Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Tieneke Clevering

Tieneke Clevering
Emailadres
rekenkamer@t-diel.nl
Nevenfuncties
Projectleider Iepen Mienskipsfûns Provinsje Fryslân (bezoldigd) - Trainee commissaris Ymere, Secretaris Dorpsbelang Warten, Regiovoorzitter Water Natuurlijk Fryslân (onbezoldigd)