Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 11 april 2024

19:30 - 21:29
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 18 april staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij alvast richttijden zijn aangegeven. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 4 april) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is samengevoegd. In de raadzaal worden alle onderwerpen behandeld.

  00:00:01 - 00:00:03 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:00:03 - 00:07:40 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:07:40 - 00:07:52 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:07:53 - 00:07:53 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:07:54 - 00:08:16 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:08:16 - 00:08:37 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:14:51 - 00:15:13 - G.E. vd Meijden
  00:15:13 - 00:15:41 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:15:41 - 00:16:13 - G.E. vd Meijden
  00:16:15 - 00:23:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:23:04 - 00:23:59 - G.E. vd Meijden
  00:23:59 - 00:24:04 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:24:05 - 00:25:17 - P.F.W. vd Werf Boargerlid
  00:25:18 - 00:34:11 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:34:11 - 00:38:11 - P.F.W. vd Werf Boargerlid
  00:38:11 - 00:47:08 - G.E. vd Meijden
  00:47:08 - 00:49:31 - S. Kleinhuis
  00:49:31 - 00:52:24 - M. Wieringa
  00:52:24 - 00:54:41 - G.E. vd Meijden
  00:54:41 - 00:56:02 - G.E. vd Meijden
  00:56:02 - 00:56:50 - M. Wieringa
  00:56:50 - 00:57:54 - M. Wieringa
  00:57:54 - 01:01:44 - M. Wieringa
  01:01:44 - 01:03:16 - F. de Haan
  01:03:16 - 01:03:31 - F. de Haan
  01:03:31 - 01:04:46 - S. Kleinhuis
  01:04:46 - 01:06:28 - K. Wiersma Boargerlid
  01:06:28 - 01:06:44 - K. Wiersma Boargerlid
  01:06:44 - 01:07:46 - P.F.W. vd Werf Boargerlid
  01:07:46 - 01:10:13 - M. Wieringa
  01:10:13 - 01:10:31 - M. Wieringa
  01:10:31 - 01:13:50 - M. de Haan Boargerlid
  01:13:50 - 01:15:35 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:15:35 - 01:15:57 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:15:57 - 01:16:00 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:16:00 - 01:16:14 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:16:14 - 01:17:52 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:17:52 - 01:17:55 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:17:55 - 01:18:02 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:22:56 - 01:23:02 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:23:22 - 01:23:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:44:57 - 01:45:22 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:45:22 - 01:45:42 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:45:42 - 01:45:49 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:45:49 - 01:45:58 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:45:58 - 01:48:17 - G.E. vd Meijden
  01:48:17 - 01:48:59 - G.E. vd Meijden
  01:48:59 - 01:49:17 - G.E. vd Meijden
  01:49:17 - 01:49:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:49:18 - 01:49:37 - J. Kamminga Boargerlid
  01:50:11 - 01:50:20 - J. Kamminga Boargerlid
  01:50:20 - 01:50:58 - J. Kamminga Boargerlid
  01:50:58 - 01:51:31 - J. Kamminga Boargerlid
  01:51:40 - 01:51:52 - J. Kamminga Boargerlid
  01:51:52 - 01:53:00 - A. Nijboer
  01:53:00 - 01:54:07 - J. Giesing
  01:54:07 - 01:55:20 - D. Pietjou Boargerlid
  01:55:21 - 01:55:23 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:55:27 - 01:55:29 - J. Giesing
  01:55:30 - 01:57:47 - P.F.W. vd Werf Boargerlid
  01:57:47 - 01:58:16 - A.B. Agema
  01:58:16 - 01:59:05 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:59:05 - 01:59:19 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:59:20 - 01:59:34 - M. Wieringa
  01:59:34 - 01:59:34 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:59:35 - 01:59:37 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:59:37 - 01:59:47 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:59:47 - 02:00:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  02:00:05 - 02:01:29 - F. de Haan
  02:01:29 - 02:01:31 - F. de Haan
  02:01:31 - 02:02:03 - F. de Haan
  02:02:03 - 02:03:41 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1
  Iepening en meidielings - 19:30
 3. 2
  Fêststellen wurklist - 19:32
 4. 3

  Over dit agendapunt:
  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op woensdag 10 april vóór 12.00 uur aanmelden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De insprekers worden hieronder vermeld:

  • De heer R. Wartena spreekt in over het taalbeleid (niet geagendeerd onderwerp).
  • De heer W. Koning spreekt in namens de Industriële Club Tytsjerksteradiel over ondernemersklimaat en energie-uitdagingen (niet geagendeerd onderwerp).
  • De heer W. van Tuinen spreekt in namens FCC de Heideclub over financiële bijdrage nieuwbouw kantine fietscross club. (niet geagendeerd onderwerp).
 5. 4

  Presentatie:
  De rekenkamer presenteert samen met de onderzoekers van de Parma-groep het rapport. 
  Er zal worden ingegaan op de uitvoering van het onderzoek en de uitkomsten in het rapport van bevindingen. De conclusies en aanbevelingen zullen worden toegelicht.
  Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. 


  Over het raadsvoorstel:
  De Rekenkamer(commissie) heeft onderzoek laten doen naar het armoedebeleid in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het onderzoek is uitgevoerd door de Parma-groep. De raad kan aan het college meegeven wat belangrijk is voor het omgaan met de conclusies en het uitvoeren van de aanbevelingen. Na de opiniërende behandeling wordt het rapport in handen gesteld van het college. In september komt het college met een raadsvoorstel met een reactie op de conclusies en aanbevelingen.
  In dit raadsvoorstel zal ook worden aangegeven hoe die uitvoering vervolgens zal worden geborgd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 18 april. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 18 april 2024.

 6. 5

  Over dit agendapunt:
  Naar aanleiding van de fractiespecialisten-overleggen die vorig jaar plaatsvonden, is afgesproken dat het college tijdens het Iepen Poadium van april en oktober een toelichting geeft op de stand van zaken.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

 7. 6

  Over het raadsvoorstel:
  De FUMO is de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. De FUMO doet in opdracht van de 18 friese gemeenten, de provincie en het wetterskip de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van de leefomgeving.
  Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2025 en geen zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. Als deelnemer van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt de gemeenteraad, op grond van artikel 28 GR FUMO, in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2024. Daarna kan het Algemeen Bestuur van de FUMO, met inachtneming van de zienswijze, een besluit nemen over de (ontwerp)begroting.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 18 april 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 18 april 2024.

 8. 7

  Over het raadsvoorstel:
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. Er is een zienswijze van de provincie Fryslân ontvangen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 18 april 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 18 april 2024.

 9. 8

  Over het raadsvoorstel:
  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen april 2024' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2024.  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 18 april. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces. 


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 18 april 2024.

 10. 9

  Over het raadsvoorstel:
  De raad is bevoegd om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting en meerjarenraming van de Marrekrite. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de conceptbegroting en meerjarenraming. Het college ziet geen aanleiding voor een zienswijze.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 18 april. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 18 april 2024.

 11. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur.