Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 20:52
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 21 maart staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij alvast richttijden zijn aangegeven. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 7 maart) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:17 - 00:02:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:19 - 00:02:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:01:45 - 00:02:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:06:59 - 00:34:03 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De insprekers worden hieronder vermeld:

  • Dhr. J.G. van Diepen spreekt in namens de burgerinitiatiefgroep De Warren Natuurlijk Groen (agendapunt 4).
  • Mevr. L. de Bruin en L. van der Land spreken in namens hondensportvereniging ‘t Noorden, Oost Friesland (agendapunt 4).
  00:07:07 - 00:34:03 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  Over het raadsvoorstel:
  Dit voorstel heeft als doel om de raad de opgestelde visie van 20 januari 2024 voor de Gebiedsvisie Burgum-West “De Warren” vast te laten stellen en de raad te vragen om een budget van €34.800 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsagenda van deze visie.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 maart 2024. Namens het college wordt een presentatie gegeven en kunnen raadsleden nadere vragen stellen. CDA, VVD en PvdA/GL hebben aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  120324: Bijlage 1a – Inventarisatie ideeën en plannen plandag Burgum-West De Warren is toegevoegd.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 maart 2024.

  00:07:08 - 00:34:03 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:34:03 - 00:35:09 - A.B. Agema
  00:37:36 - 00:40:06 - G.E. vd Meijden
  00:40:06 - 00:40:09 - G.E. vd Meijden
  00:40:09 - 00:40:42 - G.E. vd Meijden
  00:40:42 - 00:40:42 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:40:42 - 00:41:17 - S. Hoekstra
  00:41:17 - 00:41:22 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:41:23 - 00:42:10 - D.T. Hooijenga
  00:42:10 - 00:42:12 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:42:53 - 00:44:10 - D.T. Hooijenga
  00:44:10 - 00:45:09 - D.T. Hooijenga
  00:45:09 - 00:45:21 - D.T. Hooijenga
  00:45:21 - 00:49:02 - A. Hekkema Boargerlid
  00:49:02 - 00:49:07 - A. Hekkema Boargerlid
  00:49:07 - 00:49:24 - C.Y. vd Linden
  00:49:51 - 00:49:54 - C.Y. vd Linden
  00:49:55 - 00:50:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:50:01 - 00:50:34 - N.H. Rintjema Boargerlid
  00:51:07 - 00:51:10 - N.H. Rintjema Boargerlid
  00:51:10 - 00:51:10 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:51:12 - 00:51:47 - G.E. vd Meijden
  00:51:48 - 00:51:54 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:51:54 - 00:51:57 - G.E. vd Meijden
  00:51:57 - 00:52:00 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:52:02 - 00:52:02 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:52:02 - 00:52:29 - Weth. B. van Zandbergen
  00:52:30 - 00:52:31 - G.E. vd Meijden
  00:52:32 - 00:52:38 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:52:38 - 00:53:41 - D. Wagenaar
  00:53:41 - 00:53:47 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:53:49 - 00:54:46 - Weth. B. van Zandbergen
  00:54:46 - 00:54:46 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:54:46 - 00:55:15 - Weth. B. van Zandbergen
  00:55:16 - 00:55:35 - D. Wagenaar
  00:55:36 - 00:57:10 - Weth. B. van Zandbergen
  00:57:10 - 00:57:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:57:18 - 00:57:56 - D.T. Hooijenga
  00:57:56 - 00:58:10 - Weth. B. van Zandbergen
  00:58:10 - 00:58:38 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:58:38 - 00:58:43 - D.T. Hooijenga
  00:58:43 - 00:58:43 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:59:01 - 00:59:03 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:59:03 - 01:00:19 - D.T. Hooijenga
  01:00:19 - 01:00:21 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:00:21 - 01:00:58 - G.E. vd Meijden
  01:00:58 - 01:01:12 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:01:14 - 01:01:59 - Weth. B. van Zandbergen
  01:01:59 - 01:02:08 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:02:08 - 01:02:14 - J.P. vd Velde
  01:02:14 - 01:02:28 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:02:28 - 01:03:00 - D. Wagenaar
  01:03:00 - 01:03:06 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:03:06 - 01:03:25 - A.B. Agema
  01:03:25 - 01:03:27 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:03:35 - 01:03:35 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:03:35 - 01:03:50 - A. Hekkema Boargerlid
  01:03:52 - 01:03:57 - J. Looijenga
  01:03:59 - 01:03:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:04:00 - 01:04:19 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:04:19 - 01:04:28 - D. Wagenaar
  01:04:29 - 01:04:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:05:14 - 01:05:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:05:31 - 01:05:57 - G.E. vd Meijden
  01:05:57 - 01:05:59 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:06:02 - 01:06:02 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:06:05 - 01:06:07 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:11:02 - 01:11:10 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:11:10 - 01:11:49 - D.T. Hooijenga
  01:11:50 - 01:11:56 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:11:59 - 01:12:14 - D. Wagenaar
  01:12:16 - 01:12:29 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:12:29 - 01:12:53 - J. Looijenga
  01:12:53 - 01:13:44 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:13:56 - 01:22:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  Over het raadsvoorstel:
  Er is een verzoek ingediend voor het mogelijk maken van opslagruimte, distributie en proeflokaal voor de aldaar gevestigde ambachtelijke bierbrouwerij Grutte Pier, een bestaande woning te voorzien van de aanduiding bedrijfswoning en het realiseren van een nieuwe ambachtelijke werkplaats voor het scheepstimmerbedrijf aan Bartlehiem 23 te Wyns. Op het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Nu de zienswijzeperiode is afgerond wordt de gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 maart 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces. 


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 maart 2024.

  01:14:02 - 01:22:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 7. 6

  Over het raadsvoorstel:
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van af 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. Twee binnen de termijn en één buiten de termijn. Alle drie zienswijzen zijn echter niet inhoudelijk tegen het bestemmingsplan gericht, maar gericht op het veiligstellen van de rechten. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 maart 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 maart 2024.

  01:14:31 - 01:22:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  Over het raadsvoorstel:
  In de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:23) is geregeld dat subsidieverstrekking plaatsvindt op basis van een wettelijke grondslag. Om hieraan te voldoen is een gemeentelijke subsidieverordening een vereiste. De Algemene subsidieverordening (ASV) regelt vooral de te volgen procedures en de te hanteren (beslis)termijnen. De huidige ASV is in 2016 vastgesteld en is wegens ontwikkelingen in de regelgeving toe aan herziening.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 maart 2024. Op verzoek van CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 maart 2024.

  01:14:55 - 01:22:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  Over het agendapunt:
  Tijdens het Iepen Poadium wordt een presentatie gegeven over de Sociale Kaart. Dit is een website waar alle informatie over organisaties en activiteiten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen, kinderen en jeugd te vinden is. Het bundelt alle initiatieven waar inwoners met een hulpvraag zelf, laagdrempelig en zonder indicatie, terecht kunnen. Dit wordt ook wel het voorliggend veld of sociale basis genoemd.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  01:15:10 - 01:22:24 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:22:24 - 01:24:43 - E.F.H. Duursma
  01:24:43 - 01:25:07 - weth. C. de Pee
  01:25:07 - 01:25:08 - E.F.H. Duursma
  01:25:08 - 01:25:15 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:25:17 - 01:26:13 - weth. C. de Pee
  01:26:13 - 01:28:31 - E.F.H. Duursma
  01:28:31 - 01:28:33 - E.F.H. Duursma
  01:28:35 - 01:28:39 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:28:39 - 01:29:06 - W.E. Soepboer
  01:29:06 - 01:29:11 - W.E. Soepboer
  01:29:11 - 01:29:11 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:29:16 - 01:30:08 - E.F.H. Duursma
  01:30:08 - 01:30:14 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:30:14 - 01:30:51 - IJ. van Kammen
  01:30:52 - 01:30:57 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:30:57 - 01:31:39 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:31:39 - 01:31:47 - N.H. Rintjema Boargerlid
  01:31:47 - 01:31:49 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  01:31:50 - 01:33:02 - D. Wagenaar
  01:33:02 - 01:33:16 - D. Wagenaar
  01:33:18 - 01:34:13 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  Over het raadsvoorstel:
  Het Reglement van Orde van de gemeenteraad biedt de mogelijkheid om burgerleden aan te wijzen. De fractie PvdA/GroenLinks maakt gebruik van deze mogelijkheid. Over de aanwijzing wordt geheim gestemd. Na stemming volgt de eventuele beëdiging.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 maart 2024. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 maart 2024.

  01:33:43 - 01:34:13 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.04 uur.

  01:34:09 - 01:34:13 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef