Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Nader overleg uitvoering motie vreemd verkeerssituatie Raadhuisweg Burgum

ID
67
Agendapunt
RAADSVERGADERING 2020 (15.b. Motie vreemd PvdA (aangekondigd) - verkeerssituatie Raadhuisweg Burgum)
donderdag 23 april 19:30 tot 22:30
Raadszaal
Onderwerp
Nader overleg uitvoering motie vreemd verkeerssituatie Raadhuisweg Burgum
Fractie(s)
  • PvdA
Raadsleden
  • P.J.A. van de Hoef
Portefeuillehouder
T.Willemsma
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
De raad is geïnformeerd over de uitkomsten van het verkennende onderzoek naar oplossingen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Raadhuisweg te Burgum. In de raadsvergadering van februari 2021 worden technische uitwerkingen met bijbehorende ramingen voorgelegd. Update: de behandeling van het onderwerp in de raad wordt uitgesteld naar april. Update: de raad is erover geinformeerd dat het onderwerp in juli wordt behandeld Update: is opgenomen in de Kadernota, raadsvoorstel wordt behandeld in september. Up-date: Raad heeft tijdens het Iepen Poadium van 7 oktober 2021 gevraagd om een vierde variant uit te werken en opinieert hierover op 25 november 2021
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)