af en om die reden stelt het Presidium de herbenoeming van dit lid voor.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Er vindt geheime stemming plaats. Na de schriftelijke geheime stemronde informeert dhr. Klont als voorzitter van de stemcommissie, dat er 21 geldige stemmen zijn uitgebracht. Er zijn er 21 stemmen ‘voor’ uitgebracht.
  Daarmee is mevr. J.P.M. Vervoort herbenoemd als lid van de rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel.

  01:27:01 - 01:27:44 - voorz. L.J. Gebben
  01:29:59 - 01:30:02 - voorz. L.J. Gebben
  01:32:27 - 01:32:43 - voorz. L.J. Gebben
  01:32:44 - 01:33:07 - M.R. Klont
  01:33:07 - 01:33:44 - voorz. L.J. Gebben
  01:33:48 - 01:33:52 - voorz. L.J. Gebben
  01:34:03 - 01:35:25 - voorz. L.J. Gebben
 14. 10

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vorige raadsvergaderingen vast te stellen.


  051222: de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 24 november zijn toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (2), CU-fractie (1)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 24 november 2022 vast.

  01:34:28 - 01:35:25 - voorz. L.J. Gebben
 15. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.38 uur.

  01:34:36 - 01:35:25 - voorz. L.J. Gebben