Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

M-3-9-13 - Motie CU - Versimpelteam

ID
161
Agendapunt
RAADSVERGADERING 2021 (3.9.13. M-3-9-13 - Motie CU - Versimpelteam)
donderdag 8 juli 11:00 tot 17:00
De Ikker
Titel
M-3-9-13 - Motie CU - Versimpelteam
Status
Aangenomen
Raadsleden
  • J. van der Veen
Portefeuillehouder
L.J. Gebben
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
De communicatie naar onze inwoners proberen we zo simpel en duidelijk mogelijk te doen. Zodat iedereen ons begrijpt. We proberen de boodschap zo goed mogelijk af te stemmen op de ontvanger. Maar het kan altijd beter. Om dit te realiseren zijn al verschillende projecten geweest en lopen er trajecten om de communicatie verder te verbeteren. O.a. pilot herschrijven documenten sociaal domein, communicatie/toegang gebiedsteams, 1 toegang 8ktd, Direct Duidelijk, toegankelijke college- en raadsstukken. De motie Versimpelteam staat dus niet op zichzelf. Het is een constant proces om de communicatie nog beter aan te laten sluiten bij de inwoners. De teams Dienstverlening en Communicatie gaan alle trajecten in kaart brengen en nemen hierin de motie Versimpelteam mee. Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin lopende trajecten met elkaar verbonden worden zodat een duurzaam resultaat behaald kan worden.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen