Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD: Overige bijeenkomsten

Informatiebijeenkomst Lokale Inclusieve Agenda

donderdag 30 september 2021

17:00 - 18:30

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
Dhr. O.E. de Vries (griffier)
Toelichting

In juli 2016 werd in Nederland het VN-verdrag inzake personen met een handicap geratificeerd. Hieruit is de verplichting ontstaan om in een actieplan op te nemen hoe de gemeente uitvoering aan dit verdrag gaat geven.
Het Besluit toegankelijkheid stelt de gemeente verplicht een plan te maken waarin we samen met mensen met een beperking of chronische ziekte gelijke behandeling en participatie beschrijven.
Om deze mensenrechten te realiseren, is het belangrijk dat de toegankelijkheid van onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, mobiliteit, passende zorg en ondersteuning goed geregeld is. De bedoeling is dat iedereen zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kan leven. Bij bijvoorbeeld nieuw beleid moet er direct rekening gehouden worden met alle mensen.
Om als raad een afweging te kunnen maken over hoe deze agenda er uit kan zien voor de gemeente Tytsjerksteradiel heeft de PvdA via de agendacommissie verzocht om een informatieve raadsavond te organiseren.
Tijdens deze bijeenkomst wordt er door alle betrokkenen uitleg gegeven over de inhoud van deze mogelijke Agenda.

Belangstellenden kunnen de bijeenkomst via de website van de gemeenteraad volgen.

Agenda documenten

Uitzending