Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (PUBLIEKSHAL)

donderdag 18 januari 2024

19:30 - 20:48
Locatie

Publiekshal

Voorzitter
D.T. Hooijenga
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 25 januari staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij alvast richttijden zijn aangegeven. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 11 januari) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de publiekshal en is via de livestream te volgen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de Publiekshal worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Raadzaal waar de onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde komen.

  00:00:59 - 00:02:41 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 2. 1

  00:02:33 - 00:02:41 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:02:41 - 00:02:51 - W.E. SOEPBOER
  00:02:51 - 00:04:39 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 3. 2

  00:02:54 - 00:04:39 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 4. 3

  Over dit agendapunt
  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:03:44 - 00:04:39 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 5. 4

  Over dit agendapunt
  Op verzoek van Jobinder heeft de agendacommissie besloten dit onderwerp te agenderen voor het Iepen Poadium. De raad wordt door middel van een presentatie geïnformeerd over:

  • De resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van de reizigers over 2023
  • De aanbesteding van de centrale in 2024 en het vervoer in 2024/2025
  • De aanpassing van de GR aan de nieuwe wet op de GR

  Er zijn geen stukken.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:03:51 - 00:04:39 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:04:39 - 00:10:44 - Ondersteunend ambtenaar
  00:10:44 - 00:11:20 - M. Wieringa
  00:11:20 - 00:12:17 - Ondersteunend ambtenaar
  00:12:17 - 00:12:37 - M. Wieringa
  00:12:37 - 00:13:03 - Ondersteunend ambtenaar
  00:13:03 - 00:14:18 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:14:18 - 00:14:21 - Ondersteunend ambtenaar
  00:14:21 - 00:14:23 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:14:23 - 00:26:22 - Ondersteunend ambtenaar
  00:26:22 - 00:33:18 - D. Wagenaar
  00:33:18 - 00:39:01 - Ondersteunend ambtenaar
  00:39:01 - 00:41:19 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 6. 5

  Over het raadsvoorstel
  Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen hebben meer mogelijkheden gekregen kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden waaraan zij deelnemen, te verstevigen. Met deze nota wordt de raad voorgesteld om te komen tot een wijziging van de huidige regeling centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslan te komen zodat deze binnen de gestelde overgangstermijn van 2 jaren (voor 1 juli 2024) aan de wettelijke eisen kan voldoen. Naast de wettelijke verplichte aanpassingen, wordt ook een enkel voorstel gedaan tot aanpassing van de regeling op basis van de ervaring van het afgelopen jaar met betrekking tot het Directeuren en Managersoverleg.


  Behandelwijze
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 25 januari 2024. Op verzoek van de CU is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 25 januari 2024.

  00:39:44 - 00:41:19 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:41:19 - 00:42:13 - Wethouder C. de Pee
  00:42:13 - 00:42:18 - D. Wagenaar
  00:42:18 - 00:42:58 - Wethouder C. de Pee
  00:42:58 - 00:43:46 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 7. 6

  Over het raadsvoorstel
  Het college vraagt de raad om het regioplan ‘De Fryske oanpak Beschermd Wonen’ vast te stellen. Dit plan gaat over visie, inhoudelijke ontwikkelingen, de vorm van regionaal samenwerken en over het verdelen van middelen en risico’s binnen alle 18 gemeenten van de provincie Fryslân.


  Behandelwijze
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 25 januari 2024. Op verzoek van PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 25 januari 2024.

  00:43:29 - 00:43:46 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:58:49 - 01:00:11 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:00:11 - 01:00:34 - S. Kleinhuis
  01:00:34 - 01:00:36 - Ondersteunend ambtenaar
  01:00:37 - 01:01:13 - Ondersteunend ambtenaar
  01:01:13 - 01:01:14 - S. Kleinhuis
  01:01:14 - 01:01:14 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:01:14 - 01:01:50 - S. Kleinhuis
  01:01:50 - 01:01:50 - Ondersteunend ambtenaar
  01:01:50 - 01:01:51 - S. Kleinhuis
  01:01:51 - 01:01:52 - Ondersteunend ambtenaar
  01:01:52 - 01:01:56 - S. Kleinhuis
  01:01:56 - 01:01:58 - Ondersteunend ambtenaar
  01:01:58 - 01:02:02 - S. Kleinhuis
  01:02:02 - 01:05:21 - Ondersteunend ambtenaar
  01:05:21 - 01:05:28 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:05:29 - 01:06:01 - M. Wieringa
  01:06:01 - 01:07:37 - Ondersteunend ambtenaar
  01:07:37 - 01:07:54 - M. Wieringa
  01:07:54 - 01:08:27 - Ondersteunend ambtenaar
  01:08:27 - 01:08:29 - M. Wieringa
  01:08:32 - 01:08:37 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:08:37 - 01:08:49 - D. Wagenaar
  01:08:49 - 01:08:49 - Ondersteunend ambtenaar
  01:08:49 - 01:09:04 - D. Wagenaar
  01:09:04 - 01:10:38 - Ondersteunend ambtenaar
  01:10:38 - 01:10:49 - D. Wagenaar
  01:10:49 - 01:10:51 - Ondersteunend ambtenaar
  01:10:51 - 01:10:57 - D. Wagenaar
  01:10:57 - 01:10:58 - Ondersteunend ambtenaar
  01:10:58 - 01:11:04 - D. Wagenaar
  01:11:04 - 01:12:08 - Ondersteunend ambtenaar
  01:12:08 - 01:12:13 - D. Wagenaar
  01:12:13 - 01:12:32 - Ondersteunend ambtenaar
  01:12:34 - 01:13:32 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 8. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.44 uur.