Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 21:50
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 2 februari hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 15 februari kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur.


  Meidielings:

  • Dhr. Duursma (voorzitter klankbordgroep raadsprogramma) deelt mee dat op 7 maart een informele sessie plaatsvindt met MT, college en raad over het uitvoeringsprogramma en doet de oproep aan raadsleden om zo veel mogelijk aanwezig te zijn.
  00:00:29 - 00:02:14 - Foarsitter L.J. Gebben
 2. 2

  Over dit agendapunt:
  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd:

  • Agendapunt 7 wordt doorgeschoven.
  • Agendapunt 11 wordt een hamerpunt.
  00:02:19 - 00:03:30 - E.F.H. Duursma
  00:03:31 - 00:04:49 - Foarsitter L.J. Gebben
 3. 3

  Over dit agendapunt:
  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven:

  1. Fragen FNP - Brêge Skulenboarg
  2. Fragen FNP - Klimaatbestindigens
  3. Vragen PvdA-GL - Kruispunt Wyldpaed West
  4. Fragen FNP - De spriedingswet fan 1 febrewaris 2024
  5. Fragen FNP - Tekoart jeugdsoarch

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen:
  1. Fragen FNP - Brêge Skulenboarg
  2. Fragen FNP - Klimaatbestindigens
  3. Vragen PvdA-GL - Kruispunt Wyldpaed West
  4. Fragen FNP - De spriedingswet fan 1 febrewaris 2024
  5. Fragen FNP - Tekoart jeugdsoarch

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Klimaatbestindigens
  Wyldpaed-West
  00:04:35 - 00:04:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:04:49 - 00:05:27 - A. Nijboer
  00:05:27 - 00:05:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:05:32 - 00:06:37 - weth. T. Willemsma
  00:06:37 - 00:06:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:39 - 00:06:41 - A. Nijboer
  00:06:41 - 00:06:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:47 - 00:06:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:06:52 - 00:07:55 - W.E. Soepboer
  00:07:55 - 00:07:58 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:00 - 00:08:48 - weth. T. Willemsma
  00:08:48 - 00:08:48 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:08:48 - 00:08:50 - W.E. Soepboer
  00:08:50 - 00:08:50 - weth. T. Willemsma
  00:08:50 - 00:09:14 - W.E. Soepboer
  00:09:14 - 00:09:14 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:14 - 00:09:27 - weth. T. Willemsma
  00:09:28 - 00:09:30 - W.E. Soepboer
  00:09:30 - 00:09:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:09:43 - 00:09:45 - F. de Haan
  00:09:47 - 00:09:50 - F. de Haan
  00:09:54 - 00:10:42 - P.J.A. vd Hoef
  00:10:42 - 00:10:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:10:48 - 00:11:20 - weth. T. Willemsma
  00:11:20 - 00:11:56 - P.J.A. vd Hoef
  00:11:56 - 00:12:25 - weth. T. Willemsma
  00:12:25 - 00:12:31 - P.J.A. vd Hoef
  00:12:31 - 00:12:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:12:46 - 00:13:15 - F. de Haan
  00:13:18 - 00:14:54 - Portefeuillehouder Gebben
  00:14:55 - 00:15:02 - F. de Haan
  00:15:02 - 00:15:03 - Portefeuillehouder Gebben
  00:15:03 - 00:15:09 - F. de Haan
  00:15:09 - 00:15:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:15:10 - 00:15:52 - F. de Haan
  00:15:52 - 00:15:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:15:54 - 00:16:45 - weth. C. de Pee
  00:16:45 - 00:16:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:16:45 - 00:17:13 - F. de Haan
  00:17:13 - 00:17:40 - weth. C. de Pee
  00:17:40 - 00:17:40 - F. de Haan
  00:17:40 - 00:18:47 - Foarsitter L.J. Gebben
 4. 4

  Over het raadsvoorstel:
  Het burgerinitiatief is een middel voor inwoners om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De raad besluit over de afhandeling van het burgerinitiatief. Burgum 2040 heeft een burgerinitiatief ingediend dat gaat over het zoeken naar betaalbare woonruimte voor starters in Burgum (100-dagen-scan).


  270224: Toelichting Burgum2040 op budget burgerinitiatief 'Versneld, creatief op zoek naar betaalbare woonruimte voor starters in Burgum' is toegevoegd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
  • o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad met inachtneming van het aangenomen amendement A-4-1:

  1. Het burgerinitiatief in handen van het college van burgemeester en wethouders te stellen voor de uitwerking.
  2. Het college opdracht te geven de uitwerking in de raadsvergadering van 18 april 2024 aan de raad voor te leggen.
  00:17:51 - 00:18:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:18:49 - 00:22:03 - G.E. vd Meijden
  00:22:03 - 00:22:10 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:22:11 - 00:22:40 - J.P. vd Velde
  00:22:41 - 00:22:44 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:22:44 - 00:23:12 - S. Hoekstra
  00:23:13 - 00:23:17 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:23:17 - 00:24:18 - D.T. Hooijenga
  00:24:19 - 00:24:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:24:26 - 00:25:21 - A.B. Agema
  00:25:21 - 00:25:26 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:26 - 00:25:40 - A.B. Agema
  00:25:40 - 00:25:40 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:25:40 - 00:25:48 - A.B. Agema
  00:25:51 - 00:26:08 - S. Hoekstra
  00:26:09 - 00:27:20 - E.F.H. Duursma
  00:27:20 - 00:27:30 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:27:32 - 00:30:52 - Weth. B. van Zandbergen
  00:30:53 - 00:31:04 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:31:04 - 00:32:39 - G.E. vd Meijden
  00:32:40 - 00:32:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:32:49 - 00:34:20 - D. Wagenaar
  00:34:20 - 00:34:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:34:23 - 00:36:03 - D.T. Hooijenga
  00:36:03 - 00:36:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:08 - 00:36:36 - J.P. vd Velde
  00:36:36 - 00:36:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:36:43 - 00:38:23 - J.P. vd Velde
  00:38:23 - 00:38:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:52:28 - 00:52:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:52:50 - 00:53:25 - A.B. Agema
  00:53:25 - 00:53:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:53:25 - 00:53:26 - A.B. Agema
  00:53:26 - 00:53:33 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:53:38 - 00:55:00 - Weth. B. van Zandbergen
  00:55:00 - 00:55:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:55:05 - 00:55:10 - Weth. B. van Zandbergen
  00:55:10 - 00:55:21 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:55:21 - 00:56:44 - G.E. vd Meijden
  00:56:44 - 00:56:51 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:56:51 - 00:56:51 - J.P. vd Velde
  00:56:52 - 00:57:04 - J.P. vd Velde
  00:57:04 - 00:57:41 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:58:11 - 00:58:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  00:59:22 - 01:01:23 - Foarsitter L.J. Gebben
 5. 4.1

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  PvdA/GL (5)

  Amendementen

  Titel
  A-4-1 - Amendement CDA, VVD, CU, BVNL en D66 - Uitwerking burgerinitiatief vervroegen
 6. 5

  Over het raadsvoorstel:
  Het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) is niet meer actueel. Er is daarom het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Hiervoor is eerder door de raad de startnotitie vastgesteld d.d. 26 januari 2023.
  De afgelopen periode is gewerkt aan een detailuitwerking van het plan inclusief een concreet uitvoeringsprogramma. In het bijgevoegde ontwerp mobiliteitsplan is dit vastgelegd. Het doel van dit voorstel is om duidelijk te krijgen of dit aansluit bij het verwachtingspatroon. In het verlengde daarvan ligt de vraag of het ontwerpplan in deze vorm rijp wordt geacht voor inspraak.


  Behandelwijze:
  De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  00:59:47 - 01:01:23 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:01:23 - 01:03:20 - J.P. vd Velde
  01:03:20 - 01:03:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:03:39 - 01:03:39 - A. Nijboer
  01:03:39 - 01:03:39 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:03:40 - 01:04:01 - A. Nijboer
  01:04:01 - 01:04:07 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:04:10 - 01:04:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:04:11 - 01:07:40 - M.R. Klont
  01:07:40 - 01:09:45 - A. Nijboer
  01:09:45 - 01:09:58 - M.R. Klont
  01:09:58 - 01:10:44 - B. de Vries
  01:10:50 - 01:13:51 - A. Kramer
  01:13:51 - 01:13:55 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:13:58 - 01:13:59 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:13:59 - 01:14:10 - A. Nijboer
  01:14:24 - 01:16:08 - E.F.H. Duursma
  01:16:13 - 01:17:45 - D.T. Hooijenga
  01:17:46 - 01:17:50 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:17:52 - 01:19:04 - D. Wagenaar
  01:19:05 - 01:19:24 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:19:24 - 01:20:55 - weth. T. Willemsma
  01:20:56 - 01:22:56 - Foarsitter L.J. Gebben
 7. 6

  Over het raadsvoorstel:
  Op 1 juli 2021 is de Duurzaamheidsagenda door de gemeenteraad vastgesteld. In het raadsprogramma 2022-2026 heeft de raad aangegeven sneller te willen met de uitvoering hiervan en met een actieplan te komen.
  Het college geeft aan al veel zaken te hebben opgepakt. Aan de raad wordt gevraagd of een apart actieplan nog nodig is en of het beter is om de evaluatie van de Duurzaamheidsagenda met een jaar uit te stellen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Evaluatie
  01:21:20 - 01:22:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:22:56 - 01:23:39 - R.R. Snijder
  01:23:44 - 01:23:46 - R.R. Snijder
  01:23:48 - 01:24:29 - C.Y. vd Linden
  01:24:33 - 01:25:05 - J.P. vd Velde
  01:25:07 - 01:25:07 - J.P. vd Velde
  01:25:07 - 01:25:11 - J.P. vd Velde
  01:25:11 - 01:25:12 - J.P. vd Velde
  01:25:16 - 01:28:17 - J.P. vd Velde
  01:28:23 - 01:29:55 - D.T. Hooijenga
  01:30:02 - 01:30:39 - J. Looijenga
  01:30:44 - 01:31:13 - J.P. vd Velde
  01:31:22 - 01:35:01 - E.F.H. Duursma
  01:35:06 - 01:36:06 - D.T. Hooijenga
  01:36:06 - 01:36:37 - J.P. vd Velde
  01:36:37 - 01:36:42 - D.T. Hooijenga
  01:36:44 - 01:36:47 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:36:47 - 01:37:00 - C.Y. vd Linden
  01:37:05 - 01:37:36 - E.F.H. Duursma
  01:37:38 - 01:37:52 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:37:55 - 01:38:42 - Weth. B. van Zandbergen
  01:38:43 - 01:39:09 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:55:37 - 01:58:05 - Foarsitter L.J. Gebben
 8. 7

  Nagekomen bericht van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2024
  Met dit bericht informeren wij de raad over het niet behandelrijp verklaren van het aangekondigde voorstel voor de aanleg van een parkeerterrein aan de Koaidyk. Wij dachten met besluitvorming voor 15 maart een aantal zaken te kunnen bespoedigen. Dat blijkt niet het geval. Bepaalde procedures (kapvergunning en verwijderen houtopstand) kunnen voor die datum niet worden afgerond en afgewikkeld. Bovendien is er al sprake van nestvorming in de bosschages van de Koaidyk. Daar moeten en willen wij zorgvuldig mee omgaan. De urgentie vervalt daarmee. Tegelijkertijd biedt dit de kans om met een meer in detail uitgewerkt voorstel naar de raad te komen, waar diverse aspecten in belicht kunnen worden en wij meer duidelijkheid over de tijdlijn kunnen verschaffen. Wij zijn de griffie en de agendacommissie buitengewoon erkentelijk voor de flexibiliteit en meedenken. Heel veel dank daarvoor.


  Behandeling:
  Tijdens het Iepen Poadium van 15 februari 2024 heeft de raad besloten het onderwerp van de agenda te halen.

  Besluit

  Dit punt is van de agenda gehaald.

 9. 8

  Over het raadsvoorstel:
  In 2023 hebben de gemeenteraden van zowel Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel besloten te willen stoppen met de ambtelijke samenwerking in de vorm van WM8KTD. Ten In opdracht van de raad hebben de colleges een Plan van Aanpak (hierna: PvA) ontvlechting opgeleverd en vastgesteld. In het PvA wordt ook een opbouwspoor gedefinieerd, vorm te geven door de afzonderlijke gemeenten.
  Het opbouwspoor van Tytsjerksteradiel kent in 2024 de volgende stappen:

  1. Koersbepaling
  2. Koersvertaling
  3. Realisatie van de koersvertaling
   070224: brief OR aan raad Tytsjerksteradiel - Advies koersbepaling met bijlage is toegevoegd.

  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem het koersdocument ‘Dit binne wy’, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen als nieuwe organisatiekoers voor de op te bouwen ambtelijke organisatie van Tytsjerksteradiel.

  01:55:48 - 01:58:05 - Foarsitter L.J. Gebben
  01:58:05 - 02:00:31 - D. Wagenaar
  02:00:31 - 02:00:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:00:46 - 02:04:35 - A. Kramer
  02:04:36 - 02:04:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:04:47 - 02:07:38 - E.F.H. Duursma
  02:07:39 - 02:07:43 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:07:43 - 02:08:49 - J. Looijenga
  02:08:49 - 02:08:53 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:08:53 - 02:11:24 - P.J.A. vd Hoef
  02:11:25 - 02:11:45 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:11:45 - 02:12:00 - D.T. Hooijenga
  02:12:00 - 02:12:11 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:12:15 - 02:16:02 - weth. T. Willemsma
  02:16:03 - 02:16:13 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:16:16 - 02:17:40 - E.F.H. Duursma
  02:17:43 - 02:17:49 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:17:50 - 02:18:17 - weth. T. Willemsma
  02:18:19 - 02:19:16 - Foarsitter L.J. Gebben
 10. 9

  Over het raadsvoorstel:
  De fracties CDA, PvdA/GL en D66 willen sportverenigingen met eigen sportaccommodatie tussen 1 september 2024 en 31 juli 2027 helpen bij het verduurzamen en/of verbeteren van hun accommodaties. Daarvoor hebben ze een zogenaamde 1/3-regeling opgezet: minimaal 1/3 deel is eigen inbreng, maximaal 1/3 deel kan worden gesubsidieerd vanuit de gemeente en maximaal 1/3 deel kan worden geleend met borgstelling vanuit de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). De gemeente neemt daarbij de helft van de (marktconforme) rentekosten voor haar rekening.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)
  tegen
  FNP-fractie (5)

  Besluit

  Na stemming besluit de raad:

  1. Conform het initiatiefvoorstel verduurzaming en verbetering sportaccommodaties een subsidiebudget van € 900.000,- voor de periode 1 september 2024 tot en met 31 juli 2027 reserveren en dit ten laste te brengen van de algemene reserve.
  2. Voor de voorbereiding en uitvoering van de door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen subsidieregeling conform het initiatiefvoorstel verduurzaming en verbetering sportaccommodaties een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de algemene reserve.
  3. Tijdens de periode 1 september 2024 tot en met 31 juli 2027 via begrotingswijzigingen en jaarrekening te rapporteren over de stand van zaken en zorgen voor overheveling van de restant middelen naar het volgende jaar.
  02:18:45 - 02:19:16 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:19:35 - 02:21:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:21:23 - 02:22:54 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:22:54 - 02:23:01 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:23:05 - 02:24:12 - D. Wagenaar
  02:24:12 - 02:24:19 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:24:20 - 02:25:25 - D.T. Hooijenga
  02:25:25 - 02:25:38 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:25:51 - 02:27:44 - G.E. vd Meijden
  02:27:44 - 02:27:52 - D. Wagenaar
  02:27:52 - 02:28:31 - G.E. vd Meijden
  02:28:31 - 02:28:32 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:28:32 - 02:29:17 - G.E. vd Meijden
  02:29:18 - 02:29:25 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:29:29 - 02:29:45 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:29:45 - 02:29:56 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:29:56 - 02:30:04 - G.E. vd Meijden
  02:30:06 - 02:30:36 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:30:58 - 02:31:18 - Foarsitter L.J. Gebben
  02:31:29 - 02:31:51 - Foarsitter L.J. Gebben
 11. 10

  Over het raadsvoorstel:
  In de decembercirculaire gemeentefonds 2023 zijn onder meer extra middelen voor invoeringskosten omgevingswet en uitvoeringskosten gebiedsgerichte beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken met betrekking tot gemeentelijk beleid. Met dit raadsbesluit worden deze via de reserve overlopende posten overgeheveld naar 2024.
  Daarnaast is nog een aantal overige middelen ontvangen, waaronder de middelen voor energietoelage. Deze middelen worden als 'nog te ontvangen middelen' in de jaarrekening 2023 verantwoord.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem:

  1. Kennis te nemen van het decembercirculaire gemeentefonds 2023.
  2. De via de decembercirculaire 2023 ontvangen middelen voor invoeringskosten omgevingswet en uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak zoals toegelicht in dit voorstel voor een bedrag van € 320.000 via een storting in de reserve overlopende posten in 2023 beschikbaar te houden voor 2024.
  3. De via de decembercirculaire 2023 overige ontvangen middelen, waaronder de middelen voor de energietoelage als nog te ontvangen middelen 2023 te verantwoorden in de jaarrekening 2023.
  02:32:23 - 02:33:50 - Foarsitter L.J. Gebben
 12. 11

  Over het raadsvoorstel:
  Op 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad de werkgroep samenwerking raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ingesteld. Op 22 juni 2023 hebben de beide gemeenteraden het besluit genomen om de ambtelijke samenwerking in de werkmaatschappij te stoppen. De werkgroep is niet meer nodig.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming besluit de raad unaniem de werkgroep samenwerking raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op te heffen.

  02:32:53 - 02:33:50 - Foarsitter L.J. Gebben
 13. 12

  Over dit agendapunt:
  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), PvdA/GL (5), VVD-fractie (2), BVNL-fractie (3)

  Besluit

  Zonder stemming stelt de raad unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2024 vast.

  02:33:35 - 02:33:50 - Foarsitter L.J. Gebben
 14. 13

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

  02:33:41 - 02:33:50 - Foarsitter L.J. Gebben